×

63. Költségvetési Levelek / 2006. június 6.
TARTALOM

     
1391. kérdés  
A követelések értékvesztése számlának 2006. január 1-jén nyitóállománya van. A követelés az év folyamán teljes összegben rendeződik. Mi a helyes könyvelési tétel?
Kapcsolódó címkék:  
1392. kérdés  
Kórházunkban a következő szolgáltatások könyveléséhez kérjük válaszukat. 1. Hová kell könyvelni a kiküldetés-továbbképzés kapcsán felmerült költségeket, pl. a Saldo által szervezett továbbképzések részvételi díjait? 2. Közalkalmazott orvossal az ügyeleti ellátásra vállalkozási szerződést kötöttünk, az orvos leszámlázza az ügyeleti díjat. Hová könyveljük? 3. Hová kell könyvelni a Saldónak, illetve Kórházszövetségnek fizetett tagdíjak összegét?
1393. kérdés  
Egy önkormányzat a 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt lehetőséggel élve kiegészítette a fiatalok életkezdési támogatását, erről rendeletet alkotott a képviselő-testület. A fiatalok életkezdési támogatásának kiegészítését milyen kiadási jogcímen, milyen főkönyvi számlára kell könyvelni? Mi a kifizetés alapbizonylata? Kell-e erről analitikus nyilvántartást vezetni, ha igen, milyen tartalommal?
Kapcsolódó címkék:  
1394. kérdés  
Önkormányzatunk falugondnoki gépkocsit lízingel. Hogyan kell helyesen a zártvégű pénzügyi lízinget lekönyvelni?
1395. kérdés  
A Pénzügyminisztérium által vezetett mérlegképes könyvelői nyilvántartásba felvehető-e államháztartási területen az, aki a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola szakkatonai pénzügyi ágazatán végzett 1984-ben, 1994-ben a Budapest Közgazdaságtudományi Egyetem védelemgazdasági szakán védelemgazdasági szakközgazdász szakosító oklevelet szerzett, és 21 év szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az említett diplomák figyelembe vehetők-e a regisztrációnál?
Kapcsolódó címkék:  
1396. kérdés  
Fejezeti kezelésű előirányzatnál kell-e a bevételek meghatározott köre után befizetést teljesíteni?
1397. kérdés  
Önkormányzatunk szakfeladaton, tehát nem intézményként működteti a háziorvosi szolgálatot 1 orvossal és 1 asszisztenssel. A Kjt. alapján ilyen esetben vezető beosztásúnak minősül-e a háziorvos, és megilletik-e a törvényben a vezető beosztásúnak járó kedvezmények (pótszabadság, vezetői pótlék)?
1398. kérdés  
Önkormányzati intézmény 54 éves gazdasági vezetőjét 26 éves szakmai gyakorlattal, mérlegképes könyvelői végzettséggel át lehet-e sorolni "E" fizetési osztályból "F" fizetési osztályba?
1399. kérdés  
2001. 01. 03-án létesített közalkalmazotti jogviszonyom 2005. szeptember 03-án megszűnt. 2005. évre részarányosan nem kaptam meg a 13. havi juttatásomat, holott az, aki 2005. december 31-én, csak 1 nap jogviszonyban állt, az megkapta az egész havit. Nem elég, hogy a 2004. évit elvették mindenkitől, mikor orvosolják a velem azonos helyzetben lévők problémáját?
1400. kérdés  
Intézményünk több olyan orvosi géppel rendelkezik, amelyeknek jelentős értékű tartozéka van, és azok beszerzéskor a bruttó érték részét képezik (például ultrahangos vizsgálófej). Jól tudjuk-e, hogy a tartozék cseréje fenntartási költségnek minősül – értéktől függetlenül –, és a beszerzésükre fordított kiadást a 5. számlaosztályban kell elszámolni?
1401. kérdés  
Az önkormányzat kis értékű tárgyi eszköz beszerzése esetén melyik könyvelési megoldás jogszerű: T eszközbeszerzés ktg.-e – K bankszámla T befejezetlen beruh. szla – K bankszámla T tárgyi eszköz számla – K befejezetlen beruh. szla T értékcsökkenés ktg. szla – K tárgyi eszköz szla kapcsolódó tételek
1402. kérdés  
Az iskolában foglalkoztatott nyugdíjas pedagógus egy önkéntes nyugdíjpénztárnak a tagja. Az első vagy az utolsó befizetéstől számított 3 év után veheti fel adómentesen a befizetett tagdíjat, valamint a hozzá kapcsolódó adójóváírást?
1403. kérdés  
2006. január 1-jétől az adómentesen adható béren kívüli juttatás 400 ezer forintos értékhatárába be kell-e számítani az önkéntes magánnyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulást, amelyet a jövedelem kiszámításakor nem kell figyelembe venni?
1404. kérdés  
1. Az iskola dolgozói sokszor belföldi kiküldetést teljesítenek saját tulajdonú gépjárművel. A belföldi kiküldetés a lakóhelytől vagy a munkahelytől számolható-e el? 2. Egyik tanárunk motorkerékpárral jár dolgozni. Ebben az esetben milyen összegű költségtérítés számolható el részére adómentesen?
1405. kérdés  
Dolgozónk közigazgatási határon kívüli lakóhelyéről személygépkocsival érkezik Budapestre. Itt a peremkerületben leparkol, és a továbbiakban a tömegközlekedési járműve(ke)t veszi igénybe, hogy munkahelyére érjen. A lakása és a parkolóhely közötti távolságra a gépjárművel történő munkába járás költségeinek megtérítése címén elszámolható-e a 9 Ft/km, illetve a közigazgatási határon belül BKV-járatokra érvényes bérlet adható-e ezzel egy időben?
1406. kérdés  
Önkormányzati költségvetési intézmény vagyunk. Egy külsős segítséget alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztattunk. Hova kell könyvelnem a foglalkoztatásért vásárolt bélyeg árát, amely tartalmazza a tb-járulékot, a munkaadói járulékot, a dolgozótól levont 12,5% járulékot és az szja-t?
1407. kérdés  
Egy kereskedelmi banknál vezetett devizaszámlán a bank kamatot írt jóvá. Hogyan kell ezt a bevételt a Kincstárnak jelenteni és könyvelni?
Kapcsolódó címkék:  
1408. kérdés  
Milyen módszerei vannak a devizában teljesített kiadások elszámolásának? Hogyan kell helyesen végrehajtani a devizaszámla év végi értékelését?
1409. kérdés  
A dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási kölcsönöknek visszatérítendő támogatás esetén mi a helyes könyvviteli elszámolásfolyamata a központi költségvetési szerveknél?
1410. kérdés  
Az intézményi beruházási előirányzat-maradványt fel lehet-e használni a következő évben dologi kiadások teljesítésére?
1411. kérdés  
A 100 000 Ft-nál nagyobb összegű behajthatatlan követelés leírását engedélyezte a felügyeleti szerv. Hogyan kell szabályosan kivezetni a nyilvántartásokból?
1412. kérdés  
A számítástechnikai hálózatkiépítést hová kell aktiválni?
1413. kérdés  
A költségvetési szervnél egy új gép került beszerzésre. A beszerzéshez meg kellett erősíteni a födémet. A födém megerősítésének költségei a gép értékét vagy az ingatlanét növelik-e?
1414. kérdés  
Az átfutón kezelt előlegek számviteli nyilvántartásánál hogy kell kezelni az áfát?
1415. kérdés  
Egy költségvetési szerv egy 0-ig leírt tárgyi eszközt értékesít 80 E Ft-ért. Hogyan kell ezt a gazdasági eseményt helyesen elszámolni?
1416. kérdés  
Ha a főkönyvben tételesen könyveli a függő, átfutó kiadásokat és bevételeket, ezekben az esetekben kell-e külön analitikát vezetni?