Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

43. Költségvetési Levelek / 2005. április 5.

TARTALOM

1024. kérdés Több önkormányzat által pályázaton elnyert jármű elszámolása
Önkormányzatunk több településsel együtt gesztorként pályázaton szelektívhulladék-szállító járművet nyert. A gépjárművet az önkormányzatok üzemeltetésre átadták a szolgáltatónak. A gépjármű irataiban, a vásárlást igazoló dokumentumokban önkormányzatunk szerepel. A gépjármű aktiválása nálunk történt. Hogyan járjon el önkormányzatunk és a többi önkormányzat a tulajdonrészükkel, annak analitikus nyilvántartásával, értékcsökkenésével, a hasznosításból származó bevétellel kapcsolatban?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1025. kérdés Szennyvíztelep bővítése
Polgármesteri hivatal vagyunk. Szakfeladatunk között van áfaköteles és áfamentes tevékenység is. A hivatal szennyvíztelep-bővítést tervez 2005. évben. (A szennyvíztelep bérbe van adva.) A bővítéshez saját adóköteles bevételt és egyéb szakfeladattól átvett pénzeszközt használ fel, amennyiben hitelt kell felvenni a beruházáshoz, azt saját bevételéből fizeti. Analitikában az önkormányzat el tudja különíteni ezen beruházás bevételeit és kiadásait. A fentieket be kell-e vonni az arányosításba?
1026. kérdés Bankkártyával történő fizetés esetén a költségvetési szerv nevére és címére szóló számla dolgozó részére történő kifizetési feltételei
Iskolánk részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény. Egyik dolgozónk az iskola részére szakmai anyagot vásárolt, a számla az iskola nevére, címére szólt. Előzetesen nem vett fel pénzt pénztárunkból, saját hitelkártyájával fizetett, így a számlán fizetési módként hitelkártya szerepelt. Az önálló intézmény visszautasította a számla lekönyvelését. Helyesen járt-e el? Ha igen - mivel a dolgozó felé a kifizetés megtörtént -, van-e megoldás a számla szabályszerű rendezésére, lekönyvelésére? Szakszolgálati dolgozóink ruházati költségtérítésben részesülnek, a ruházati költségtérítés összegét folyószámlájukra utaljuk. A felhasználásról az iskola nevére, címére szóló számlával számolnak el. Vásárlásaikat szívesen bonyolítják bankkártyával. Ebben az esetben jogszerű, szabályos fizetési mód-e a bankkártya?
1027. kérdés Előleg
Az ELMŰ a rá vonatkozó rendeletek értelmében előleget kérhet a fogyasztótól. Előlegszámla helyett egy áramdíjelőlegről szóló tájékoztatót küld és nem előlegszámlát. Az előlegszámlát később, az elszámolással együtt küldi. Köteles vagyok-e átutalni az előleget ezen tájékoztató alapján?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1028. kérdés Vezető felmentése
1988. december 1. óta mint gazdasági vezető dolgozom. Fúzió miatt 2004. augusztus 31-ével munkaköröm megszűnt, de mert 2004. július 28-a óta táppénzes állományban vagyok, ezért 2004. szeptember 1-jei hatállyal, áthelyezéssel az iskola állományba vett, és ezzel vezetői pótlékomat megszüntették. a) Jogos-e a pótlék elvonása táppénzes állomány esetén? b) Mikortól és mennyi időtartamra jár a felmentés és végkielégítés? c) A felmentési időből mennyit kötelező ledolgozni? d) A ki nem vett időarányos szabadságot melyik bérrel kell kifizetni? e) A táppénz időtartamára jár-e szabadság?
1029. kérdés Tankönyvforgalmazás adózása
Középfokú oktatási intézmény vagyunk, a diákok tankönyvforgalmazása az intézményen keresztül folyik. Megbízásos jogviszonyban 2 pedagógus látja el a tankönyvterjesztést a tankönyvforgalmazó és a diákok között. A megbízott tankönyvfelelősök befizetik az intézménynek a diákok által fizetett könyvek ellenértékét. Az intézmény, a nevére szóló számlák alapján, az összeget (áfás összeg) átutalja a tankönyforgalmazónak. Amikor befizetik az intézmény pénztárába, akkor az összeg áfatartalmát külön kell-e kezelni, befizetendő áfa keletkezik-e? Ha igen, akkor az intézménynek kétszeres áfafizetési kötelezettsége van, miután a tevékenysége nem jogosítja fel áfa-visszaigénylésre?
1030. kérdés Kiküldetés elszámolása
Kiküldetés során felmerült költségek elszámolásához elegendő-e a helyi és helyközi utazási jegyek csatolása a belföldi kiküldetési utasításhoz, vagy ezekről is számlát kell kérni 2005. január 1-jétől? Rendvédelmi szervekre milyen jogszabályok vonatkoznak a kiküldetés elszámolására és milyen formanyomtatványt kell alkalmazni? 2005. január 1-jétől változnak a munkába járás költségelszámolási szabályai. Elegendő-e, hogy a munkavállaló továbbra is leadja a bérletjegyet, és ráírja az utazási igazolvány számát, valamint az utazási igazolvánnyal rendelkezők, ha napi utazási jegyet vásárolnak, és ráírják az igazolvány számát? Aki nem rendelkezik utazási igazolvánnyal, minden esetben számlát kell-e kérnie?
1031. kérdés 2004. évi tőkeváltozások átvezetési szabályai
A 2004. évi tőkeváltozásokat mikor kell átvezetni a 412-1. Előző évek tőkeváltozásai számlára?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1032. kérdés 0-ra leírt eszközök állományi számláról történő kivezetése
A 0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értékének kivezetését mikor kell időben végrehajtani?
1033. kérdés Helyiségek tartós és eseti bérbeadását terhelő befizetési kötelezettségek
Milyen befizetési kötelezettség terheli 2005. január 1-jétől a központi költségvetési szervek helyiségeinek tartós és eseti bérbeadását?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1034. kérdés Kis értékű ajándék elszámolása
A dolgozóknak szja-mentesen adható háromszor 5000 forint ajándék értékét melyik főkönyvi számlára - személyi vagy dologi előirányzat terhére - kell könyvelnie a költségvetési szervnek?
1035. kérdés Szállítói, illetve vevői előleg elszámolása
Az átfutó kiadásként, illetve átfutó bevételként elszámolt szállítónak adott előlegeket, illetve a vevőtől kapott előleget áfával növelten kell-e ezeken a számlákon elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1036. kérdés Tanulmányi szerződés alapján fizetett támogatások és költségtérítések elszámolása
Dolgozóink közül néhány személlyel tanulmányi szerződést kötött az intézmény. Ebben a munkáltató vállalta számla ellenében a tandíj, költségtérítés, tankönyv és utazási költség megtérítését, illetve a konzultációkon való részvétel idejére a fizetett távolléti idő biztosítását is. A számlával igazolt költségeket a dologi vagy a személyi juttatások között kell-e elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1037. kérdés Országos diákverseny nevezési díja
Az oktatási tevékenységet végző intézmény diákoknak országos versenyt szervez, és erre nevezési díjat szed. Milyen SZJ-számon és milyen adómértékkel kell a számlát kiállítani?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1038. kérdés Pályázat nevezési díja
Alapítvány, minisztérium céltámogatásra pályázatot ír ki az intézmény részére, erre nevezési díjat kér. Azt befizetjük csekken, vagy átutaljuk, mert a pályázat feltétele az igazolt, befizetett nevezési díj. Több esetben elutasítanak minket (minisztérium), hogy nem állítunk ki számlát. Kötelező-e számlát kiállítani?
1039. kérdés Számla tartalmi kellékei
Kell-e minden esetben vámtarifaszámot írni a kiállított számlákra? Azt hallottuk, hogy 25%-os áfatartalom esetén nem kell azt feltüntetni. Tárgyi adómentes tevékenységnek minősül-e önkormányzati iskola esetén a tornaterem bérbeadása?
1040. kérdés Támogatások arányosítása
Önkormányzatunk 2003. évben pályázaton elnyert támogatás igénybevételével konyhaépítés beruházást kezdett el. A támogatást nettó módon igényeltük. Az építési napló 2003-ban megnyitásra került, a kivitelező a számlát 2004-ben nyújtotta be. A jelenleg üzemelő (a beruházással kiváltandó) konyha bevételei: adóköteles térítési díj, valamint a saját bevételük kiegészítve a tevékenységgel összefüggő költségek mértékéig intézményfinanszírozásra nyújtott támogatásnak. (Az önkormányzat az óvodai iskolai intézményi étkeztetéshez normatív állami támogatásban részesül.) A kivitelező számlájában szereplő áfa milyen mértékben igényelhető vissza?
1041. kérdés Tárgyi eszközre jutó áfa megosztása
A2004. évi Áfa-tv. 4. §-a értelmében az áfaalanyiságunkat - központi költségvetési szervként - nem veszítettük el a 4 millió forintos áfás bevételi értékhatár miatt, így továbbra is figyelnünk kell a tárgyi eszközök áfa visszaigénylésének arányszáma ą10%-os változását. 2002 és 2003 között nem éltünk a +12% adta lehetőséggel 2004. február 15-ig. Van-e mód ezt pótlólag igénybe venni, mert ez évben jelentős visszafizetési kötelezettség alakult ki? (Kompenzálás? Önellenőrzés?)
1042. kérdés Ingatlan-bérbeadás áfája
Önkormányzatunk ingatlan-bérbeadás tekintetében az általános szabályok szerinti áfakötelezettséget választotta, 25% áfával növelten állítjuk ki a számlát. A 13. § (1) bekezdés 21. pontja szerinti lakóingatlan lakás céljára szolgáló bérbeadása ennek ellenére tárgyi adómentes és számlaadási kötelezettséggel járó tevékenység?
1043. kérdés Gépjármű-bérbeadás áfája
Önkormányzatunk tulajdonában lévő személygépjárművet és mikrobuszt más települési önkormányzatok részére is bérbe adjuk szabad kapacitásunk terhére. A gépjármű-bérbeadás gépkocsivezetővel együtt történik, mely bérbeadást önköltségi áron számlázzuk ki részükre. Belföldi- és külföldi utakra egyaránt igénybe veszik a gépjárművet. Milyen adókulccsal történjen a bérbeadás?
1044. kérdés Jubileumi jutalomra jogosító idő megállapítása
Önkormányzati fenntartású iskola vagyunk. Egyik dolgozónk a munkakönyve szerint az alábbi munkaviszonyokkal rendelkezik: Mezőgazd. Tsz.: 1975. 06. 23.-1982. 09. 30. áthelyezéssel Önkorm. fenntartású iskola: 1982. 10. 01.-1986. 09. 30. áthelyezéssel Mezőgazd. Tsz.: 1986. 10. 01.-1991. 04. 30. munkaviszony megszűnt Munkanélküli-járadék: 1991. 05. 18.-1991. 09. 30. Önkorm. fenntartású iskola: 1991. 10. 01. - jelenleg is. A jubileumi jutalom megállapításánál jogviszonynak számít-e az 1975. 06. 23.-1986. 09. 30-ig terjedő időszak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1045. kérdés Bérlőkijelölési jog átengedése
Az önkormányzat pályázati forrásból bérlakásokat épített, melynek önrésze jelentős összegű. A képviselő-testület - az önrész részbeni fedezetére - úgy döntött, hogy a bérlőkijelölési jogot 20 ezer forint/m2 egységáron adja át a lakások leendő bérlőinek. Kérem álláspontjukat arra vonatkozóan, hogy a lakások bérlőkijelölési jogának értékesítése áfaköteles tevékenység-e, vagy esetleg a lakóingatlan hasznosítására vonatkozóan áfamentes tevékenységként kell elbírálni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1046. kérdés Közalkalmazotti tanács és a szakszervezet
Milyen mértékig szólhat bele egy költségvetési intézmény pénzügyi, gazdasági ügyeibe a közalkalmazotti tanács és a szakszervezet? Számon kérheti-e a munkáltatótól, hogy milyen jogcímen és milyen mértékig jutalmazza egyes dolgozóit? Azaz meddig terjed a hatás- és jogköre ezen ún. érdek-képviseleti szerveknek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1047. kérdés Munkába járás költségei
Kollégánk vidékről saját gépkocsival jár be dolgozni. Elszámolható-e a távolsági buszjegy 80%-a, ha nem ad le buszjegyet? Ha igen, milyen feltétellel és hol található az erre vonatkozó szabályozás? Értekezletre vagy továbbképzésre saját gépkocsival történő utazás esetén elszámolható-e a vonatjegy ára a bizonylat csatolása nélkül, vagy csak az APEH által előírt anyagáron számolt üzemanyagköltség, plusz kilométerenként 3 forint?
1048. kérdés Részmunkaidő esetén jubileumi jutalom
A köztisztviselő jubileumi jutalmának megállapításához szükséges időtartamok beszámításánál van-e jelentősége, hogy közszolgálati jogviszonya nagy részében részmunkaidőben foglalkoztattuk, egy hónapja teljes munkaidőben? Milyen időpontban és mennyi jubileumi jutalomra jogosult?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1049. kérdés Nyugdíj melletti foglalkoztatás és jubileumi jutalom
2000-ben öregségi nyugdíjba ment egy 1942-ben született dolgozónk, 36 éves munkaviszony után. Továbbra is közalkalmazotti jogviszonyban maradt. 2004. évben érné el a 35 éves jubileumi jutalomra való jogosultságot. Jár-e neki a nyugdíj melletti munkaviszony alatt a jubileumi jutalom?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére