Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

157. Költségvetési Levelek / 2011. december 13.

TARTALOM

3050. kérdés Támogatási program előlege miatti kötelezettség
Intézményünk a TÁMOP-5.3.1 európai uniós pályázat kedvezményezettje 79 000 ezer Ft értékben, amiből 27 666 ezer Ft előlegben részesültünk. Az előleget nyilvántartásba vettük a 4491. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek számlán. A pályázat folyamán már kétszer történt elszámolás, aminek alapján az ESZA átutalt 19 000 ezer Ft-ot. Hogyan alakul év végén a 4491. számla egyenlege? (Az egyik szaklapban olvasottakat úgy értelmeztük, hogy csak az elköltött összeg a kötelezettség, talán nem is kellene az előleget a 4491-en nyilvántartani?)
3051. kérdés Érvényesítői és beszámoló aláírására jogosultság
Költségvetési szerv gazdasági vezetője vagyok közgazdasági diplomával, és jelenleg végzem a mérlegképes könyvelői tanfolyamot. Intézményünk rendelkezik főállású belső ellenőrrel. Ha a belső ellenőr rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel, és regisztráltatja magát, elláthat-e érvényesítői feladatkört, illetve aláírhat-e beszámolót?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3052. kérdés Beszámoló aláírására jogosultság
Egy nagyközségi önkormányzati szerv gazdasági vezetője vagyok 1 éve. A mérlegképes regisztrációmhoz szükséges 3 év 2012 áprilisában telik le. Benyújthatom-e a regisztrációhoz való kérelmet a beszámoló aláírása előtt, és ráírhatom-e, hogy folyamatban (van-e ilyen esetben valami kedvezmény), vagy ki írhatja alá a 2011. évi beszámolót, ha az intézménynél csak nekem van mérlegképes végzettségem?
3053. kérdés Támogatási program szállítói finanszírozása
EU-s TIOP-os pályázat pénzügyi elszámolása jóváhagyásra került (szállítói kifizetésekre igényelt: interaktív eszközök beszerzése). Az állományba vételi bizonylatokon kívül milyen könyvelési teendőink vannak?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3054. kérdés Beruházási hitel kamata
Beruházások közt a hitelt hogyan lehet elszámolni? Tehát a hitelhez kapcsolódó hitelkamat az aktiválást megelőzően a beruházás része lesz-e, és azt követően költség?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3055. kérdés Iskolai étkeztetés áfája
Általános iskola vagyunk. Saját konyhát üzemeltetünk, ennélfogva az élelmiszer-beszerzésekre vonatkozó áfát teljes egészében visszaigényelhetjük. Az étkezési térítési díjaknál, aki gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 1-8 osztá­lyig ingyenesen étkezik, a tartósan beteg és a három- vagy többgyermekes 50%-ot fizet, valamint van a szociális kedvezmény 30-100%-ig. Kérdésem, hogy az ingyenesen, illetve a kedvezményesen étkezők különbözete után meg kell fizetni az áfát?
3056. kérdés Gazdasági vezetőre vonatkozó képesítési követelmény
7 éve egy kisvárosban a polgármesteri hivatal gazdasági egységének a vezetője vagyok.
A 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése szerinti előírásoknak megfelelő-e a végzettségem, amennyiben:
- 1996-ban mérlegképes könyvelői (vállalkozási szak) végzettséget,
- 2003-ban főiskolai (személyügyi szervező) végzettséget,
- 2009-ben a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán, pénzügyi vállalkozási szak, gazdálkodási menedzsment szakirányú szakján pénzügy-vállalkozási szak gazdálkodási menedzsment szakértő szakirányú végzettséget szereztem?
2003-tól regisztrált könyvviteli szolgáltatási igazolványom van vállalkozási szakterületen. A vezetői feladat ellátásához szükséges-e az államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség?
3057. kérdés Közműberuházás áfája
Egy társaság ingatlanfejlesztéseket végez. Ennek keretében közműveket is létrehoznak, amely közműveket számunkra mint önkormányzatnak ingyenesen átadnak. Kérdésünk nem közvetlenül minket érint, hanem a társaságot. A társaság élhet-e adólevonási jogával az ingyenesen átadott közmű beruházása során előzetesen felszámított adó vonatkozásában?
3058. kérdés Jubileumi jutalomra jogosító közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő
Jubileumi jutalom szempontjából érdeklődöm az eltöltött munkaviszonyos és közalkalmazotti idők beszámíthatóságáról.
- 1971. 05. 17.-1982. 08. 15-ig állami vállalatnál munkaviszony, áthelyezés;
- 1982. 08. 16.-1998. 11. 29-ig szakmunkásképző intézetnél közalkalmazott;
- 1998. 12. 01.-2000. 12. 06-ig egy kft.-nél alkalmazott;
- 2001. 03. 05.-2001. 05. 18-ig egy másik kft.-nél munkaviszony;
- 2001. 05. 21-én került intézetünkhöz (költségvetési szerv), ahol jelenleg is jogviszonyban áll.
Álláspontunk szerint csupán a szakmunkásképző intézet és a legutolsó, a jelenlegi intézet számít a jubileumi jutalomhoz jogszerző időnek, ugyanis az áthelyezések szakadatlan láncolata nem áll fenn, mivel a két kft.-nél ez megszakadt. A dolgozó nyugdíjba vonul, és a teljes összeszámítással 40 éves jubileumi jutalomra lenne jogosult.
3059. kérdés Szakleltár
Szakleltárak vagy szakmai leltárak készítésének kötelezettségéről, az érintettek köréről, használandó nyomtatványokról szeretnénk tájékoztatót kapni.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3060. kérdés Közösségi adószám a számlán
Uniós beszerzés esetén, ha a számla áfát tartalmaz, fel kell tüntetni az uniós adószámot? A számla kiegyenlítése áfával növelten történik. A törvényben az áfa nélküli számlákra vonatkozóan van leírás. Milyen törvény, rendelet vonatkozik arra, hogy nem kell uniós adószámot feltüntetni a számlán?
3061. kérdés Helyi iparűzési adó alapja
Az orvosi tevékenységet végző vállalkozásnál (továbbiakban: bt.) az iparűzési adó alapját képezi-e a vállalkozás egészségügyi szolgáltatásért az Egészségbiztosítási Pénztárral (továbbiakban: OEP) kötött finanszírozási szerződés alapján kapott ellenérték? A bt. szerint az OEP-támogatást a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77. § (3) bekezdés b) pontja szerint a költségek ellentételezésére a jogszabály által meghatározott szervezettől igényelt támogatásként kell kimutatni, és nem pedig a 72. § (1) bekezdése szerinti nettó árbevételként.
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3062. kérdés Közüzemi díjak továbbszámlázása
Az orvosokkal kötött szerződésünkben foglalt számlázási arányokat módosítottuk, azonban nem tudom, hogy továbbszámlázásnál melyik időszak az irányadó. A módosítás 2011. július 1-jén lépett hatályba. Továbbszámlázás esetén mi az irány­adó nekem? A számlázási időszakot (amely a közüzemi számlán szerepel, pl. 2011. 05. 01.-2011. 06. 01.) is kell mérlegelnem, s ez esetben még a régi szerződést veszem figyelembe, vagy pedig csak a továbbszámlázás időpontját? Ez esetben ha pl. 2011. 05. 01.-2011. 06. 01-jére vonatkozik a közüzemi számla, de én most számlázom tovább, akkor is a 2011. július 1-jén hatályba lépett arányokat veszem?
3063. kérdés Gazdasági szervezet létszáma közoktatási intézménynél
Iskolánk egy szakközépiskola, központi költségvetési szerv. Fenntartónk a Vidékfejlesztési Minisztérium. A problémánk az, hogy a fenntartónk meghatározta a gazdasági hivatal maximális létszámát, és nem tudjuk pontosan, hogy kik tartoznak bele. A gazdasági hivatal nálunk nem külön szervezeti egység.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3064. kérdés Számla helyesbítése
Önkormányzat vagyunk. Az előzetesen adókötelesen kibocsátott számláinkat kellene adómentesre módosítani. Jól gondoljuk, hogy ez esetben önrevíziót kell végeznünk? A számla befogadójának hogyan kell eljárnia?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére