Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3. Költségvetési Levelek / 2002. november 26.

TARTALOM

61. kérdés Telek és épület értékének szétbontása
Hogyan kell a telek és az épület értékét szétbontani?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
62. kérdés Térítésmentes átadás áfája és bizonylatolása
Kell-e áfát fizetni a költségvetési szervnek a térítésmentes átadás után, ha az eszközt másik költségvetési szervnek adja át? Hogyan kell az Áfa-tv. szerint bizonylatolni?
63. kérdés Közüzemi költségek továbbszámlázása épület bérbeadása esetén
Intézményünk egyik épületének egy részét bérbe adjuk. Nevünkre jönnek a közüzemi számlák, a másik intézménynek továbbszámlázzuk megállapodás alapján a rezsit. Almérő nincs felszerelve, így alapterületen alapul a továbbszámlázott költség. Milyen adómértékkel kell továbbszámlázni a közüzemi költséget? Ha adókötelesen számlázzuk tovább, levonhatjuk-e teljes összegben a bejövő számla áfatartalmát, vagy csak az arányosítás szerint?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
64. kérdés Vagyonkezelői jog átengedésének áfakötelezettsége
A költségvetési szerv a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) hozzájárulásával vagyonkezelői jogot enged át. Áfaköteles-e ez, és hogyan kell bizonylatolni az aktust?
Kapcsolódó tárgyszavak:
65. kérdés Áfa-tv.-nek megfelelő bizonylatok
Milyen bizonylatok felelnek meg az Áfa-tv.-nek, és mikor melyiket kell kiállítani?
66. kérdés Áfa visszaigénylése többségében intézményfinanszírozásos támogatás esetén
Színházunk saját bevétele csak a kiadások kisebb részét fedezi, a nagyobb részt intézményfinanszírozásként kapjuk. Kizárólag adóköteles tevékenységet végzünk. Visszaigényelhetjük-e az összes felmerült költség áfáját, annak ellenére, hogy így állandó visszaigénylő pozícióban lennénk?
67. kérdés Önköltségszámítás szabályozása üdültetés keretében történő étkeztetés esetén
Intézményünk üdülőt üzemeltet. A beutaltak az általuk fizetett térítési díjért napi háromszori étkezést vehetnek igénybe. Kell-e szabályoznunk az önköltségszámítást?
68. kérdés Támogatáselőleg áfakötelezettsége
A támogatáselőleg után kell-e áfát fizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
69. kérdés Tanulóknak kifizetett pénzjutalom
Gimnáziumunk a tanév végén pénzjutalmat fizet a jó tanulóknak. Milyen adó és járulék terheli ezt a kifizetést? Mi a teendő, ha a gyerekeknek nincs adóazonosító számuk?
70. kérdés Szellemi termékek felhasználói joga
Hogyan kell a szellemi termékek felhasználói jogát elszámolni?
71. kérdés Igazolás költségtérítés kifizetéséről
Útiköltség-térítést fizettünk nem saját dolgozónknak. Kell-e erről igazolást adnunk az éves adóbevalláshoz?
72. kérdés Beruházás tervezési díjának elszámolása
Beruházáshoz tervezési díjat megbízási szerződés alapján fizettünk. Hogyan lehet átvezetni, aktiválni a felmerült személyi jellegű kifizetéseket (megbízási díj, vagyoni jog felhasználásának ellenértéke, valamint azok járulékai)?
73. kérdés Önkormányzati képviselők 100 százalékos költségelszámolása a költségtérítéssel szemben
Önkormányzati képviselők költségtérítésének megállapításakor kifizethető-e a teljes összeg adó levonása nélkül, amennyiben a képviselő úgy nyilatkozik, hogy nem kell jövedelemként figyelembe venni a megállapított összeg 100 százalékát?
74. kérdés Lineáris értékcsökkenés elszámolása egyéb kategóriába tartozó gép felújítása esetén
2002. február 16-án egy egyéb kategóriába tartozó gépet felújítottunk. Hogyan és milyen összegben kell elszámolni 2002. március 31-én a gép lineáris értékcsökkenését, ha az aktivált bekerülési érték 2002. január 1-jén 500 000 forint, a felújítás értéke 100 000 forint?
75. kérdés Számítógép-hálózat értékének elszámolása újépület-beruházás esetén
Intézményünk újépület-beruházást hajtott végre. Az új épület értékében szerepel a számítógép-hálózat kiépítésének ráfordítása is, azonban ez a benyújtott számlából nem állapítható meg. Szükséges-e a hálózat értékét műszaki adatok alapján értékelni (megbecsülni), és az épület értékéből elkülönítetten a gép, berendezés és felszerelések között nyilvántartani?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
76. kérdés Értékvesztés elszámolása (raktár nincs)
Ha a költségvetési szervnek nincs raktára, kell-e értékvesztést elszámolnia?
Kapcsolódó tárgyszavak:
77. kérdés Biztonsági video-figyelőrendszer bekerülési értékének elszámolása
Hogyan kell elszámolni a biztonságos vagyonmegőrzés céljából felszereltetett videó-figyelőrendszer bekerülési értékét?
78. kérdés Épületre felszerelt riasztóberendezés értékének kimutatása
Az épületre felszerelt riasztóberendezés értékét hogyan kell a főkönyvi könyvelésben kimutatni?
79. kérdés Szerződéskötés gesztorönkormányzat által lebonyolított közműberuházás esetére
A gesztorönkormányzat által lebonyolított közműberuházás esetében hogyan kell szerződni ahhoz, hogy az áfa visszaigényelhető legyen?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
80. kérdés Az áfabevallásban szerepeltetendő egyes tételek
Fel kell-e tüntetni az áfabevallásban az intézményfinanszírozásos támogatásokat, az áfát befolyásoló támogatást, az átvett pénzeszközt, illetve a kártérítésként kapott összeget?
81. kérdés Adómentes utazási bérlet (természetbeni juttatás) pótlása
Az önkormányzatunk egyik képviselője elveszítette az önkormányzat közigazgatási területére szóló adómentes jogcímen juttatott utazási bérletét és azt pótolni kívánjuk. Az újabb bérlet után adózni kell-e, vagy az is adómentes természetbeni juttatás lesz?
82. kérdés Számvevői munkakör betöltésének követelménye
Közgazdasági diplomám van, érdeklődésem az államháztartásra, a közpénzügyekre, az ellenőrzésre irányul. Szükséges-e az okleveles könyvvizsgálói képesítés a számvevői munkakör betöltéséhez?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
83. kérdés Szoftververzió-váltás költségének elszámolása
Hogyan kell elszámolni a szoftververzió-váltás költségét?
84. kérdés Könyvvizsgálói megállapítás felülvizsgálatának lehetősége
Felülvizsgálhatja-e a társadalombiztosítási alapok könyvvizsgálójának megállapításait az Állami Számvevőszék?
Kapcsolódó tárgyszavak:
85. kérdés PHARE-segély könyvelése meghatározott cél esetén
A költségvetési szerv PHARE-segélyben részesül, az összeget a Kincstár által vezetett devizaszámlán tartják nyilván. Hogyan kell a felhasználást és a forrást könyvelni abban az esetben, ha a bevétel csak külföldi konferencián való részvételre használható fel?
Kapcsolódó tárgyszavak:
86. kérdés Hitelintézeti kölcsön kamatmentes munkáltatói hitellel történő kiváltásának adókötelezettsége
A köztisztviselő a méltányolható lakásigény mértékét meg nem haladó nagyságú és értékű lakása vásárlásához hitelintézettől kölcsönt vett fel. Mivel a kölcsön kamata magas, ezért a munkáltatója a hitelintézetnél fennálló tartozása törlesztésére kamatmentes lakáscélú hitelt kíván folyósítani. Ebben az esetben kell-e fizetnie a munkáltatónak a kamatkülönbözet után 44 százalékos személyi jövedelemadót? A munkáltató által folyósított hitelből törlesztett pénzintézeti hitel után a 40 százalékos, legfeljebb 240 ezer forintig terjedő adókedvezmény megilleti-e a munkavállalót?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
87. kérdés Kutatási feladat támogatási összegéből beszerzett műszerek áfája
Kutatóintézetünk támogatást kap egy meghatározott kutatási feladathoz, annak eredményéből a támogató nem kíván részesedni, de jelentést kell írni a pénz felhasználásáról. Jár-e áfakötelezettséggel a támogatás, illetve az abból beszerzett műszerek áfája levonható-e? Hogyan alakul a helyzet, ha konzorciumot alakítanak, és a vezető a tagoknak továbbutalja a támogatást?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
88. kérdés Adóelőleg-levonás kezelése egyéni vállalkozó esetén
A nyáron egyéni vállalkozó végezte a polgármesteri hivatalban az irodák festését. Tevékenységének az ellenértékét számla alapján fizettük ki. A kifizetéskor nem vontunk adóelőleget. Helyesen jártunk-e el?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
89. kérdés Dolgozók részére kifizetett pénzbeli kártérítés elszámolása
Hogyan kell elszámolni a dolgozók részére kifizetett pénzbeli kártérítés összegét?
Kapcsolódó tárgyszavak:
90. kérdés Okleveles pénzügyi revizor által végezhető könyvvizsgálat
Másoddiplomaként szeretném megszerezni az okleveles pénzügyi revizori oklevelet. Ezzel a képesítéssel végezhetek-e majd könyvvizsgálatot?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
91. kérdés Különböző ellenőrző szervek tevékenységének koordinálása
Egy megyei munkaügyi központban, pénzügyi területen dolgozom. Ismereteim szerint a Munkaerőpiaci Alap gazdálkodását a minisztériumi felügyeleti ellenőrzés, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék és magánkönyvvizsgáló is ellenőrzi. Előfordult, hogy egyidejűleg több ellenőrző szerv rendelkezésére kellett állnom. Ki koordinálja ezek tevékenységét?
92. kérdés Önkormányzat belső ellenőrének státusa
Kihez kell tartoznia a helyi önkormányzat polgármesteri hivatalának belső ellenőrének?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
93. kérdés Széchenyi Professzori Ösztöndíj összegének elszámolása
Hogyan kell elszámolni a Széchenyi Professzori Ösztöndíj összegét?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére