×

6. Költségvetési Levelek / 2003. január 28.
TARTALOM

     
158. kérdés  
A rendszerváltás során áfa nélkül került önkormányzatunk tulajdonába a közművagyon. Kell-e utána áfát fizetni, ha most térítésmentesen átadjuk vagy eladjuk?
159. kérdés  
Önkormányzati tulajdonú lakások tetőterét értékesítjük. Tárgyi adómentes-e ez az értékesítés, mint lakóingatlan másodlagos értékesítése, vagy első értékesítésként adóköteles?
160. kérdés  
Megállapíthatja-e az APEH a fizetendő áfát saját iránymutatása szerint? Polgári peres eljárásban a bíróság figyelembe veszi-e az APEH-iránymutatást?
161. kérdés  
Az adóhatósági ellenőrzés során a vizsgált időszakkal kapcsolatos valamennyi anyagot a revizor rendelkezésére bocsátottuk. Az ellenőrzés során azonban mindig újabb és újabb adatokat, kigyűjtéseket kért az ellenőr, amellyel lehetetlenné tette napi munkánk végzését. Van-e jogszabályi lehetősége a revizornak arra, hogy saját munkáját velünk végeztesse el? Ha a könyvelésünket számítógépes program segítségével végezzük, akkor elegendő-e, ha az így készített adatbázisokat bocsátjuk a revizor rendelkezésére?
162. kérdés  
Állattenyésztésre szakosodott tangazdaságunknak gondot okoz, hogy az Szt. szerint 2001-től a tenyészállatokat is a tárgyi eszközök között kell kimutatni. Ez jelent-e változást az áfa vonatkozásában is?
163. kérdés  
Intézményünkben különféle építési munkákat végeztünk. A tűzfalon homlokzati és bádogosmunkákat végeztettünk 1200 E Ft értékben, a fogyasztásmérőt és néhány helyiségben a vezetékeket nagyobb teljesítményűre cseréltük 120 E Ft értékben. A konyhán, illetve melléképületben átalakítások történtek (a szenesraktárból élelmiszerraktár lett, az élelmiszerraktárból zöldség-előkészítő). Mi dönti el, hogy beruházásnak, felújításnak vagy karbantartásnak minősülnek-e ezek a munkálatok? Lényeges-e a ráfordítás összege?
Kapcsolódó címkék:      
164. kérdés  
Hogyan kell a mérlegben kimutatni év végén (december 31-én) a gépkocsik üzemanyagtankjában lévő üzemanyag értékét?
Kapcsolódó címkék:  
165. kérdés  
Hogyan kell kifizetni és megtervezni azt a képviselői tiszteletdíjat, amit már a tervezés során a képviselő felajánl valamelyik szervezet részére? Kell-e levonásokat teljesíteni?
Kapcsolódó címke:
166. kérdés  
Az Szja-tv. 2002-ben történt évközi módosítása kapcsán meg kell bontani az adójóváírásra jogosító hónapok számát is (M30-as igazolás 104. és 105. sora). Szeretném tudni, hogy amikor a dolgozó nem kérte az adójóváírás figyelembevételét, akkor is fel kell-e tüntetni a tájékoztató adatok között a jogosultsági hónapok számát?
167. kérdés  
A III. negyedéves általánosforgalmiadó-bevallásunk visszaigényelhető adót tartalmaz. Sajnos egy korábbi időszakról fennálló tartozásunk miatt az adóhivatal a kiutalást megtagadta, és a korábbi tartozásra kívánja átvezetni. Természetesen a tartozásunkat meg akarjuk fizetni, de ha az áfát nem kapjuk vissza, akkor gazdálkodásunkban ez jelentős finanszírozási gondot okoz. Milyen lehetőségünk van az áfa kiutaltatására?
Kapcsolódó címke:
168. kérdés  
Az adóhatóság több mint egy hónapja vizsgál bennünket. Az Áe-tv. 30 napos határideje a revizorokra nem vonatkozik? Mit tehetünk, ha ezt a határidőt túllépik?
169. kérdés  
A központi beruházás áfája mikor nem számít bele az állományba vett eszköz értékébe?
170. kérdés  
Az önkormányzat egyik dolgozója a testvérvárosi kapcsolatok keretében néhány napos tapasztalatcserére külföldre utazik. Kérdéses számunkra, hogy az utazási és a szállásköltségek megtérítésen felül fizetett "devizaellátmánya" után 2003. évben hogyan kell adóznia.
171. kérdés  
A dolgozóknak járandóságuk bankszámlára történő utalása miatt felmerülő költségének megtérítése kötelező, vagy csak adható – munkáltatói döntés alapján – az Szja-tv.-ben adómentesen megengedett évi 2000 Ft? Ennek fedezetét kell-e a költségvetésben tervezni?
Kapcsolódó címke:
172. kérdés  
Hogyan kell a pénztárban keletkezett készpénzhiányt lekönyvelni?
Kapcsolódó címkék:  
173. kérdés  
Hogyan kell elszámolni a főkönyvi és analitikus nyilvántartásban a tárgyi eszközök leltárhiányát? Ha az eszköz bruttó értéke és értékcsökkenése kivezetésre kerül, a terven felüli értékcsökkenése nem, akkor az eszköz negatív nettó értékkel fog szerepelni a mérlegben? Ha a későbbiekben az adott tárgyi eszköz előkerül, milyen értéken kell újból nyilvántartásba venni?
174. kérdés  
A központi költségvetési szerv a "nulla" forint nettó értékű tárgyi eszközt 100 ezer forint értékben értékesíti. A 100 ezer forint bevételt kell-e szerepeltetni a mérlegjelentés tárgyi eszköz sorában?
Kapcsolódó címkék:    
175. kérdés  
A bizonylat alapján fizetett útiköltség-térítés beszámítandó-e a megbízásos jogviszonyból elért adóköteles jövedelembe?
176. kérdés  
A reprezentációs költség adókötelezettségének megállapításánál az összes bevétel fogalmába beletartozik-e a teljes költségvetési támogatás, vagy csak az adóköteles tevékenységhez elszámolható – adóalapot nem képező, az alaptevékenységi támogatástól nem elkülönítetten utalt – költségvetési támogatás, vagy csak kizárólag az adóalapot képező saját bevétel?
Kapcsolódó címke:
177. kérdés  
Mobiltelefon vásárlása esetén számlázásra kerül az egyszeri belépési díj. Hova kell könyvelni a belépési díjat? Olyan előfizetés esetén, amelyből egy rész lebeszélhető, hová kell könyvelni a lebeszélhető részt?
Kapcsolódó címke:
178. kérdés  
A felnőttképzésben részt vevő dolgozónk számítógépet vásárolt, ez után adókedvezményt kíván igénybe venni, ezt az Szja-tv. 2003. január 1-jei módosítása lehetővé teszi. Melyek az adókedvezmény igénybevételének feltételei?
Kapcsolódó címkék:  
179. kérdés  
A 2003. évtől bevezetett felnőttképzési adókedvezmény jár-e azoknak a magánszemélyeknek, akik 2-3 napos továbbképzésen vesznek részt, és a képzési díjat saját maguk fizetik be?
Kapcsolódó címkék:  
180. kérdés  
Átvállalhatjuk-e a külföldön munkát végző dolgozónk gyermekének a tanulmányi költségeit?
181. kérdés  
Olvastuk, hogy 2003-tól az élettárs is jogosult a családi kedvezményre. Az egyik alkalmazottunk élettársi kapcsolatban él. Van az élettársával két közös gyermeke és egy további kiskorú gyermeke a korábbi kapcsolatából. Kérdés, hogy az anyuka alacsony keresete miatt az élettárs apuka hogyan érvényesítheti a három gyermek utáni családi kedvezményt?
Kapcsolódó címkék:  
182. kérdés  
A Csjt. 2002. évi módosításával a 20. életévét betöltött gyermek jogosult családi pótlékra, ha tanulmányokat folytat. A családi pótlékot azonban csak 2003 januárjában folyósíthatják 2002. évre visszamenőlegesen. Mi a helyzet a 2002. évben érvényesíthető családi kedvezménnyel, melyik évben vehető figyelembe a gyermek után a családi kedvezmény?
Kapcsolódó címkék:  
183. kérdés  
Vegyes hasznosítású ingatlanokkal rendelkezünk. Milyen áfamértékkel adózik az ingatlankezelés, ha az ingatlanban nem csak lakások vannak?
Kapcsolódó címkék:  
184. kérdés  
Külföldön munkát végző dolgozóinknak lakást bérlünk. Hogyan kell kezelni a rezsit és a garázsbérleti díjat?
Kapcsolódó címke:
185. kérdés  
Hogyan kell megállapítani a saját tulajdonunkban lévő üdülő egy üdültetési napra jutó kalkulált önköltségét, ha az üdülő nem üzemel egész évben?
Kapcsolódó címke:
186. kérdés  
Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy 2003. évtől valóban a jogszabályban megjelent 600 ezer forintig adómentes az üdülési csekk ellenértéke.
Kapcsolódó címke: