×

118. Költségvetési Levelek / 2009. szeptember 8.
TARTALOM

logo
     
2448. kérdés  
1. 1992. február 1-jétől költségvetési intézménynél dolgoztam mint gazdasági vezető. 2009. január 1-jétől intézményi átszervezés miatt áthelyezéssel az önkormányzathoz kerültem pénzügyi előadónak, közalkalmazottból köztisztviselő lettem. 1982. július 26-tól folyamatosan dolgozom, és a közalkalmazotti törvény szerint (a korábbi munkaviszonyaimat is figyelembe véve) 2013-ban lettem volna jogosult a 25 éves jubileumi jutalomra. A köztisztviselői törvény szerint 2009. január 1-jén a besorolásomhoz az elismert szolgálati idő 26 év 5 hó 7 nap. Az idei költségvetésben be lett tervezve számomra a 25 éves jubileumi jutalom. A jogszabály alapján hogyan jár részemre jubileumi jutalom? 2. 1979. július 17-től a B.-i Volánnál dolgoztam pénztárosi munkakörben 1993. március 1-jéig. Munkaviszonyomat a Volán az Sz.-i telephely felszámolása miatt felmondta. 1993. március 2-től egy általános iskola és óvoda intézményénél dolgoztam mint gazdasági vezető, közalkalmazotti jogviszonyban. 2009. január 1-jén - átszervezés miatt - áthelyezéssel az önkormányzathoz kerültem pénzügyi előadóként, közalkalmazottból köztisztviselő lettem. Az idei költségvetésbe be lett tervezve számomra a 30 éves jubileumi jutalom. Előző jogviszonyomban a 25 éves jubileumi jutalmamat 2004-ben megkaptam. Folyamatos közalkalmazotti jogviszonnyal kerültem áthelyezésre 2009. január 1-jétől az önkormányzathoz. Mostani munkáltatóm a Volánnál töltött 1992. július 1-jétől 1993. március 1-jéig terjedő időszakot vitatja. Szeretném megkérdezni, hogy törvényesen kifizethető-e részemre most, vagy ha nem, akkor mikor leszek jogosult a 30 éves jubileumi jutalomra?
2449. kérdés  
Az alább felsorolt munkakörök közül melyeket lehet beszámítani a jubileumi jutalomba? 1972. 08. 17.-1975. 12. 28-ig KPM Közúti Igazgatóság 1975. 12. 29.-1978. 08. 31-ig Megyei Tanács VB Építési és Közlekedésügyi Osztálya 1978. 09. 01.-1980. 03. 09-ig KPM Közúti Igazgatóság 1980. 03. 10.-1990. 09. 30-ig Magyar Honvédelmi Szövetség 1990-től, jelenleg is a rendőrség alkalmazottja.
Kapcsolódó címkék:  
2450. kérdés  
Egy önállóan működő és gazdálkodó, általános iskolát és óvodát is magában foglaló ÁMK gazdasági vezetője vagyok. Már ötéves gazdasági vezetői gyakorlattal rendelkezem. Középfokú végzettségem mellett felsőfokú mérlegképes könyvelői képesítéssel - vállalkozási szakon - rendelkezem. Idén tavasszal kezdtem el az államháztartási mérlegképes könyvelői szakot. Munkahelyem egy községben található. Milyen képesítési követelmények vonatkoznak rám 2011. 01. 01-től? Elég-e az addigra már elvégzett államháztartási szakos mérlegképes könyvelői végzettség, vagy főiskolai végzettséget is kell szereznem majd?
Kapcsolódó címkék:  
2451. kérdés  
Önkormányzatunk lízingel 1 dízelüzemű kisbuszt. 9 személyes személygépkocsi van a forgalmi engedélyben. Hengerűrtartalom: 1870 cm3, saját tömeg: 1900 kg. Legnagyobb tömeg: 2960 kg. Van-e cégautóadó-fizetési kötelezettségünk ?
2452. kérdés  
Iskolakezdési támogatás adómentesen kinek jár? A nevelőszülő, aki egy háztartásban él a gyermekkel, igényelheti-e? A vér szerinti szülő abban az esetben is kaphatja, ha nem él egy háztartásban a gyermekkel?
2453. kérdés  
Kerületi önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménye vagyunk. Egy kisebb beruházáshoz az önkormányzat pályázati támogatást kapott. A megvalósításhoz kapcsolódó szerződést az önkormányzat kötötte meg. Az elkészült munkát az önkormányzat műszaki szervezete vette át. A munkát végző cég az önkormányzat polgármesteri hivatala nevére és címére állította ki a számlát. A polgármesteri hivatal azt szeretné, ha az önálló intézmény fizetné ki a számlát. Véleményem szerint ez szabálytalan.
2454. kérdés  
1. Önkormányzatnál a könyveléskor a költségeket el tudjuk különíteni. A bevételek között van rendes bevétel és állami (normatíva). Áfaarányosítást kell alkalmazni? 2. Önkormányzat saját bontott anyagot értékesít. Áfásan kell értelmeznünk? 3. Önkormányzatnál kell szakképzési hozzájárulást fizetnünk? A jogszabály nem mondja ki kivételként, hogy nem kell. (A kérdező általános alanyi áfakörbe van bejelentkezve, és negyedéves áfabevalló.)
2455. kérdés  
Önkormányzati költségvetési intézmény vagyunk. Munkatársunk kötelező mérlegképes továbbképzésen vett részt Budapesten. Utazását a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rend. 7. § (1) bekezdésében meghatározott 50 százalékos utazási kedvezmény igénybevételével oldotta meg. Kérdésünk, hogy az intézmény a kedvezményes menetjegy árát elszámolhatja-e a dolgozónak belföldi kiküldetésként (kiküldetési rendelvény alapján, a menetjegy csatolásával)?
2456. kérdés  
2008. évben megvásárolt hidegétkeztetési utalványok 2009 júniusában kerültek kiosztásra. Hogyan kell ez után adózni?
2457. kérdés  
1952-ben született nő közalkalmazott jogviszonyai: B.-i Szénbányák 1970-1976, Vállalat 1976-1979. Egyesült Izzó 1979-1980, Autójavító Vállalat 1980-1984, "munkaviszony megszűnt" bejegyzés. Áthelyezés innen folyamatos, Áramszolgáltató 1984-1986, Gimnázium 1986-1989, Polgármesteri Hivatal 1989-1992, Általános Iskola 1992-1998, Polgármesteri Hiv. 1998-1999, Ker. Önk. Ifjúsági és Sportközpont 1999-től jelenleg is. Jubileumi jutalom szempontjából mely évek számítanak? Végkielégítés szempontjából mely évek számítanak? Miként lehet egyértelművé tenni azt a mondatot, hogy az 1992. július 1. előtti munkaviszonyokból, munkáltatókból mi került a Kjt. hatálya alá? Pl. 2008/2241 kérdés: Tervezőiroda miért számítandó be, mert állami? Jelen munkaviszonyból is a Szénbányák, az Autójavító stb. is állami volt.
2458. kérdés  
Költségvetési szerv vagyunk. Belföldi kiküldetés esetén a kiküldetési utasítás mellé elég, ha a dolgozó a buszmenetjegyét leadja, és ezt megtérítjük neki, vagy számlával kell igazolnia az utazását? Ha kell számla, az intézmény vagy a dolgozó nevére legyen kiállítva?
2459. kérdés  
Általános iskolai tanulók tanév végén kapott könyvjutalma (nem utalvány) után kell-e adatot szolgáltatni az APEH-nak, juttatásnak számít-e?
Kapcsolódó címkék:  
2460. kérdés  
2006. évben egy ingatlanértékesítés kapcsán a számlát áfa felszámításával állították ki. Az ingatlan adatai a tulajdoni lapon a következőképpen szerepelnek: 746 m2 lakóház, udvar és iroda. Az értékbecslő felmérése szerint ebből a 746 m2-ből 446 m2 beépített, a fennmaradó rész udvar. A 446 m2 beépített részből 183 m2 lakás céljára szolgáló ingatlanként funkcionált (ami az adásvétel időpontjában lakott volt), a többi irattárként, üzlethelyiségként, tárolóként és irodaként volt hasznosítva. 2006. évi Áfa-tv. szerint a lakóingatlan-értékesítés tárgyi adómentesség alá tartozó tevékenységnek számított. Helyesen járt-e el a szerv, hogy az ingatlanértékesítésről szóló számlát 20% áfa felszámításával állították ki, illetve az ügylet vizsgálata során számításba kellett-e venni azt, hogy az ingatlan teljes egészében lebontásra kerül, amit az adásvételi szerződésben rögzítettek is? Létezett-e 2006. évben olyan szabály, hogy az összevont ügyleteknél (tárgyi adómentes, adóköteles) a nagyobb arány döntötte el azt, hogy áfakötelesen vagy -mentesen kell kiállítani számlát?
2461. kérdés  
Önkormányzatunk kezelésében lévő temetőben a sírhelyek újraváltása ingatlan-bérbeadásnak vagy szolgáltatásnak minősül-e? Az ingatlan-bérbeadásra nem választottunk adókötelezettséget.
2462. kérdés  
Az önállóan működő költségvetési szervnek lehet-e saját adószáma, törzsszáma, ezáltal kell-e saját bevallást, illetve beszámolót készítenie?
Kapcsolódó címkék:  
2463. kérdés  
Gimnáziumi érettségi középfokú végzettséggel dolgozom iskolatitkárként D6 közalkalmazotti besorolásban. 2009. április 16-án megszereztem a mérlegképes könyvelői emelt szintű felsőfokú végzettséget: OKJ 54343603. Kérdésem az lenne, hogy ezzel a felsőfokú emelt szintű végzettséggel lehetőségem van-e átlépni E6 fizetési fokozatba, ha igen, mikortól?
2464. kérdés  
Pótszabadság kiszámításánál közalkalmazott esetén a Kjt. 57. §-át vagy az Mt. 131. §-át kell alkalmazni? A konkrét eset: 53 éves dolgozót alkalmazunk konyhalányként. Az összes ledolgozott ideje 16 év. A Kjt. szerint az A6-ba sorolom be. Szabadsága így 20 nap alap- + 6 nap pótszabadság lehet. Az Mt. szerint viszont 45 év felett 30 nap illeti meg. Ebben az esetben melyik törvény vonatkozik a közalkalmazottra?
Kapcsolódó címkék:  
2465. kérdés  
Költségvetési intézmény vagyunk. Munkaszerződés alapján foglalkoztathatunk-e munkavállalót megbízási szerződés helyett? Ez a létszám beleszámít a költségvetési engedélyezett létszámba? Kell-e felügyeleti szervi engedély?
2466. kérdés  
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vagyunk. A közhiteles törzskönyvi nyilvántartáshoz ki kellett töltenünk a T01-V01 változásbejelentési kérelmet, melynek 10. pontjában meg kellett határoznunk, hogy rendelkezünk-e gazdálkodó egységgel. Nem egyértelmű számunkra, hogy intézményünkben működik-e gazdálkodó egység. Szeretnénk tudni, hogy az önállóan működő és gazdálkodó szerven belül mi tekinthető gazdálkodó egységnek?
Kapcsolódó címke:
2467. kérdés  
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott "Segédanyag a munkajogi változások értelmezéséhez, alkalmazásához" c. tájékoztatóban olvastam, hogy a közoktatási intézmények gazdasági vezetője a pénzügyi-gazdasági feladatok tekintetében az intézményvezető helyettese, abban az esetben is, ha munkaköri elnevezése, beosztása ezt nem jelöli. Eszerint a gazdasági vezető magasabb kinevezett vezető? Én közgazdasági érettségivel és felsőfokú mérlegképes könyvelői szakképesítéssel látom el a gazdasági vezetői munkakört ("E" besorolás). Az én esetemben vezetői vagy magasabb vezetői munkakörről beszélünk?