×

157. Költségvetési Levelek / 2011. december 13.
TARTALOM

logo
     
3050. kérdés  
Intézményünk a TÁMOP-5.3.1 európai uniós pályázat kedvezményezettje 79 000 ezer Ft értékben, amiből 27 666 ezer Ft előlegben részesültünk. Az előleget nyilvántartásba vettük a 4491. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek számlán. A pályázat folyamán már kétszer történt elszámolás, aminek alapján az ESZA átutalt 19 000 ezer Ft-ot. Hogyan alakul év végén a 4491. számla egyenlege? (Az egyik szaklapban olvasottakat úgy értelmeztük, hogy csak az elköltött összeg a kötelezettség, talán nem is kellene az előleget a 4491-en nyilvántartani?)
3051. kérdés  
Költségvetési szerv gazdasági vezetője vagyok közgazdasági diplomával, és jelenleg végzem a mérlegképes könyvelői tanfolyamot. Intézményünk rendelkezik főállású belső ellenőrrel. Ha a belső ellenőr rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel, és regisztráltatja magát, elláthat-e érvényesítői feladatkört, illetve aláírhat-e beszámolót?
Kapcsolódó címkék:    
3052. kérdés  
Egy nagyközségi önkormányzati szerv gazdasági vezetője vagyok 1 éve. A mérlegképes regisztrációmhoz szükséges 3 év 2012 áprilisában telik le. Benyújthatom-e a regisztrációhoz való kérelmet a beszámoló aláírása előtt, és ráírhatom-e, hogy folyamatban (van-e ilyen esetben valami kedvezmény), vagy ki írhatja alá a 2011. évi beszámolót, ha az intézménynél csak nekem van mérlegképes végzettségem?
3053. kérdés  
EU-s TIOP-os pályázat pénzügyi elszámolása jóváhagyásra került (szállítói kifizetésekre igényelt: interaktív eszközök beszerzése). Az állományba vételi bizonylatokon kívül milyen könyvelési teendőink vannak?
3054. kérdés  
Beruházások közt a hitelt hogyan lehet elszámolni? Tehát a hitelhez kapcsolódó hitelkamat az aktiválást megelőzően a beruházás része lesz-e, és azt követően költség?
Kapcsolódó címkék:    
3055. kérdés  
Általános iskola vagyunk. Saját konyhát üzemeltetünk, ennélfogva az élelmiszer-beszerzésekre vonatkozó áfát teljes egészében visszaigényelhetjük. Az étkezési térítési díjaknál, aki gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 1-8 osztá­lyig ingyenesen étkezik, a tartósan beteg és a három- vagy többgyermekes 50%-ot fizet, valamint van a szociális kedvezmény 30-100%-ig. Kérdésem, hogy az ingyenesen, illetve a kedvezményesen étkezők különbözete után meg kell fizetni az áfát?
3056. kérdés  
7 éve egy kisvárosban a polgármesteri hivatal gazdasági egységének a vezetője vagyok.
A 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése szerinti előírásoknak megfelelő-e a végzettségem, amennyiben:
- 1996-ban mérlegképes könyvelői (vállalkozási szak) végzettséget,
- 2003-ban főiskolai (személyügyi szervező) végzettséget,
- 2009-ben a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán, pénzügyi vállalkozási szak, gazdálkodási menedzsment szakirányú szakján pénzügy-vállalkozási szak gazdálkodási menedzsment szakértő szakirányú végzettséget szereztem?
2003-tól regisztrált könyvviteli szolgáltatási igazolványom van vállalkozási szakterületen. A vezetői feladat ellátásához szükséges-e az államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség?
3057. kérdés  
Egy társaság ingatlanfejlesztéseket végez. Ennek keretében közműveket is létrehoznak, amely közműveket számunkra mint önkormányzatnak ingyenesen átadnak. Kérdésünk nem közvetlenül minket érint, hanem a társaságot. A társaság élhet-e adólevonási jogával az ingyenesen átadott közmű beruházása során előzetesen felszámított adó vonatkozásában?
3058. kérdés  
Jubileumi jutalom szempontjából érdeklődöm az eltöltött munkaviszonyos és közalkalmazotti idők beszámíthatóságáról.
- 1971. 05. 17.-1982. 08. 15-ig állami vállalatnál munkaviszony, áthelyezés;
- 1982. 08. 16.-1998. 11. 29-ig szakmunkásképző intézetnél közalkalmazott;
- 1998. 12. 01.-2000. 12. 06-ig egy kft.-nél alkalmazott;
- 2001. 03. 05.-2001. 05. 18-ig egy másik kft.-nél munkaviszony;
- 2001. 05. 21-én került intézetünkhöz (költségvetési szerv), ahol jelenleg is jogviszonyban áll.
Álláspontunk szerint csupán a szakmunkásképző intézet és a legutolsó, a jelenlegi intézet számít a jubileumi jutalomhoz jogszerző időnek, ugyanis az áthelyezések szakadatlan láncolata nem áll fenn, mivel a két kft.-nél ez megszakadt. A dolgozó nyugdíjba vonul, és a teljes összeszámítással 40 éves jubileumi jutalomra lenne jogosult.
3059. kérdés  
Szakleltárak vagy szakmai leltárak készítésének kötelezettségéről, az érintettek köréről, használandó nyomtatványokról szeretnénk tájékoztatót kapni.
Kapcsolódó címkék:  
3060. kérdés  
Uniós beszerzés esetén, ha a számla áfát tartalmaz, fel kell tüntetni az uniós adószámot? A számla kiegyenlítése áfával növelten történik. A törvényben az áfa nélküli számlákra vonatkozóan van leírás. Milyen törvény, rendelet vonatkozik arra, hogy nem kell uniós adószámot feltüntetni a számlán?
3061. kérdés  
Az orvosi tevékenységet végző vállalkozásnál (továbbiakban: bt.) az iparűzési adó alapját képezi-e a vállalkozás egészségügyi szolgáltatásért az Egészségbiztosítási Pénztárral (továbbiakban: OEP) kötött finanszírozási szerződés alapján kapott ellenérték? A bt. szerint az OEP-támogatást a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77. § (3) bekezdés b) pontja szerint a költségek ellentételezésére a jogszabály által meghatározott szervezettől igényelt támogatásként kell kimutatni, és nem pedig a 72. § (1) bekezdése szerinti nettó árbevételként.
Kapcsolódó címkék:    
3062. kérdés  
Az orvosokkal kötött szerződésünkben foglalt számlázási arányokat módosítottuk, azonban nem tudom, hogy továbbszámlázásnál melyik időszak az irányadó. A módosítás 2011. július 1-jén lépett hatályba. Továbbszámlázás esetén mi az irány­adó nekem? A számlázási időszakot (amely a közüzemi számlán szerepel, pl. 2011. 05. 01.-2011. 06. 01.) is kell mérlegelnem, s ez esetben még a régi szerződést veszem figyelembe, vagy pedig csak a továbbszámlázás időpontját? Ez esetben ha pl. 2011. 05. 01.-2011. 06. 01-jére vonatkozik a közüzemi számla, de én most számlázom tovább, akkor is a 2011. július 1-jén hatályba lépett arányokat veszem?
3063. kérdés  
Iskolánk egy szakközépiskola, központi költségvetési szerv. Fenntartónk a Vidékfejlesztési Minisztérium. A problémánk az, hogy a fenntartónk meghatározta a gazdasági hivatal maximális létszámát, és nem tudjuk pontosan, hogy kik tartoznak bele. A gazdasági hivatal nálunk nem külön szervezeti egység.
Kapcsolódó címkék:  
3064. kérdés  
Önkormányzat vagyunk. Az előzetesen adókötelesen kibocsátott számláinkat kellene adómentesre módosítani. Jól gondoljuk, hogy ez esetben önrevíziót kell végeznünk? A számla befogadójának hogyan kell eljárnia?
Kapcsolódó címkék: