×

32. Költségvetési Levelek / 2004. augusztus 10.
TARTALOM

     
798. kérdés  
Szociális foglalkoztató önkormányzati intézmény vagyunk. Az önkormányzat esetenként – intézményfinanszírozás címén – ad támogatást meghatározott céllal, pl. felújításra vagy gépvásárlásra. A támogatás nem fedezi a teljes nettó költséget, csak annak egy részét. A hiányzó összeget az intézmény saját bevételéből pótolja, és a teljes költség áfáját az intézmény fizeti meg. Az Áfa-tv. 38. § (1) bekezdés a) pontja értelmében kell-e arányosítani az áfát?
799. kérdés  
Intézményünk alaptevékenysége ellátása során ellenőrzéseket végez az egész megye területén. A gépkocsiparkunk garázsa a megyeszékhelyen lévő központi telephelyen van. Időközönként előfordul, hogy az ellenőr a következő napi programja miatt az intézményvezető külön engedélyével hazamegy a gépkocsival, majd a lakhelyéről indulva megy a célállomásra. Ez a gépkocsi-hazavitel és onnan indulás hivatali vagy magáncélú használatnak minősül-e?
Kapcsolódó címke:
800. kérdés  
Az intézmény 1 db személygépkocsit üzemeltet. Menetlevelet használ a gépkocsivezető. Tankoláshoz az intézmény nevére kiállított számlával számol el. Kell-e készpénzigénylés üzemanyag-előlegre, illetve üzemanyagelőleg-elszámolási nyomtatványt alkalmazni? Kell-e kimutatást készíteni üzemanyag-megtakarításról, ill. üzemanyag-túlfogyasztásról, ha az intézmény úgy határoz, hogy a megtakarítás nem illeti meg a gépkocsivezetőt, ill. a túlfogyasztást sem kell neki megfizetni? Hogyan kell az üzemanyag-elszámolást szabályszerűen végezni? Elegendő csak a számla alapján kifizetni a tankolást?
801. kérdés  
Önkormányzati intézményünk egyik vevője már két éve nem fizeti meg tartozását. Követelésünk behajtására szinte semmi reményünk nincsen, annak ellenére, hogy a vevő intézkedésünkre minden alkalommal közli, hogy fizetni fog. Az utóbbi időben olyat is hallottunk, hogy felszámolási eljárás folyik a cég ellen. Értékvesztést szeretnénk elszámolni, hogyan könyveljük azt?
802. kérdés  
Önkormányzatunk az adómentes tevékenységén túl strandüzemeltetési tevékenységet is folytat. Ez adóköteles tevékenység, ami után áfát fizetünk. A strandi tevékenységet külön szakfeladaton számoljuk el, kiadásait el tudjuk különíteni. Kell-e arányosítást alkalmaznunk az önkormányzat egészére vonatkozóan az áfa-visszaigénylésnél? Beleszámít-e a bevételekbe az államháztartási költségvetési támogatás? Illetve kezelhetjük-e külön a strandot, mint önálló tevékenységet az áfa szempontjából?
803. kérdés  
Költségvetési intézmény vagyunk, szükséges-e közösségi adószámot igényelnünk? Ha igen, milyen további kötelezettséggel jár? Gondolok arra, hogy az áfabevalláson kívül havi adatszolgáltatásra is kötelezettek leszünk, annak ellenére, hogy nem történik intézményünk részéről Unión belüli kereskedés?
804. kérdés  
Az új Áfa-tv. szerint 2004. január 1-jétől nem minősülnek adóalanynak a helyi önkormányzatok. 2003. évben a bevételünk meghaladta a nettó 4 millió forintot, és 2004-ben is meghaladja. Adóalanyiságunk megszűnt-e automatikusan a törvény erejénél fogva, vagy sem? Van-e teendőnk ezzel kapcsolatosan?
805. kérdés  
Intézményünk befejezte raktára leltározását. A leltári eltérések könyvelésében bizonytalanok vagyunk. Hogyan számoljuk el a leltári hiányt, és mit könyveljünk a csökkent értékű elfekvő textilneművel kapcsolatban, ha azok értéke 612 000 forint, és az értékbecslő szerint legfeljebb az eredeti érték 70 százalékáért értékesíthető?
Kapcsolódó címkék:  
806. kérdés  
Hogyan szerepelnek a tőkeváltozások a mérlegben?
Kapcsolódó címke:
807. kérdés  
Intézményünk 2003. évben idegen kivitelezésben épületberuházást valósított meg. A kivitelező cégnek a munkálatok zökkenőmentes lebonyolítása érdekében többször adtunk előleget. Év végére elkészült a beruházás, a kivitelező benyújtotta végszámláját. A végszámla végösszege kisebb volt, mint a korábban átutalt előlegek együttes összege. A fizetett előlegek és a végszámla összegének különbözetét az éves költségvetési beszámoló mérlegben követelésként kimutattuk. Helyesen jártunk-e el? A követelés 2004. év január végén befolyt. Hogyan kell könyvelni a visszatérített előleg összegét?
Kapcsolódó címkék:    
808. kérdés  
Polgármesteri hivatalunk korábban hosszú lejáratú értékpapírt vásárolt azzal a céllal, hogy rendszeres jövedelemre tegyen szert. A közelmúltban likviditási gondjaink keletkeztek, és beváltottuk (eladtuk a pénzintézetnek) értékpapírjainkat. A pénzintézet által kiállított bizonylaton a vételár mellett kamatösszeg és árfolyamveszteség szerepelt. Hogyan kell ezt könyvelni, hogy helyesen járjunk el?
809. kérdés  
Az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.19. pont szerint egyéb indokkal adómentes a kifizető által a magánszemélynek kifizetőnként legfeljebb évi három alkalommal adott, az Áfa-tv.-ben meghatározott kis értékű ajándék. Megítélésünk szerint ez 2004. évben három alkalommal adott 5000 forint értékű ajándékot jelent. Más értelmezés szerint a három alkalommal adott ajándék együttes összege lehet 5000 forint. Kérem tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy melyik értelmezés helyes?
Kapcsolódó címkék:  
810. kérdés  
Kérem szíves tájékoztatásukat az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.33 pontja "....a munkáltató vagy szakszervezet által a tulajdonában, kezelésében lévő ...." kitételének értelmezésével kapcsolatosan. A fent említett melléklet "kezelésében lévő" kifejezése értelmezhető-e kizárólagosan a munkavállalók üdültetésére bérelt üdülőre? Elszámolhatja-e a munkáltató adómentes természetbeni juttatásként a munkavállalóknak és közeli hozzátartozóinak nyújtott üdülési szolgáltatások értékéből az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegét, amennyiben egy, az általa eddig bérelt belföldi üdülőre "kezelői szerződést" köt? E kezelői szerződésnek milyen tartalmi elemekkel kell rendelkeznie?
Kapcsolódó címkék:  
811. kérdés  
Főiskolánk által felhasználói szerződés alapján kifizetett szerzői jogdíjból történő adóelőleg-levonásánál helyesen járunk-e el, ha a szerződésben megállapított teljes díjból 10 százalék költséghányad levonása után 38 százalék személyijövedelemadó-előleget vonunk le? Kérdésünk továbbá az is, hogy ha az egyik megbízott folyamatosan külföldön dolgozik, és magyarországi munkahelye, jövedelme nincs, csak itt bejelentett állandó lakcíme, akkor a kifizetéskor kell-e adóelőleget levonnunk?
812. kérdés  
A polgármesteri hivatal dolgozói közül többen a 6000 forintos étkezési hozzájárulást veszik igénybe. 1. Lehetséges-e, hogy több számlával számol el a dolgozó, és a számlák különböző melegétkeztetést biztosító vendéglátóegységektől származnak? 2. A dolgozónk egy hónapban 4500 forint értékű meleg ételt fogyaszt el, mely összegről számlát hoz. Ilyen esetben a fennmaradó 1500 forint elveszik, vagy átvihető-e a következő hónapra úgy, hogy éves szinten a 12 hó x 6000 forint összeghatárt ne lépje túl?
813. kérdés  
Üres CD és videokazetta elszámolható-e? A pedagógus nevére és lakcímére szóló számlát lehet csak elfogadni, nem jó a pedagógus neve és az intézmény címe?
814. kérdés  
Közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló esetében a jubileumi jutalomra jogosító jogviszonyba be kell-e számítani az alábbi munkaviszonyokat, a Kjt. 78. § (1) bekezdése és 87. § (2) bekezdése alapján: – 1974-1981-ig Habselyem Kötöttárugyár, megszűnés módja: felmondás dolgozó részéről; – 1981-1986-ig Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, megszűnés módja: áthelyezés. Ekkor került át a "jogelődünk" a Községi Közös Tanácshoz, pontosabban a háziorvosi szolgálathoz.
815. kérdés  
1947. 03. 03-án születtem. 1970. 03-tól folyamatosan az államigazgatásban dolgozom. Életkorom szerint 2004. 03. 03-án, munkaviszonyom alapján 2004 júliusában előnyugdíjba mehetnék. A 35 éves jubileumi jutalmat a Ktv. alapján 2003. 10. 07-én megkaptam. Elesem-e a 40 éves jubileumi jutalomtól, ha 2004. 03. 03-tól, vagy 2004. 06-tól kérem nyugdíjazásom megállapítását, de nyugdíj mellett még legalább 2 évig szeretnék tovább dolgozni? Esetleg a jubileumi jutalmat csak a munkaviszonyom végleges megszüntetésekor kaphatom meg?
816. kérdés  
Alkalmazottunk óvodatitkári és pénzügyi ügyintézői munkakört tölt be intézményünknél. Az alábbi végzettséggel besorolható-e a Kjt. szerint "E" kategóriába, vagy csak a "D"-be? Vendéglátó-ipari szakérettségivel és az OKJ 43 4 3614 09 2004. sz. számviteli ügyintéző bizonyítvánnyal rendelkezik.
817. kérdés  
Egyik dolgozónk több évet dolgozott KISZ-bizottságban. A jubileumi jutalom kiszámításához szükséges éveknél a KISZ-bizottságnál eltöltött munkaviszony időtartamát figyelembe kell-e venni?