×

24. Költségvetési Levelek / 2004. február 24.
TARTALOM

     
607. kérdés  
Milyen kötelezően előírt nyilvántartásokat kell vezetni a költségvetési intézményeknek, illetve a vállalkozásoknak (szállító, vevő stb.)? Egy munka elvégzésére adott árajánlat helyettesíti-e a vállalkozói szerződést, és fordítva, vagy mindkettőre szükség van? Vannak-e előírt összeghatárok, hogy mely esetben kell az árajánlat, a szerződés, vagy mindkettő?
608. kérdés  
Költségvetési intézményben adható-e a természetbeni juttatásként adott étkezési hozzájárulás (2003-ban 4000 Ft) utalvány formájában, amit az egyén bármikor felhasználhat étkezésre? Az intézmény nem rendelkezik saját konyhával. Az étkezési hozzájárulás vagy étkezési utalvány jár-e az alkalmazottnak, amennyiben táppénzes állományban van?
Kapcsolódó címke:
609. kérdés  
Intézményünk dolgozóinak a térítési díja a vendégétkeztetés 61 százaléka. Ez azt jelenti – egy korábbi válaszuk szerint –, hogy a két ár közötti különbözetre is meg kell fizetni a dolgozói étkeztetés utáni áfát. Jól értelmezem-e az Áfa-tv. 22. § (6) bekezdés ba) pontját, vonatkozik-e az intézményre, mert közalkalmazotti jogviszonyt nem konkretizál? Honnan lehetett volna tudni, hogy a 70 százalékos dolgozói étkeztetéshez viszonyítva nem aránytalanul alacsony? Mi határozza meg ennek a mértékét? Ha a dolgozói étkeztetés pl. 210 forint/adag, a vendégétkeztetés 300 forint/adag, akkor beleférünk a 70 százalékba, és ez esetben nem kell megfizetni a 90 forint után az áfát?
610. kérdés  
Egy nagyváros közepes nagyságú költségvetési intézményének vagyok a gazdasági vezetője, amely 5 db hivatali gépjárművet üzemeltet. Az üzemanyag-megtakarításról már olvastam a Költségvetési Levelekben, és azt a gyakorlatot folytatjuk mi is. Nem tudom azonban, hogyan járjak el az üzemanyag-túlfogyasztás esetében. Vissza kell-e fizetnie a dolgozónak az üzemanyag-túlfogyasztás összegét? Melyik céggel, hivatallal kell, illetve lehet hivatalos üzemanyag-felhasználást, normát méretnem? Mennyi az a mérték, ami még elfogadható túlfogyasztásnak?
Kapcsolódó címke:
611. kérdés  
Kérjük tájékoztatásukat a következő autóbuszok alapnormáiról. 1. Renault B 110/FN 40 típusú autóbusz, saját tömege: 2960 kg, legnagyobb össztömeg 5500 kg, teljesítménye 80 KW, szállítható személyek száma 18, hengerűrtartalom 2800 cm3, környezetvédelmi o. 0. 2. Opel Vivaro, saját tömeg 1900 kg, legnagyobb tömeg 2960 kg, teljesítménye 60 KW, szállítható személyek száma 9, hengerűrtartalom 1870 cm3, környezetvédelmi o. 7.
Kapcsolódó címke:
612. kérdés  
Költségvetési szerv kiegészítő tevékenységként saját előállítású könyv értékesítésével foglalkozik. A költségvetési támogatáson kívül ez az egyetlen bevételi forrása. Van-e lehetősége, és ha van, milyen módszerrel tudja érvényesíteni a beszerzés utáni áfalevonási jogát?
613. kérdés  
Tárgyi adómentesek, vagy 25%-os adófizetési kötelezettség terheli-e az önkormányzat által fenntartott művelődési házban szervezett szakkörök, körök, klubok tagjai által az intézménynek fizetett tagsági díjakat? Minek minősül a jelképes részvételi díj?
614. kérdés  
Az intézményünknél már több alkalmazott jelezte, hogy az éves adóelszámolásában szeretné igénybe venni a sulinetes kedvezményt. Úgy gondolom, hogy a kedvezményt érvényesítő dolgozóknak is elkészíthetem az elszámolását. Kérdésem csak az, hogy ellenőriznem kell-e az érvényesítést kérők jogosultságát, vagy elegendő-e, ha a dolgozó átadja a számítógép, számítástechnikai eszköz megvásárlását bizonyító számlát, igazolást? A kedvezmény érvényesítésére vonatkozó törvényi feltételeket ismerem ugyan, de abból nem tudom kiolvasni azt, hogy a nevelőszülő is jogosult-e a kedvezményre.
Kapcsolódó címkék:  
615. kérdés  
46 éves köztisztviselő vagyok, kereskedelmi szakközépiskolában érettségiztem 1975-ben. Ezután – az akkori munkakörömhöz – belkereskedelmi képesített könyvelői tanfolyamot végeztem 1979-ben. Jelenleg az önkormányzat pénzügyi csoportjánál dolgozom. A Ktv. 48/A. §-a szerint a közigazgatási szerv képzettségi pótlékot állapíthat meg. Milyen képesítés tartozik a 48/A. § (4) bekezdés d) pontjába, vagyis jár-e a 30% képzettségi pótlék a képesített tanfolyam után?
Kapcsolódó címke:
616. kérdés  
A visszafizetési kötelezettséggel adott lakásépítési munkáltatói támogatást, amelyre a keretet 1. az előirányzat-felhasználás számlával költségvetési támogatásból, 2. intézményi többletbevételből utalunk át az OTP lakásalap számlára, 2.3 Egyéb felhalmozási kiadás vagy a 3. Kölcsönök soron kell-e előirányozni?
Kapcsolódó címke:
617. kérdés  
Hol található szabályozás arra nézve, hogy a készpénzben történő áruvásárlások és szolgáltatások kifizetésének mi a felső határa?
Kapcsolódó címkék:  
618. kérdés  
Intézményünknél a gazdasági vezető GYES-re ment. Helyette kinevezett gazdasági vezető van, akit továbbra is alkalmazni szeretnénk. A GYES-en lévő gazdasági vezető munkaviszonya megszüntethető-e, s ha igen, milyen módon? Ha kötelező leépítés van, a GYES-en lévő munkavállaló munkaviszonya megszüntethető-e?
Kapcsolódó címkék:    
619. kérdés  
A köztisztviselő előrehozott nyugellátásban részesül 2001 óta. A 40. évi közszolgálati jogviszonyát 2005. évben érné el, amikor jogosult lenne öthavi jubileumi jutalomra. A létszámleépítésnél kérdésként merült fel, hogy ha az említett munkatársunknak 2003. 11. 30-án megszűnt a jogviszonya, akkor a Ktv. 49/E. § (5) bekezdés d) pontja alapján jár-e neki a jubileumi jutalom?
620. kérdés  
Az iskolarendszerű felsőoktatásban tanuló köztisztviselőt megilleti-e a fizetett 4 nap munkaidő-kedvezmény?
Kapcsolódó címkék:  
621. kérdés  
Önkormányzati közművelődési intézmény alap- és más (nem vállalkozási) szolgáltatásainak díjmegállapításához kell-e önköltségszámítást végezni akkor, amikor az így megállapított díj olyan magas, hogy azt a látogatók nem tudják megfizetni? Van-e valamilyen egyszerűbb megoldási lehetőség?
Kapcsolódó címke:
622. kérdés  
Ha intézményünk 2004-ben TESCO-utalványt ad valamennyi dolgozójának, az adófizetési kötelezettség kit fog terhelni?
623. kérdés  
Hogyan könyveljük intézményi szinten a Gyvt. 148. § (6) bek. szerinti ingyenes étkezésben részesülők után kapott kiegészítő támogatás előirányzatát és felhasználását? Segély címén, illetve természetbeni juttatásként kell-e lekönyvelni?
Kapcsolódó címkék:  
624. kérdés  
Hogyan könyveljük az ingyenes tankönyvellátáshoz juttatott kiegészítő támogatás előirányzatát és felhasználását? Segély címén, illetve természetbeni juttatásként kell-e lekönyvelni?
Kapcsolódó címke:
625. kérdés  
Női dolgozónk 1947. 04. 23-án született. 2004. 04. 23-án előrehozott nyugdíjba kíván menni. 38 év szolgálati jogviszonnyal rendelkezik. Részére a felmentési időt 2004. 04. 23-a előtt kell kiadni, vagy csak utána?
Kapcsolódó címkék:  
626. kérdés  
Költségvetési intézménynél kifizethető-e a saját gépkocsival történő munkába járás költsége az APEH-norma alapján nem adóköteles jövedelemként? Van-e ebben az esetben a TÁH felé bejelentési kötelezettség?
Kapcsolódó címke:
627. kérdés  
Testvérvárosi kapcsolat és egyben hivatalos célú külföldi kiküldetés esetén a napidíjon felül a külföldön felmerülő dologi kiadások fedezetére utólagos elszámolási kötelezettséggel a "célország" hivatalos pénznemében fizettünk ki előleget. A külföldön felmerült kiadások elszámolásához milyen bizonylatok fogadhatók el, milyen előírások vonatkoznak a külföldön kiállított számlákra?
Kapcsolódó címke:
628. kérdés  
Önkormányzati képviselő 2004. évi tiszteletdíját felajánlja egy alapítvány részére. A számfejtőnek mi a teendője? A bruttó vagy a nettó tiszteletdíjat kell-e utalni a megadott alapítvány számlaszámára? Ebben az esetben kell-e járulékot fizetni a tiszteletdíj után? Mindezt hogyan kell könyvelni?
Kapcsolódó címke:
629. kérdés  
Önkormányzati költségvetési intézményként sportcsarnokot üzemeltetünk. A sportcsarnokot egy kft.-től béreljük sportcélú hasznosításra. A kft. külön megbízási szerződésben felhatalmazta az intézményünket, hogy a kft. nevében a nem sportcélú hasznosításban is járjon el. A megbízási szerződés szerint az e tevékenységből a kft.-hez befolyó bevétel X százalékát az általunk a kft. részére kibocsátott számla ellenében a kft. kifizeti. Az intézmény ezen tevékenysége milyen szolgáltatási tevékenységnek minősül? A kft. részére milyen tevékenységet számlázhatunk, annak mi az SZJ-száma és áfakulcsa?
630. kérdés  
Sportegyesület bérbe veszi az általános iskola tornatermét 6-10 éves gyerekek edzésére. A terembérleti díjra 25 százalékos áfát számlázunk.Az iskola milyen SZJ-számot kell hogy alkalmazzon?Lehet-e alkalmazni azt, hogy sporthelyiség sportcélra történő alkalmazása tárgyi adómentes legyen?
Kapcsolódó címkék:  
631. kérdés  
Önköltséges (iskolai szakfeladatként működő) gyermeküdültetés esetében az igénybevevők előleget fizetnek. Az előlegre vonatkozóan számlát helyettesítő okmányt kell kiállítani, amelynek kötelező tartalmi eleme az adóazonosító szám. A legtöbb gyerek nem rendelkezik adóazonosítóval, ilyenkor mit lehet tenni?
632. kérdés  
Mely önkormányzati – közhatalom gyakorlásához kapcsolódó – tevékenységek minősülnek az áfa szempontjából igazgatási tevékenységnek?
Kapcsolódó címke:
633. kérdés  
Kérem a lakásalap könyvelési lépéseit a 365. számla megszűnésétől. Az odaítélés, átutalás, törlesztés, a törlesztés előirányzata, kamat, OTP-költség, ha az intézmény nem vállalta át.
634. kérdés  
Kérem állásfoglalásukat a mérlegjelentés kitöltésével kapcsolatban. A szállítói kötelezettségek alakulását bruttó vagy nettó módon kell a jelentésben feltüntetni?
Kapcsolódó címke:
635. kérdés  
Önkormányzatunk a szomszéd önkormányzattal építési-igazgatási feladatok ellátására igazgatási társulást hozott létre. A társulási szerződésben foglaltak szerint a szomszéd önkormányzat finanszírozza a felmerült kiadásokat. A társulási szerződés e pontja alapján lehet-e kérni a kiadások megtérítését, vagy le is kell számlázni azokat? Milyen SZJ-számon, milyen áfamértékkel?
Kapcsolódó címkék: