Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

117. Költségvetési Levelek / 2009. augusztus 18.

TARTALOM

2430. kérdés Vízszolgáltató vízdíjkülönbözet- bizonylatolása
Önkormányzat - meg nem alakult - társasházban lévő lakásának vízdíjkülönbözet-elszámolásával összefüggésben merült fel, hogy a vízszolgáltató mikor jár el jogszerűen számlázási rendjét illetően?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2431. kérdés Bérleti díj terhére végzett felújítás elszámolása
Költségvetési intézmény vagyunk, egy ügyfélszolgálati irodát bérelünk. Ezt az irodát szeretnénk felújítani saját költségünkön - külső szállítóval -, mert a bérbeadó (önkormányzat) ezt nem tudja fizetni. A felújítás értékét beszámítanák a bérleti díjba. Kérnénk állásfoglalásukat a megfelelő számviteli elszámolásról!
2432. kérdés Önkormányzati beszámolók elektronikus közzététele
Az önkormányzat egyszerűsített mérlege, pénzforgalmi jelentése, pénzmaradvány-kimutatása, könyvvizsgálói jelentése közzétételét csak elektronikusan tudja teljesíteni 2009. 05. 01-től? Ha igen, kérem tájékoztassanak ennek módjáról, lépéseiről!
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2433. kérdés Számla javítása
A számlán a teljesítési időpont téves megjelölése miatt annak kijavítása szabályos-e, ha az összes eredeti számlára felvezetésre kerül a javítás, illetve ennek lehetősége szerint az milyen módon szabályszerű? A számla kibocsátójának (szövetkezet) átalakulása (kft.) problémát okoz a számla sztornózásában és új számla kiadásában, mint kijavításban?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2434. kérdés Gépjármű-értékesítés áfája
Tűzoltóság tulajdonában levő, alaptevékenység, illetve esetenként kiegészítő tevékenység ellátásához használt, de feleslegessé vált, ezért értékesítésre kerülő gépjárművek esetében kell-e általános forgalmi adót fizetni? A gépjárművek pályázat útján kerültek az intézmény tulajdonába, önrész megfizetése mellett. Az intézmény áfakörbe tartozik, a kiegészítő tevékenységéből származó bevételei meghaladják az alanyi mentességre vonatkozó értékhatárt.
2435. kérdés Áfa-tv. 58. § átmeneti szabály
Önkormányzatunk adókötelesen ad bérbe ingatlanokat. 2009 februárjában az Áfa-tv. 58. §-ának megfelelően az egész éves bérleti díjat leszámláztunk egyes bérlőinknek, akik azt a számlán megjelölt teljesítési időpontban megfizették. Az egyes adótörvények módosításáról szóló átmeneti szabályt nem egészen értjük. Értelmezésünk szerint 2009. június 1-jén módosító számlát kell kiállítanunk az adókulcs változása miatt. Kérjük szíves szakmai segítségüket abban, hogy hogyan kell helyesen elvégeznünk a számla helyesbítését! Egyáltalán jól értelmezzük a módosítás átmeneti szabályozását?
2436. kérdés Utazási költség megtérítése kedvezményes jegy alapján
Költségvetési intézmény a pedagógus részére kifizetheti-e kiküldetés esetén a MÁV-jegy árát akkor, ha a pedagógus nem 100%-os, hanem 50%-os kedvezményes menetjegyet váltott? A pedagógus az osztállyal erdei iskolában vett részt, az utazáshoz a közalkalmazotti kedvezményt igénybe vette, ezért váltott 50%-os menetjegyet. Számlát kért az intézmény nevére. Kifizethető-e számára az útiköltség-térítés?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2437. kérdés Kinevezett vagy megbízott (magasabb) vezető keresetkiegészítése
Általános iskolánkban a gazdasági vezető kinevezett magasabb vezetőnek számít. Közgazdász diplomáját a nyelvvizsga megszerzéséig nem tudja bemutatni. A törvény megfogalmazása szerint nem sorolható be magasabb vezetői illetménybe, csak középfokúba, részére a 2008. decemberi illetménye állapítható meg, ha ez számára kedvezőbb. Mi történik akkor, ha januártól kapja a 13. havi illetmény helyébe lépő keresetkiegészítést, és a kinevezés módosításra csak április végén kerül sor 2009. 01. 01-ig visszamenőleg? A Kincstár visszamenőleg levonja a béréből az eddig részére kifizetett keresetkiegészítést? Van-e arra mód, hogy más jogcímen megkapja a kinevezett vezető ezt az összeget, hogy ne érje hátrány?
2438. kérdés Gazdasági vezető - magasabb vezető vagy vezető
Önkormányzati fenntartású általános iskola gazdasági vezetőjének megbízása 2009. január 1-jétől a Kjt. és a többször módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva magasabb vezetői vagy vezetői munkakörré alakult át. A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 18/A. § (2) bekezdését, mely szerint a gazdasági vezető az intézményvezető helyettese gazdasági és pénzügyi ügyek tekintetében akkor is, ha azt a munkakörének elnevezése nem tükrözi, és a 2008. évi CV. tv. 8. § (2) bekezdés c) pontját is figyelembe véve, amely a gazdasági vezető kinevezését, felmentését, díjazásának megállapítását az irányító szerv hatáskörébe utalja, kinek, hogyan és mi alapján kell eldöntenie, hogy kinevezett vezető, vagy magasabb kinevezett vezető munkakörbe került-e a gazdasági vezető? Tulajdonképpen ki a munkáltatója? Ki készíti el az új munkaköri leírását, amely már az önálló vezetői munkakörre szól? (Munkáját továbbra is az intézmény vezetőjének irányítása és ellenőrzése mellett végzi.)
2439. kérdés Jubileumi jutalomra való jogosultság
Kérem szíves válaszukat, hogy az alábbi munkaviszonyokban dolgozó számára jár-e a 40 éves jubileumi jutalom? 1969. 07. 01.-1972. 01. 30. állami cég mv. megszűnt 1972. 02. 01.-1974. 10. 14. állami gazdaság áth. 1974. 10. 15.-1986. 01. 30. költségvetési üzem áth. 1986. 02. 01.-1992. 02. 28. építőipari vállalat áth. 1992. 03. 01.-1993. 06. 30. pénzintézet áth. 1993. 07. 01.-jelenleg önkormányzati gimnázium Nyugdíjba 2010. október 16-án, 60 éves korban kíván menni.
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2440. kérdés Önálló gazdasági intézmény gazdasági személyzete
Egy önálló gazdasági intézmény (egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény), mely 85 alkalmazottal rendelkezik, hány fő gazdasági személyzettel rendelkezhet? Tanulólétszámunk 163 fő. A Pedagógiai Szakszolgálat a kerületben kb. 460 gyermek ellátásáról gondoskodik.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2441. kérdés Főjegyző jogkörének gyakorlása
Egy megyei önkormányzatnál a főjegyző munkáltatói jogkört lát el törvényi előírás alapján. A főjegyző illetmény és egyéb juttatások esetében gyakorolja a kötelezettségvállalási, utalványozási jogkört. Rendelkeznie kell-e a jogkörök gyakorlásához a megyei önkormányzat elnökének felhatalmazásával?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2442. kérdés Vélelmezett magáncélú telefonköltség elszámolása
A havi telefonszámla 20%-át mint magáncélú használatot a főkönyvben személyi juttatásként kell-e könyvelni?
2443. kérdés Lakásépítési és -vásárlási számláról a bevételek átvezetése
A bankszámláról (355) átutaltunk a felhasználási keretszámlára (331) x forintot. Miképpen kell könyvelni, vagyis a könyvelési tételeket szeretném megkérdezni.
2444. kérdés Adómentes tevékenységhez használt termékek értékesítése
Alapítványunk kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző adóalanyként van nyilvántartásba véve az adóhivatalnál, és szociális ellátás keretében nyújt szolgáltatásokat. Utóbbi időben lehetőségünk nyílt lecserélni egy támogatás segítségével bizonyos eszközeinket. A számítógépeket eladjuk, és a gépek vásárlásakor 5 év alatt, értékcsökkenési leírásként számolom el áfával növelt értékben. A tárgyi eszköz értékesítése esetén az abból származó bevétel után a felszámított áfából levonhatom a teljesítés hónapjára és a 60. hónapig hátralévő időarányosan jutó előzetesen felszámított áfa összegét az Áfa-tv. 135-136. § értelmében? Tekintettel arra, hogy van 3 éves gép is, ami eladásra kerül, hogyan kell értelmezni a fenti esetben az Áfa-tv. 136. § (b) pontját, tiltja-e a levonást?
2445. kérdés Jubileumi jutalomra jogosító idő számítása
Jelenleg közalkalmazottként dolgozó munkavállaló jubileumi jutalmába beleszámítanak-e a Magyar Szocialista Munkáspárt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bizottságánál eltöltött évek (1984. 06. 01.-1993. 06. 20.)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2446. kérdés Közalkalmazott besorolása
Jelenleg az E6-os kategóriába vagyok besorolva. Az lenne a kérdésem, hol tudok utánanézni a jogviszony kiszámításához szükséges táblázatnak? A munkáltatóm elszámolta a jogviszonyomhoz szükséges éveket, kértem a helyesbítést, de még nem reagáltak rá.
2447. kérdés Prémiumévek programban történő részvételre való jogosultság
Általános iskolában dolgozó pedagógus közalkalmazott születési ideje 1953. 09. 02., a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság szolgálatiidő-megállapításáról szóló határozata szerint szolgálati ideje 2007. 12. 31-ig 35 év 91 nap. Kérdésünk, hogy a prémiumévek programba mikor lenne legmegfelelőbb beléptetni úgy, hogy a feltételeknek teljes mértékben megfeleljen?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére