×

104. Költségvetési Levelek / 2008. november 11.
TARTALOM

     
2188. kérdés  
Önkormányzatunk 2005. évben értékesített telket 25%-os áfával, azzal a feltétellel, hogy a telek meghatározott időn belül beépül, ellenkező esetben a vevő magánszemély köteles a telket az önkormányzatnak visszaadni, maga nem értékesítheti. A telek a magánszemély tulajdonába került. A magánszemély a telek beépítésétől elállt, az önkormányzattal az adásvételi szerződést felbontották. Kérdésünk, hogy ebben az esetben sztornó- vagy helyesbítő számlát kell-e kibocsátanunk? Az áfát tartalmazó vételárat kell-e a vevőnek visszafizetnünk? A felbontó szerződés elkészítésével és a földhivatali eljárással ügyvédet bízott meg az önkormányzat, amely az ügylet lebonyolítása után a telket újra értékesíteni kívánja.
Kapcsolódó címkék:  
2189. kérdés  
Dolgozónk 2008. 09. 14-én előrehozott öregségi nyugdíjat igényel. 2008. évben az éves keretösszeget (828 000 Ft) kimerítheti-e, amennyiben közalkalmazottként foglalkoztatjuk? 2009. évben 04. 30-ig havi 200 000 Ft összeget szeretnénk kifizetni (keresetként bruttó 800 000 Ft). Kell-e szüneteltetni a dolgozó nyugdíját?
Kapcsolódó címkék:  
2190. kérdés  
Önkormányzatunk önkormányzati rendelet és pályázati kiírás alapján tanulmányi ösztöndíjban szeretné részesíteni a városunkban lakó, tehetséges tanulókat, hallgatókat. A támogatás feltétele a tanulmányi eredmény. Ezen pályázat keretében támogatnánk továbbá az időszakosan (egy-egy szemeszterre, tipikusan Erasmus-ösztöndíjas) külföldi tanulmányokat folytató főiskolai, egyetemi hallgatókat is. Utóbbi esetben az önkormányzat az érintett hallgatókkal szerződést kötne. Álláspontunk szerint a fenti támogatások az Szja-tv. 3. § 72. g) pont alapján adóterhet nem viselő járandóságnak minősülnek. Kérem szíves állásfoglalásukat, vajon a pályázat keretében nyújtott támogatások – akár a pályázatot kiíró önkormányzat, akár a pályázó magánszemély számára – keletkeztetnek-e bármilyen járulékfizetési kötelezettséget, és ha igen, milyet?
2191. kérdés  
Az önkormányzatnak be kell-e jelentenie az Art. 23. § (4) bekezdés b) pontja szerint az állami adóhatóságnak a kapcsolt vállalkozásait (önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásait)? Amennyiben igen, ezen túlmenően van-e az ún. szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettsége?
2192. kérdés  
Költségvetési szerv tanulmányi szerződést kötött dolgozójával, és fizette annak a felsőoktatási tanulmányait. Miután a dolgozó elvégezte az iskolát, munkaviszonyát felmondta, és nem töltötte le a szerződésben meghatározott idejét. Az analitikából kimutatható a költség, amit vissza kellett volna fizetnie, a hivatal vezetője azonban elengedte ezt a követelést. Milyen adó- és járulékkötelezettsége keletkezik ezzel kapcsolatban a dolgozónak, illetve a hivatalnak?
Kapcsolódó címkék:  
2193. kérdés  
Önkormányzati költségvetési szerv esetenként – közbeszerzésekhez kapcsolódó – ajánlati dokumentációt értékesít általános forgalmi adó felszámításával. A közelmúltban egy német részvénytársaság vásárolt ajánlati dokumentációt. Kérdésünk, hogy ebben az esetben kell-e áfát felszámítanunk?
Kapcsolódó címke:
2194. kérdés  
Költségvetési szerv 20%-os áfaköteles nyomtatványt értékesít 2008. 09. 17-én, amiről a pénztáros kiállítja a bevételi bizonylatot és a készpénzfizetési számlát. (Kiállítás dátuma, teljesítés dátuma, fizetési határidő 2008. 09. 17.) Egy hét múlva a vevő a számla javítását kéri, mert a neve el van írva a számlán. Az intézmény sztornózta a 09. 17-i számlát (negatív előjellel az eredeti számlán lévő adatokat), majd kibocsátott egy új számlát a vevőnek, aminek a kiállítás dátuma, teljesítés dátuma, fizetési határideje is 2008. 09. 25-e). Helyesen járt-e el az intézmény?
Kapcsolódó címke:
2195. kérdés  
Prémiumévek programban részt vevő dolgozónak jár-e a 13. havi juttatás bizonyos százaléka (70%-a)? Ha nem jár, tervezik-e náluk is bevezetni ezt a juttatást?
Kapcsolódó címkék:  
2196. kérdés  
A 2005. évi 13. havi juttatásra való jogosultsággal kapcsolatos levelüket olvastam a 99. szám 2101. számú kérdésére adott válaszban. Ehhez kapcsolódóan a következő a kérdésem: köztisztviselő dolgozónk 2005. június 14-től szülési szabadságon volt, majd gyermekgondozási díjban részesült. 2006. januárban, az akkor hatályos szabályok szerint részére nem járt a 13. havi illetmény vagy annak arányos része. A köztisztviselő részére utólag meg lehet-e állapítani a 13. havi (0. havi) juttatást, és ha igen, teljes összeg illeti-e meg vagy időarányos rész? Történt-e ezzel kapcsolatban jogszabályváltozás?
Kapcsolódó címkék:  
2197. kérdés  
Közalkalmazotti besorolásom szerint "D" fizetési osztályba tartozom élelmezésvezetői OKJ-s bizonyítványommal. Helyesen járt el a cégem, vagy járna az "E" kategória?
2198. kérdés  
Egyetemi végzettséggel és közoktatás-vezetői végzettséggel rendelkező óvodapedagógus mint intézményvezető az "I" fizetési kategóriába volt sorolva. Vezetői megbízása lejárt, nem bízta meg a képviselő-testület újra. Vissza kell-e sorolni a "G" kategóriába, és vissza kell-e vonni a bért is a volt vezetőtől, hisz most már óvónőként dolgozik tovább?
2199. kérdés  
A mellékelt képesítő oklevéllel intézményünknél informatikus munkakörben alkalmazásban álló közalkalmazott milyen fizetési osztályba sorolható? Feladatköre: rendszergazda, osztályvezető. Nevezettet 1997. február 1-jétől sorolták az "F" fizetési osztályba. Átsorolása óta több ellenőrzés is volt az intézményben, de eddig nem kifogásolták ezen besorolást, pedig az ellenőrzöttek között nevezett közalkalmazott minden esetben szerepelt. Most más személyek ellenőriztek, és megkifogásolták a közalkalmazott "F" fizetési osztályba sorolását, mivel véleményük szerint – melyet írásba is foglaltak – ő csak az "E" fizetési osztályba történő besorolásra lenne jogosult. A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a könyvtári szakinformatikus, informatikus "F" fizetési osztályba sorolandó. Nevezett egyben osztályvezető is, de ha visszasoroljuk az "F" fizetési osztályból, akkor az osztályvezetői kinevezését is vissza kell-e vonni? (A mellékelt oklevélen ennyi van: Kossuth Lajos Tudományegyetem Matematikai és Informatikai Intézete; Képesítő oklevél; Információrendszer-programozó felsőfokú szakképesítést szerzett. Az oklevél minősítése: kitűnően megfelelt; Kelt: Debrecen, 1993. július 6.)
2200. kérdés  
Óvodánkban a közalkalmazottak 9000 Ft-ig adómentesen juttatható melegétkeztetést vehetnek igénybe az Szja-tv. szerint. A melegétkeztetésre a mellettünk lévő iskolában van lehetőség. Az iskolakonyha augusztusban két hétre leáll. Ilyenkor, mivel gazdaságilag félig vagyunk önállóak, nem engedik meg, hogy az étkezésről máshonnan hozzunk számlát, pedig mi ekkor is dolgozunk. További kérdésünk szabadság idejére, amit év közben felváltva veszünk ki, jár-e az étkezési hozzájárulás? Többről szólhat-e a számla, mivel nehéz úgy étkezni, hogy forintra pont annyi legyen, mint amennyit térítenek?
2201. kérdés  
2008. május 1-jétől az Áfa-tv. 85. § (1) bekezdés i) pontja szerint az óvodai étkeztetés – amennyiben az étkezésért járó ellenértéket külön térítik meg – áfaköteles. Mit jelent az, hogy "külön térítik meg"? Esetünkben részben önálló önkormányzati intézményként üzemel az óvoda a konyhával együtt. A szülők a beíratott gyermekek után csak az étkezésért fizetnek. Ebben az esetben a térítési díj áfaköteles vagy -mentes?
Kapcsolódó címkék:  
2202. kérdés  
Intézményünk alanyi adómentességet választott. Várható bevétele a szolgáltatásaiból 2008. évben 4,6 millió Ft. Az év végén új személygépkocsi vásárlását tervezzük (kb. 3 millió Ft), mely értékébe a régi gépjármű értékét is beszámítaná a kereskedő, ez kb. 800 ezer Ft. A bruttó elszámolás elve alapján ezt eszközértékesítésként kell kiszámláznunk, az új gépjárművet pedig teljes bekerülési értéken kell elszámolnunk. Kérdés, az értékesítés áfaköteles-e illetve ez a bevétel beleszámít-e az 5 millió Ft-os felső határba? Ha áfaköteles, mikor kell bevallanunk?
2203. kérdés  
A bankszámla megnyitásával és megszüntetésével kapcsolatos szabályok állandóan változnak. Be kell-e jelenteni a bankszámla nyitását, megszüntetését az adóhatósághoz és – mivel a cégnyilvántartás is tartalmazza azt – a cégbírósághoz is?
Kapcsolódó címke:
2204. kérdés  
Társaságunk megalakulásakor a cégbejegyzést intéző ügyvéd a cégbírósághoz bejelentette a társaság képviselőjének nevét. Az Art. rendelkezései szerint azokat az adatokat, amelyeket a cégbírósághoz bejelentenek, már nem kell az adóhatósághoz is bejelenteni, mégis az adóhivatali változásbejelentő lapon szerepel a képviselő bejelentése is. Lehet, hogy ez csak a megalakuláskor igaz, és később már az adóhivatalhoz is bejelentést kell tenni?
Kapcsolódó címke:
2205. kérdés  
Havi áfabevalló önkormányzati költségvetési szerv vagyunk. Az áfabevallás kontírozásával kapcsolatban kérjük segítségüket. A bevallás részletező adatait tételesen kell-e kontírozni (külön-külön a fizetendő és a levonandó adó összegét a megfelelő főkönyvi számlákra), vagy csak egy összegben kell az elszámolandó pozitív vagy negatív adót kontírozni a bankszámlával szemben?
2206. kérdés  
Hallottuk, hogy változott a kötelezettségvállalási nyilatkozat, amely tartalmazza a számlákkal kapcsolatos ügymenetet: beérkezés, kifizetés időpontja, mely főkönyvi számlára lett könyvelve stb. Pontosan mely törvény írja elő, hogy milyen adatokat kell e nyilvántartásban rögzíteni?
Kapcsolódó címke:
2207. kérdés  
Községi önkormányzat nevében kérem, nyújtsanak segítséget a munkahelyi telefon magáncélú használatával kapcsolatban! 2008. évben az önkormányzat hogyan jár el szabályszerűen a kiszámlázás a dolgozó felé, telefonbeszélgetések alátámasztása (hivatali, magáncélú) természetbeni juttatás meghatározása, feladása stb. tekintetében?
2208. kérdés  
Belföldi kiküldetés dologi kiadásainak áfatartalmát külön ki kell-e bontani és könyvelni, vagy mint belföldi kiküldetés rákerül az 5622 főkönyvi számlára?
2209. kérdés  
Főállású polgármester jogosult-e védőszemüveg-juttatásra? [Az 50/1999. (XI. 3.) EÜM rendelet 1. § a) pontjában hivatkozott Mvt. 87. § 9. pontjában nem szereplő jogviszony.] Polgármesterünk az 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján választása szerint költségtérítésben részesül.
Kapcsolódó címkék:  
2210. kérdés  
A 98. számban a 2085. számú kérdésre adott válaszukkal kapcsolatban: A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény nem nevesíti a kötelezettek között az alapítványt, ebből adódóan véleményem szerint az alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettségük nincs. Kérem, szíveskedjenek megerősíteni ebben, vagy ha tévednék, az ellenkezőjében!
Kapcsolódó címke:
2211. kérdés  
1990 óta folyamatosan megválasztott tiszteletdíjas polgármesterünk 2010-ben nem kíván indulni az önkormányzati választáson. 2010-ben betöltött 55 éves korában, 37 év munkaviszonnyal nyugdíjba tud-e menni az 1994. évi LXIV. tv. 13/A §-a alapján?
Kapcsolódó címke: