Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

baleset
baleseti járadék Baleseti járadék elszámolása
Költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény volt dolgozójának baleseti járadékot fizet (munkahelyi balesetből kifolyólag). A Magyar Államkincstár folyósítja a volt dolgozónak, amelyet az egyetem térít meg a Kincstár felé. Jól értelmezzük, hogy a K44 vagy esetlegesen a K47-es rovatkódon kell elszámolni? Továbbá abban is kérjük iránymutatásukat, hogy az 5-ös vagy a 8-as számlaosztályon belül milyen főkönyvi számon kell helyesen könyvelni.
Megjelent a Költségvetési Levelek 292. számában (2020. június 2.), 5201. kérdésszám alatt
baleseti táppénz Köztisztviselő keresetkiegészítése
Köztisztviselőt 2010. január 7-én munkahelyi baleset ért. Emiatt baleseti táppénzben részesült január 8-tól április 2-ig. Mennyi keresetkiegészítésre jogosult? Jól tudjuk-e, hogy a baleseti táppénz nem számít munkaviszony-szüneteltetésnek?
Megjelent a Költségvetési Levelek 136. számában (2010. szeptember 21.), 2740. kérdésszám alatt
befejezetlen beruházás
befektetési adóhitel Befektetési adóhitel visszafizetése
Költségvetési intézmény vagyunk. Több dolgozónk vett igénybe adókedvezményt az elmúlt években befektetési adóhitel címén. Ha az idén visszafizetik, milyen feltételekkel tehetik meg azt?
Megjelent a Költségvetési Levelek 35. számában (2004. október 12.), 869. kérdésszám alatt
befektetési jegy Befektetési jegy
Az Áht. 11. §-ának (10), illetve 12. §-ának (12) bekezdései alapján a határozatlan idejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vagy a forgatási célú befektetési jegyek között kell kimutatni, amennyiben annak értékesítését nem tervezi az önkormányzat a tárgyévet követően? Az Áht. 12. §-ának (12) bekezdése külön említi a befektetési jegyeket, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, amelyek tekintetében a forgatási célú besorolás feltételeként határozza meg az értékesítési szándékot a mérleg fordulónapját követő költségvetési évre vonatkozóan. Az Szt. megfogalmazása szerint csak a határozott idejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy minősül hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak.
Megjelent a Költségvetési Levelek 263. számában (2018. augusztus 7.), 4759. kérdésszám alatt
befektetett eszközök
behajtás
behajtási költségátalány
behajthatatlan követelés
beiskolázási támogatás Beiskolázási támogatás, életkezdési támogatás, ösztöndíj
Hol kerül elszámolásra a beiskolázási támogatás, az életkezdési támogatás, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíj, és ezek milyen szakfeladathoz kapcsolhatók?
Megjelent a Költségvetési Levelek 176. számában (2013. február 26.), 3371. kérdésszám alatt
bejelentés
bekerülési érték
belépési hozzájárulás Egyszeri belépési hozzájárulás beszedése
Városunkban a bentlakásos idősek otthona önkormányzati fenntartású szociális intézmény. A Szoctv., valamint az önkormányzat rendelete szabályozza, hogy az emelt szintű idősek otthonába történő elhelyezéskor az ellátást igénylőnek belépési hozzájárulást kell fizetni. Az idősek elhelyezése önkormányzati tulajdonú ingatlanban biztosított. Az önkormányzat vagyonrendelete szerint az intézményi és önkormányzati vagyon kizárólag az önkormányzat könyveiben szerepelhet. A belépési hozzájárulást az igénylők az önkormányzat fizetési számlájára fizetik be, számla az önkormányzat nevében kerül kiállításra. Az intézmény működését az önkormányzat intézményfinanszírozás formájában évente nagyobb összeggel támogatja. Az önkormányzat vagy az önkormányzat intézménye jogosult-e az egyszeri belépési hozzájárulás beszedésére, valamint a befizetett belépési hozzájárulást a könyvekbe mely főkönyvi számlákra és kormányzati funkcióra szükséges rögzíteni?
Megjelent a Költségvetési Levelek 299. számában (2020. november 3.), 5318. kérdésszám alatt
belépőjegy
belföldi összesítő jelentés Belföldi összesítő jelentés kapcsán meghatározott 1 000 000 forintos értékhatár
Úgy értesültünk, hogy 2017. július 1-jétől mégsem módosult az Art. azon rendelkezése, amelynek értelmében a belföldi összesítő jelentést már a 100 000 forintot elérő áfatartalmú ügyleteket is szerepeltetni kell az áfabevallásban. Hogyan kell helyesen eljárni 2017. július 1-jétől?
Megjelent a Költségvetési Levelek 247. számában (2017. augusztus 15.), 4527. kérdésszám alatt
belső ellenőr
belső ellenőrzés
belső kontrollrendszer
belső számla Belső számla áfája
A kapott támogatás, az átvett pénzeszközök, a banki kamatok és hasonló bevételek beérkezésekor, illetve saját kivitelezésben végzett beruházás után ki lehet-e tölteni áfás számlát belső technikai számlaként?
Megjelent a Költségvetési Levelek 1. számában (2002. október 29.), 16. kérdésszám alatt
beolvadás
bérbeadás
bérbevétel
bérelszámolás
bérelt lakás Külföldi dolgozónak bérelt lakás utáni adóterhek
Két külföldi állampolgárt alkalmazunk főállásban. Az itteni munkavégzésük idejére lakást béreltünk nekik. A bérleti díjról szóló számlát költségként számoljuk el. Kell-e adót fizetünk ez után?
Megjelent a Költségvetési Levelek 277. számában (2019. június 25.), 4990. kérdésszám alatt
béren kívüli juttatás
bérjövedelem
bérkompenzáció
bérleti díj
bérletijog-megváltás Bérleti jog megváltása
A kormány 1869/2020. (XII. 2.) Korm. határozatával települési önkormányzati feladatellátáshoz nyújtott támogatást. A 300 millió forint támogatásból önkormányzati bérlakásokat bontottak le az ott élők kiköltöztetésével. A lakásokban élő bérlők részére cserelakásokat biztosítottunk, de a bérlők egy része azt nem fogadta el. Ezeknek a bérlőknek az önkormányzat ún. bérletijog-megváltást fizet az erre biztosított 300 millió forint támogatás terhére. Hogyan kell könyvelni a bérlők részére ilyen címen fizetendő összegeket?
Megjelent a Költségvetési Levelek 305. számában (2021. március 30.), 5420. kérdésszám alatt
bérpótlék
bérpótló juttatás Bérpótló juttatás visszafizetési kötelezettsége
Jogosulatlanul vette fel egy illető a bérpótló juttatást, most viszont elkezdte visszafizetni. A visszafizetést hol kell elszámolni?
Megjelent a Költségvetési Levelek 161. számában (2012. március 20.), 3123. kérdésszám alatt
bértámogatás
beruházás
besorolás
beszámítás
beszámoló
beszerzés
beszerzési érték Tárgyi eszköz tartozékainak könyvelése
Hogyan kell könyvelni a tárgyi eszközökhöz utólag beszerzett tartozékok értékét?
Megjelent a Költségvetési Levelek 1. számában (2002. október 29.), 13. kérdésszám alatt
beszerzési költség
bevallás
bevétel elszámolása
bevételek
bírósági ítélet Előirányzat-átcsoportosítás
Hogyan történik az önkormányzatok költségvetésében a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, továbbá a bírósági ítéletek alapján megállapított, elmaradt jövedelem miatti kártérítés számviteli elszámolása?
Megjelent a Költségvetési Levelek 188. számában (2013. november 19.), 3567. kérdésszám alatt
bizományi szerződés
bizonylati elv, fegyelem Az év végi nettó járandóság könyvelése decemberben
A Kincstár év végén megelőlegezte a központi költségvetési szerv részére a december havi nettó járandóságok összegét, és átvezette a dolgozók egyéni bankszámlájára. Az erről szóló terhelési értesítés a következő évi kivonatban jelent meg. Hogyan kell rögzíteni a december havi könyvelésben a megelőlegezést és a dolgozók részére történő kiutalásokat?
Megjelent a Költségvetési Levelek 2. számában (2002. november 12.), 41. kérdésszám alatt
bizonylati rend
biztosítás
bontás
brexit