Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

32. Költségvetési Levelek / 2004. augusztus 10.

TARTALOM

798. kérdés Önkormányzati támogatás arányosítása
Szociális foglalkoztató önkormányzati intézmény vagyunk. Az önkormányzat esetenként - intézményfinanszírozás címén - ad támogatást meghatározott céllal, pl. felújításra vagy gépvásárlásra. A támogatás nem fedezi a teljes nettó költséget, csak annak egy részét. A hiányzó összeget az intézmény saját bevételéből pótolja, és a teljes költség áfáját az intézmény fizeti meg. Az Áfa-tv. 38. § (1) bekezdés a) pontja értelmében kell-e arányosítani az áfát?
799. kérdés Cégautó magáncélú használata
Intézményünk alaptevékenysége ellátása során ellenőrzéseket végez az egész megye területén. A gépkocsiparkunk garázsa a megyeszékhelyen lévő központi telephelyen van. Időközönként előfordul, hogy az ellenőr a következő napi programja miatt az intézményvezető külön engedélyével hazamegy a gépkocsival, majd a lakhelyéről indulva megy a célállomásra. Ez a gépkocsi-hazavitel és onnan indulás hivatali vagy magáncélú használatnak minősül-e?
Kapcsolódó tárgyszavak:
800. kérdés Üzemanyag-elszámolás
Az intézmény 1 db személygépkocsit üzemeltet. Menetlevelet használ a gépkocsivezető. Tankoláshoz az intézmény nevére kiállított számlával számol el. Kell-e készpénzigénylés üzemanyag-előlegre, illetve üzemanyagelőleg-elszámolási nyomtatványt alkalmazni? Kell-e kimutatást készíteni üzemanyag-megtakarításról, ill. üzemanyag-túlfogyasztásról, ha az intézmény úgy határoz, hogy a megtakarítás nem illeti meg a gépkocsivezetőt, ill. a túlfogyasztást sem kell neki megfizetni? Hogyan kell az üzemanyag-elszámolást szabályszerűen végezni? Elegendő csak a számla alapján kifizetni a tankolást?
801. kérdés Értékvesztés elszámolása
Önkormányzati intézményünk egyik vevője már két éve nem fizeti meg tartozását. Követelésünk behajtására szinte semmi reményünk nincsen, annak ellenére, hogy a vevő intézkedésünkre minden alkalommal közli, hogy fizetni fog. Az utóbbi időben olyat is hallottunk, hogy felszámolási eljárás folyik a cég ellen. Értékvesztést szeretnénk elszámolni, hogyan könyveljük azt?
802. kérdés Strandüzemeltetési tevékenység áfája
Önkormányzatunk az adómentes tevékenységén túl strandüzemeltetési tevékenységet is folytat. Ez adóköteles tevékenység, ami után áfát fizetünk. A strandi tevékenységet külön szakfeladaton számoljuk el, kiadásait el tudjuk különíteni. Kell-e arányosítást alkalmaznunk az önkormányzat egészére vonatkozóan az áfa-visszaigénylésnél? Beleszámít-e a bevételekbe az államháztartási költségvetési támogatás? Illetve kezelhetjük-e külön a strandot, mint önálló tevékenységet az áfa szempontjából?
803. kérdés Közösségi adószám igénylése és használata
Költségvetési intézmény vagyunk, szükséges-e közösségi adószámot igényelnünk? Ha igen, milyen további kötelezettséggel jár? Gondolok arra, hogy az áfabevalláson kívül havi adatszolgáltatásra is kötelezettek leszünk, annak ellenére, hogy nem történik intézményünk részéről Unión belüli kereskedés?
804. kérdés Közhatalmat gyakorló szervek áfaalanyisága
Az új Áfa-tv. szerint 2004. január 1-jétől nem minősülnek adóalanynak a helyi önkormányzatok. 2003. évben a bevételünk meghaladta a nettó 4 millió forintot, és 2004-ben is meghaladja. Adóalanyiságunk megszűnt-e automatikusan a törvény erejénél fogva, vagy sem? Van-e teendőnk ezzel kapcsolatosan?
805. kérdés Készletek hiányának és értékvesztésének elszámolása
Intézményünk befejezte raktára leltározását. A leltári eltérések könyvelésében bizonytalanok vagyunk. Hogyan számoljuk el a leltári hiányt, és mit könyveljünk a csökkent értékű elfekvő textilneművel kapcsolatban, ha azok értéke 612 000 forint, és az értékbecslő szerint legfeljebb az eredeti érték 70 százalékáért értékesíthető?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
806. kérdés Tőkeváltozások számla alszámláinak év végi rendezése
Hogyan szerepelnek a tőkeváltozások a mérlegben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
807. kérdés Beruházási tevékenység kivitelezéséhez nyújtott előleg
Intézményünk 2003. évben idegen kivitelezésben épületberuházást valósított meg. A kivitelező cégnek a munkálatok zökkenőmentes lebonyolítása érdekében többször adtunk előleget. Év végére elkészült a beruházás, a kivitelező benyújtotta végszámláját. A végszámla végösszege kisebb volt, mint a korábban átutalt előlegek együttes összege. A fizetett előlegek és a végszámla összegének különbözetét az éves költségvetési beszámoló mérlegben követelésként kimutattuk. Helyesen jártunk-e el? A követelés 2004. év január végén befolyt. Hogyan kell könyvelni a visszatérített előleg összegét?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
808. kérdés Értékpapír beváltásánál kapott kamat és árfolyamveszteség elszámolása
Polgármesteri hivatalunk korábban hosszú lejáratú értékpapírt vásárolt azzal a céllal, hogy rendszeres jövedelemre tegyen szert. A közelmúltban likviditási gondjaink keletkeztek, és beváltottuk (eladtuk a pénzintézetnek) értékpapírjainkat. A pénzintézet által kiállított bizonylaton a vételár mellett kamatösszeg és árfolyamveszteség szerepelt. Hogyan kell ezt könyvelni, hogy helyesen járjunk el?
809. kérdés Kis értékű ajándék fogalma
Az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.19. pont szerint egyéb indokkal adómentes a kifizető által a magánszemélynek kifizetőnként legfeljebb évi három alkalommal adott, az Áfa-tv.-ben meghatározott kis értékű ajándék. Megítélésünk szerint ez 2004. évben három alkalommal adott 5000 forint értékű ajándékot jelent. Más értelmezés szerint a három alkalommal adott ajándék együttes összege lehet 5000 forint. Kérem tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy melyik értelmezés helyes?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
810. kérdés Munkáltató által nyújtott üdülési szolgáltatás
Kérem szíves tájékoztatásukat az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.33 pontja "....a munkáltató vagy szakszervezet által a tulajdonában, kezelésében lévő ...." kitételének értelmezésével kapcsolatosan. A fent említett melléklet "kezelésében lévő" kifejezése értelmezhető-e kizárólagosan a munkavállalók üdültetésére bérelt üdülőre? Elszámolhatja-e a munkáltató adómentes természetbeni juttatásként a munkavállalóknak és közeli hozzátartozóinak nyújtott üdülési szolgáltatások értékéből az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegét, amennyiben egy, az általa eddig bérelt belföldi üdülőre "kezelői szerződést" köt? E kezelői szerződésnek milyen tartalmi elemekkel kell rendelkeznie?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
811. kérdés Szerzői jogdíj adóelőlegének megállapítása
Főiskolánk által felhasználói szerződés alapján kifizetett szerzői jogdíjból történő adóelőleg-levonásánál helyesen járunk-e el, ha a szerződésben megállapított teljes díjból 10 százalék költséghányad levonása után 38 százalék személyijövedelemadó-előleget vonunk le? Kérdésünk továbbá az is, hogy ha az egyik megbízott folyamatosan külföldön dolgozik, és magyarországi munkahelye, jövedelme nincs, csak itt bejelentett állandó lakcíme, akkor a kifizetéskor kell-e adóelőleget levonnunk?
812. kérdés Étkezési hozzájárulás
A polgármesteri hivatal dolgozói közül többen a 6000 forintos étkezési hozzájárulást veszik igénybe. 1. Lehetséges-e, hogy több számlával számol el a dolgozó, és a számlák különböző melegétkeztetést biztosító vendéglátóegységektől származnak? 2. A dolgozónk egy hónapban 4500 forint értékű meleg ételt fogyaszt el, mely összegről számlát hoz. Ilyen esetben a fennmaradó 1500 forint elveszik, vagy átvihető-e a következő hónapra úgy, hogy éves szinten a 12 hó x 6000 forint összeghatárt ne lépje túl?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
813. kérdés Pedagógus által vásárolt üres CD adózása
Üres CD és videokazetta elszámolható-e? A pedagógus nevére és lakcímére szóló számlát lehet csak elfogadni, nem jó a pedagógus neve és az intézmény címe?
814. kérdés Közalkalmazotti jogviszony időtartama
Közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló esetében a jubileumi jutalomra jogosító jogviszonyba be kell-e számítani az alábbi munkaviszonyokat, a Kjt. 78. § (1) bekezdése és 87. § (2) bekezdése alapján: - 1974-1981-ig Habselyem Kötöttárugyár, megszűnés módja: felmondás dolgozó részéről; - 1981-1986-ig Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, megszűnés módja: áthelyezés. Ekkor került át a "jogelődünk" a Községi Közös Tanácshoz, pontosabban a háziorvosi szolgálathoz.
815. kérdés Jubileumi jutalom
1947. 03. 03-án születtem. 1970. 03-tól folyamatosan az államigazgatásban dolgozom. Életkorom szerint 2004. 03. 03-án, munkaviszonyom alapján 2004 júliusában előnyugdíjba mehetnék. A 35 éves jubileumi jutalmat a Ktv. alapján 2003. 10. 07-én megkaptam. Elesem-e a 40 éves jubileumi jutalomtól, ha 2004. 03. 03-tól, vagy 2004. 06-tól kérem nyugdíjazásom megállapítását, de nyugdíj mellett még legalább 2 évig szeretnék tovább dolgozni? Esetleg a jubileumi jutalmat csak a munkaviszonyom végleges megszüntetésekor kaphatom meg?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
816. kérdés Óvodatitkár besorolása
Alkalmazottunk óvodatitkári és pénzügyi ügyintézői munkakört tölt be intézményünknél. Az alábbi végzettséggel besorolható-e a Kjt. szerint "E" kategóriába, vagy csak a "D"-be? Vendéglátó-ipari szakérettségivel és az OKJ 43 4 3614 09 2004. sz. számviteli ügyintéző bizonyítvánnyal rendelkezik.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
817. kérdés Jubileumi jutalomra jogosító idő
Egyik dolgozónk több évet dolgozott KISZ-bizottságban. A jubileumi jutalom kiszámításához szükséges éveknél a KISZ-bizottságnál eltöltött munkaviszony időtartamát figyelembe kell-e venni?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére