×

65. Költségvetési Levelek / 2006. július 18.
TARTALOM

logo
     
1435. kérdés  
Egy önkormányzat értékesített egy szántót, majd egy gazdasági épületet. Ennek kapcsán merült fel, hogy kell-e utána áfát fizetnie (mivel az értékesítés csak egyszeri), illetve az önkormányzat lehet-e alanyi adómentes. Mikor keletkezik áfafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak?
1436. kérdés  
Fejlesztési célú hitellel rendelkező önkormányzat vagyunk, pénzintézetnél alszámlát nyitottunk a normatív állami támogatás pénzforgalmunk bonyolítására. Az alszámlára érkező bevételeket az érkezés napján átvezettük a költségvetés bankszámlánkra, ahonnan teljesítjük mind a működési, mind a fejlesztési kiadásainkat. Helyesen járunk-e el az alszámla átvezetésével? Helyesen gondoljuk-e, hogy az alszámláról nem teljesítünk kifizetéseket? Hó végén az alszámlaegyenleg 0 forint.
1437. kérdés  
Egy oktatási intézmény a tanműhelyén kicserélt 2 db ablakot saját kivitelezésben, melyet beruházásként ráaktivált az épület értékére. A belső ellenőrzés kifogásolta a jelentésében, arra hivatkozva, hogy ez karbantartásnak minősül. Az intézmény gazdasági vezetője azzal indokolta a beruházásként történő könyvelést, hogy műszakilag magasabb színvonalú ablak került beépítésre - egyszeres fémkeret helyett fakeretes, hőszigetelt üvegű -, ami növeli az épület értékét. Kérdésem, hogy az ablakcsere (mely 2 db ablakot érintett) beruházás, felújítás vagy karbantartás? Az intézmény értékelési szabályzata így szól: "épület-karbantartás: a rendeltetésszerű használat érdekében elvégzett külső, belső állagmegóvási munka még akkor is, ha az egész épületre kiterjed (beleértve a nyílászárók cseréjét is)".
1438. kérdés  
A központi költségvetési szerveknek 2006. évben mely bevételek után kell 5%-os befizetési kötelezettséget teljesíteniük?
Kapcsolódó címkék:  
1439. kérdés  
Változtatható-e a határozatlan időre megállapított munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, vagyis munkáltatói döntéssel határozott időre emelhető-e vagy csökkenthető-e a juttatás? Pl. határozatlan időre van megállapítva 20 000 forint, ez emelhető-e június 1-jétől november 30-áig 30 000 forintra úgy, hogy december 1-jétől ismét csak a határozatlan időre megállapított 20 000 forint munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt kapja tovább a dolgozó?
1440. kérdés  
Oktatási intézményben kereskedelmi főiskolai felsőfokú és mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező gazdasági vezető fizetési osztályba sorolásánál az "F" vagy a "G" besorolás helyes?
1441. kérdés  
Az önkormányzatnál 5 éve látom el a folyékonyhulladék-gyűjtés és -szállítás feladatait. Jár-e nekem ezért a veszélyességi pótlék?
1442. kérdés  
Reprezentáció értéke utáni 44% adóból nem kell megfizetni azt az összeget, amely nem több, mint az adóévre elszámolt éves összes bevétel 1%-ának, de legfeljebb 25 millió forintnak a 44%-a. Költségvetési szervek esetén mely bevételek tartoznak ide? Tárgyévben az előző évi bevétel szolgál-e alapul? Az adófizetési kötelezettségnek mikor, milyen időközönként kell eleget tenni? Tárgyévben az előző év alapján számolt reprezentáció értéke utáni adót kell megfizetni?
Kapcsolódó címke:
1443. kérdés  
Önkormányzatunk dolgozói közül többen a 9000 forint összegű meleg étel fogyasztására biztosított étkezési hozzájárulást veszik igénybe. Az ételfogyasztásról készpénzfizetési számlát hoz a dolgozó a vendéglátóegységtől (az ország bármely területéről, ahol épp igénybe vette a szolgáltatást), mely az önkormányzat nevére szól, és tartalmazza a dolgozó nevét, valamint az ételfogyasztás összegét. Éves szinten a számlák összege nem haladja meg a 12x9000 forintos adómentes értékhatárt. Számla ellenében a dolgozónak házipénztárból kerül kifizetésre a számlán szereplő összeg. Helyesen járunk-e el, a fentiek alapján? Belső ellenőrünk szerint kizárólag utalvány formájában veheti igénybe a dolgozó a 9000 forint összegű melegétkeztetésre biztosított hozzájárulást, és csak olyan vendéglátóegységben étkezhet, amellyel az önkormányzatnak szerződése van. A vendéglátóegység részére történhet kifizetés a leadott utalványok alapján. Szerinte az általunk gyakorolt módszer adóköteles bevételnek minősül.
1444. kérdés  
Költségvetési intézmény vagyunk, az üzemanyagköltség elszámolásánál az igazolás nélkül elszámolható mértékről szóló [60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet] kormányrendelet szerinti alapnorma, futott km és az APEH által közzétett árral vagy a számla szerinti mennyiség és APEH-ár szorzatával helyes-e az elszámolás?
Kapcsolódó címkék:  
1445. kérdés  
Az étkezési hozzájárulás után a 3% munkaadói hozzájárulást el kell-e számolni? És az APEH 0608 bevallásban személyhez kapcsolódóan be kell-e vallani?
1446. kérdés  
Az intézményünknél jogviszonyban álló köztisztviselőinkre vonatkozóan kérjük válaszukat a 13. havi illetmények kifizethetősége tekintetében. I. A köztisztviselő 2006. 01. 02-ától táppénzen van, 2006. 04. 03-án született gyermeke, azóta TGYÁS-t folyósítanak részére. II. A köztisztviselő 2006. 05. 02-ától 05. 30-áig évi rendes szabadságát tölti, majd 2006. 06. 01-jétől 2006. 07. 17-éig (a szülés várható időpontjáig) táppénzen lesz, ezt követően a TGYÁS-t fogja igénybe venni, tehát a szülési szabadsága 2007. évben fog véget érni. Jogosultak lesznek-e a köztisztviselők a 13. havi illetményre 2006. év tekintetében?
1447. kérdés  
Előrehozott öregségi nyugdíjba vonuló közalkalmazott jogosult-e a 40 éves jubileumi jutalomra az alábbi munkaviszonyok alapján: 1967. 08. 01-1973. 07. 31. községi tanács, 1974. 02. 13-1983. 10. 06. takarékszövetkezet, kisebb megszakításokkal, végül "áthelyezve" bejegyzéssel, 1983. 10. 07-1985. 12. 16. községi tanács, "áthelyezve" bejegyzéssel? Ezt követően folyamatosan költségvetési szervünknél dolgozik a közalkalmazott, akinek jogviszonya nyugdíjazás címén, felmentéssel szűnik meg.
1448. kérdés  
Intézményünk (piac) reggel 6-tól 18-ig üzemel. A vagyontárgyak védelmét éjjeliőrök látják el, akik részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak. Egymást nem váltják. Munkaszüneti napon a piac nem üzemel, ilyenkor az éjjeliőrök egymást váltják: reggel 6-tól 18-ig, illetve 18-tól reggel 6-ig dolgoznak. Megilleti-e az éjjeliőröket a munkaszüneti napon végzett munkáért további illetmény, a havi illetmény mellett? Ha munkaszüneti napon munkavégzésre kötelezett a közalkalmazott, az aznapi munkáért a munkabérén felül távolléti díj is megilleti-e?
1449. kérdés  
Megilleti-e pedagógusainkat a 13. havi illetmény? I. Jogosult-e 13. havi illetményre, és milyen összegben az a pályakezdő pedagógus, akinek munkaviszonya 2005. augusztus 1-jén keletkezett? II. A pedagógus 2005. 09. 01-jétől felmentési idejét töltötte (az iskola bezárása miatt), majd a felmentési idő alatt egy másik iskolában munkaviszonyt létesített. Melyik intézményt terheli a 13. havi illetmény kifizetése?
1450. kérdés  
Kinevezett jegyzőnk 2005 júniusától GYES-en van, előreláthatólag 3 évig, munkaviszonya 1996-ban létesült, előzőleg költségvetési szervnél dolgozott közalkalmazottként, és áthelyezéssel került a Ktv. hatálya alá. Ebben az évben körjegyzőséget hozunk létre a szomszédos községgel. Jegyzőnknek is lehetősége lesz a körjegyzői állás megpályázására. Amennyiben nem él ezzel a lehetőséggel, fizethető-e számára végkielégítés? Ha igen, a közalkalmazotti munkaviszonyát is figyelembe kell venni? Mikor kell a végkielégítést kifizetni (a körjegyzőség megalakulásakor, vagy a GYES lejártakor)?
Kapcsolódó címkék:    
1451. kérdés  
Egy dolgozónkkal kapcsolatosan van problémánk a 13. havi illetménnyel. 2005. augusztus 23-ai nappal felvettünk egy dolgozót másodállásban. Főállású munkahelyén kifizették részére a 13. havi illetményt, de mi a másodállás után nem, mert nem tudjuk biztosan, hogy kifizethető-e vagy sem. Mi a teendőnk?
1452. kérdés  
Önkormányzatunk földutat szilárd burkolatú úttá építtetett ki. A földút korábbi nyilvántartási értékével mit kell tenni a beruházás elkészülte után?
1453. kérdés  
Ha központi beruházási keretből vásárolnak székeket, amelyeknek az egyedi bekerülési értéke 10 ezer forint, akkor lehet-e kis értékű tárgyi eszközként elszámolni?