×

162. Költségvetési Levelek / 2012. április 10.
TARTALOM

logo
     
3135. kérdés  
Az Szja-tv. 71. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott Széchenyi Pihenőkártya egyes alszámláira meghatározott összegeket lehet utaltatni, amennyiben több munkáltatója van a munkavállalónak, akkor nyilatkozni szükséges. Amennyiben az értékhatár(oka)t meghaladó utalás történik, terhel-e valakit szankció?
Kapcsolódó címkék:  
3136. kérdés  
Nyugdíjjogosultsággal kapcsolatban kérdezem, hogy 12 évi tiszteletdíjas polgármesterként jár-e kedvezmény a részemre?
3137. kérdés  
Egy önkormányzat mint eladó adásvételi szerződést kötött a városi kézilabdaklubbal mint vevővel, amelynek alapján a vevő 1/1 arányban megvásárolta az eladó kizárólagos tulajdonát képező, kivett sporttelep megnevezésű, 21 032 m2 alapterületű ingatlant, amelyen néhány kisebb építmény (öltöző, tekepálya) található. Az eladó feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adta ahhoz, hogy a földhivatal a vevő 1/1 arányú tulajdonjogát adásvétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezze. Egyúttal az eladó a vevőt birtokba bocsátja, aki a szerződés aláírása napjától viseli a kárveszélyt, és jogosult az ingatlan hasznait szedni. A vevő az ingatlan tulajdonjogát arra tekintettel szerezte meg, hogy annak területén egy legalább 2000 m2 alapterületű multifunkciós sportcsarnokot létesít. A vevő kötelezettséget vállalt továbbá arra, hogy a sportcsarnok használatbavételétől számított 20 éven keresztül a városi diáksportszervezetek és a városi oktatási intézmények számára ingyenes használatot biztosít akként, hogy a használatra jogosultak hetente 13 órát diák­sport keretében, 10 órát iskolai testnevelés keretében vehetik igénybe a sportcsarnok bármely funkcióját. A használatra különmegállapodást kell kötni, melynek óradíja 7500 Ft + áfa. A vevő kötelezettséget vállalt arra is, hogy a sportcsarnok használatbavételétől számított 20 éven keresztül ingyenesen évente 3 napot biztosít az eladó számára városi rendezvények megtartására. A gazdasági esemény során tényleges pénzmozgás nem történik, az eladási ár ellentételezése a majdan megépülő sportcsarnoknak a vevő "ingyenes" rendelkezésre bocsátása, esetenként óránként 7500 Ft + áfa használati díjért, illetve ingyenes városi rendezvények 20 éven keresztül. Ilyen esetben csereügyletről beszélhetünk? Hogyan minősülnek a felek által teljesített ügyletek?
Az adóalap meghatározása
Kapcsolódó címkék:    
3138. kérdés  
Polgármesteri hivatalunk 2 db gépjárművet üzemeltet. A gépjárművezető részére szabályozásunk szerint számlák alapján fizetjük ki az üzemanyagot. A saját szabályozásunk értelmében üzemanyag-megtakarítás kifizetésére nincs lehetőség. Ezen helyi szabályozás mellett van-e mód arra, hogy a gépkocsivezetőnek bizonylat (számla) nélkül megtérítsük a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 3. §-ában foglalt gépjárműkenőanyag-felhasználás (üzemanyag-fogyasztási norma 7 ezrelékének megfelelő mennyiség) ellenértékét?
Kapcsolódó címkék:  
3139. kérdés  
Körjegyzőségünk dolgozói a székhelytelepülésről a társult településekre történő kijutást a saját személygépkocsijukkal oldják meg, illetve egyik településre egyes időpontokban igénybe tudják venni a buszközlekedést is. A dolgozóknak heti rendszerességgel kell ügyfélfogadást és egyéb ügyintézést végezni. Eddig kiküldetésként került elszámolásra a közlekedési költség térítése. A 2012. március 1-jén hatályba lépő 2011. évi CXCIX. törvény 54. §-ának (2) bekezdése alapján úgy értelmezzük, hogy sem a körjegyző, sem a dolgozók részére kiküldetés nem számolható el. 2012. március 1-jétől milyen jogcímen tudjuk megtéríteni a felmerült költségeket?
3140. kérdés  
2011-től az áfára általános szabályok szerint bejelentkezett önkormányzat, amely bérbe­adás és tárgyieszköz-értékesítés szempontjából is áfás, vállalkozó orvosnak térítésmentesen adja bérbe a rendelő épületét (az orvosi ellátás alaptevékenységhez kapcsolódik), és közvetített szolgáltatásként az ingatlanhoz kapcsolódó közüzemi díjakat áfásan továbbszámlázza. Helyes-e az ingyenes bérbeadás ebben az esetben? Az ingyenes bérbe­adásnak van-e áfavonzata? Ha az ingyenes bérbe­adás az alaptevékenységhez kapcsolódás miatt elfogadható, az önkormányzat a rezsiszámlák áfáját visszaigényelheti-e, valamint továbbszámlázáskor mi a helyes eljárás?
3141. kérdés  
Egyetem tulajdonában lévő és általa üzemeltetett kollégium (és szolgálati lakás) szállásköltsége és annak takarítási költsége 18% áfakötelezett az Áfa-tv. 3/A. mellékletének II. részében foglaltak szerint, vagy mentes az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján?
Kapcsolódó címkék:    
3142. kérdés  
Vásárolhat-e polgármesteri hivatal magánszemélytől használt gépjárművet számla nélkül, adásvételi szerződéssel?
3143. kérdés  
Vásároltunk a cég nevére szóló számlán bizonyos fajta feltöltőkártyát, ami az üzlettől kapott tájékoztatás szerint egy interneten keresztüli telefonhasználat (a számlán 8471-es Vtsz.). Ennek az internetnek a használatát előzőleg megfizették, és a most külön vásárolt feltöltőkártya csak telefonhasználatra jó. Kérdésünk, hogy ebben az esetben áfa, szja, illetve eho vonatkozásában hogyan járunk el helyesen? Az áfát visszaigényelhetjük? Hiszen nem 64.10.11-es, 64.10.12-es, illetve 64.10,13-as telefonhasználatról beszélünk, és nem is adóztatjuk meg. Esetleg telefonhasználatként kezeljük, és - magánhasználatot feltételezve - az áfával növelt összeg 20%-a után befizetjük az szja-t és az ehót?
3144. kérdés  
Az új Áht., illetve a végrehajtási kormányrendelet újraszabályozta az ellenjegyzést, bevezetve a pénzügyi ellenjegyzést. Kit kell gazdasági vezetőnek tekinteni a polgármesteri hivatalban? A gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője automatikusan gazdasági vezető is, vagy a jegyző egyben gazdasági vezető, így külön szükséges intézkednie a pénzügyi ellenjegyzést végző személy kijelöléséről?
3145. kérdés  
Közalkalmazott dolgozónk 1971. 07. 01.-1976. 08. 31-ig a megyei tanács gyógyszertári központjában dolgozott, megszűnés módja nem ismert, 1976. 09. 01.-1989. 11. 14-ig egy másik megyei tanács központi gyógyszertárában dolgozott, innen áthelyezéssel került a Kjt. hatálya alá tartozó intézményünkbe. Értelmezésünk szerint az 1971-1976 közötti időszak csak abban az esetben számítható be a jubileumi jutalomra jogosító időbe, amennyiben a gyógyszertár a Kjt. hatálybalépésekor, annak hatálya alá tartozónak minősült. Helyes-e a jogértelmezésünk, illetve mikor jogosult a dolgozó a negyven­éves jubileumi jutalomra?
3146. kérdés  
Regisztrált mérlegképes könyvelő vagyok, körjegyzőségben pénzügyi előadóként dolgozom. Felmerült, hogy főiskolai végzettség is kellene a munkaköröm betöltéséhez. A MÁK-hoz benyújtandó füzeteket a jogi végzettségű jegyző szokta aláírni mint gazdasági vezető. Kell-e valamilyen főiskolai végzettséget szereznem, hiszen nem én vagyok a gazdasági vezető? A korom miatt már nem szívesen kezdenék tanulmányokat.
3147. kérdés  
Pedagógusként dolgozom. A munkáltató rosszul számította ki a besorolásomat, ezáltal három éve kevesebb a fizetésem. Mit tehetek?
Kapcsolódó címkék:  
3148. kérdés  
Egyik kolléganőnk 2009 augusztusa óta doktori disszertáció írása miatt fizetés nélküli szabadságon volt. Közben 2011-ben gyermeke született, de mivel jövedelme más munkahelyről származott, GYED-re onnan ment. Nálunk továbbra is fizetés nélküli szabadságon van 2011 augusztusa óta a gyerek születésére hivatkozva. Ha nem tőlünk ment GYED-re, a felmentési védelem akkor is fennáll?
3149. kérdés  
A 2012. január 1-jétől hatályos Ávr. 55. § (3) bekezdése szerint a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. Középfokú iskolai végzettség esetén mit takar pontosan a pénzügyi-számviteli képesítés? Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettséget, vállalkozási szakosat vagy államháztartásit? Nem találtam a jogszabályokban erre vonatkozó pontos meghatározást.
3150. kérdés  
Cégünk 1 fő anyagbeszerzővel rendelkezik, aki cégautóval dolgozik. Emellett vannak olyan munkakörök, amelyek ellátása igényli a folyamatos gépkocsihasználatot. Mivel ezt a cég biztosítani nem tudja, a dolgozó saját autójával végzi munkahelyi feladatait. Ilyen munkakör például a létesítményvezető, aki napi szinten telephelyéről a központba, vagy a telephelyek között, vagy anyagbeszerzés címén a telephelyen és a településen belül ingázik. A telephelyek és a központ is ugyanazon a településen belül található. Kiküldetési rendelvénnyel - ezekben az esetekben - elszámolható-e a saját gépkocsihasználat költsége?