×

3. Költségvetési Levelek / 2002. november 26.
TARTALOM

logo
     
61. kérdés  
Hogyan kell a telek és az épület értékét szétbontani?
Kapcsolódó címkék:  
62. kérdés  
Kell-e áfát fizetni a költségvetési szervnek a térítésmentes átadás után, ha az eszközt másik költségvetési szervnek adja át? Hogyan kell az Áfa-tv. szerint bizonylatolni?
63. kérdés  
Intézményünk egyik épületének egy részét bérbe adjuk. Nevünkre jönnek a közüzemi számlák, a másik intézménynek továbbszámlázzuk megállapodás alapján a rezsit. Almérő nincs felszerelve, így alapterületen alapul a továbbszámlázott költség. Milyen adómértékkel kell továbbszámlázni a közüzemi költséget? Ha adókötelesen számlázzuk tovább, levonhatjuk-e teljes összegben a bejövő számla áfatartalmát, vagy csak az arányosítás szerint?
Kapcsolódó címkék:  
64. kérdés  
A költségvetési szerv a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) hozzájárulásával vagyonkezelői jogot enged át. Áfaköteles-e ez, és hogyan kell bizonylatolni az aktust?
Kapcsolódó címke:
65. kérdés  
Milyen bizonylatok felelnek meg az Áfa-tv.-nek, és mikor melyiket kell kiállítani?
66. kérdés  
Színházunk saját bevétele csak a kiadások kisebb részét fedezi, a nagyobb részt intézményfinanszírozásként kapjuk. Kizárólag adóköteles tevékenységet végzünk. Visszaigényelhetjük-e az összes felmerült költség áfáját, annak ellenére, hogy így állandó visszaigénylő pozícióban lennénk?
67. kérdés  
Intézményünk üdülőt üzemeltet. A beutaltak az általuk fizetett térítési díjért napi háromszori étkezést vehetnek igénybe. Kell-e szabályoznunk az önköltségszámítást?
68. kérdés  
A támogatáselőleg után kell-e áfát fizetni?
Kapcsolódó címke:
69. kérdés  
Gimnáziumunk a tanév végén pénzjutalmat fizet a jó tanulóknak. Milyen adó és járulék terheli ezt a kifizetést? Mi a teendő, ha a gyerekeknek nincs adóazonosító számuk?
70. kérdés  
Hogyan kell a szellemi termékek felhasználói jogát elszámolni?
71. kérdés  
Útiköltség-térítést fizettünk nem saját dolgozónknak. Kell-e erről igazolást adnunk az éves adóbevalláshoz?
72. kérdés  
Beruházáshoz tervezési díjat megbízási szerződés alapján fizettünk. Hogyan lehet átvezetni, aktiválni a felmerült személyi jellegű kifizetéseket (megbízási díj, vagyoni jog felhasználásának ellenértéke, valamint azok járulékai)?
73. kérdés  
Önkormányzati képviselők költségtérítésének megállapításakor kifizethető-e a teljes összeg adó levonása nélkül, amennyiben a képviselő úgy nyilatkozik, hogy nem kell jövedelemként figyelembe venni a megállapított összeg 100 százalékát?
74. kérdés  
2002. február 16-án egy egyéb kategóriába tartozó gépet felújítottunk. Hogyan és milyen összegben kell elszámolni 2002. március 31-én a gép lineáris értékcsökkenését, ha az aktivált bekerülési érték 2002. január 1-jén 500 000 forint, a felújítás értéke 100 000 forint?
75. kérdés  
Intézményünk újépület-beruházást hajtott végre. Az új épület értékében szerepel a számítógép-hálózat kiépítésének ráfordítása is, azonban ez a benyújtott számlából nem állapítható meg. Szükséges-e a hálózat értékét műszaki adatok alapján értékelni (megbecsülni), és az épület értékéből elkülönítetten a gép, berendezés és felszerelések között nyilvántartani?
Kapcsolódó címkék:  
76. kérdés  
Ha a költségvetési szervnek nincs raktára, kell-e értékvesztést elszámolnia?
Kapcsolódó címke:
77. kérdés  
Hogyan kell elszámolni a biztonságos vagyonmegőrzés céljából felszereltetett videó-figyelőrendszer bekerülési értékét?
78. kérdés  
Az épületre felszerelt riasztóberendezés értékét hogyan kell a főkönyvi könyvelésben kimutatni?
79. kérdés  
A gesztorönkormányzat által lebonyolított közműberuházás esetében hogyan kell szerződni ahhoz, hogy az áfa visszaigényelhető legyen?
80. kérdés  
Fel kell-e tüntetni az áfabevallásban az intézményfinanszírozásos támogatásokat, az áfát befolyásoló támogatást, az átvett pénzeszközt, illetve a kártérítésként kapott összeget?
81. kérdés  
Az önkormányzatunk egyik képviselője elveszítette az önkormányzat közigazgatási területére szóló adómentes jogcímen juttatott utazási bérletét és azt pótolni kívánjuk. Az újabb bérlet után adózni kell-e, vagy az is adómentes természetbeni juttatás lesz?
82. kérdés  
Közgazdasági diplomám van, érdeklődésem az államháztartásra, a közpénzügyekre, az ellenőrzésre irányul. Szükséges-e az okleveles könyvvizsgálói képesítés a számvevői munkakör betöltéséhez?
83. kérdés  
Hogyan kell elszámolni a szoftververzió-váltás költségét?
84. kérdés  
Felülvizsgálhatja-e a társadalombiztosítási alapok könyvvizsgálójának megállapításait az Állami Számvevőszék?
Kapcsolódó címke:
85. kérdés  
A költségvetési szerv PHARE-segélyben részesül, az összeget a Kincstár által vezetett devizaszámlán tartják nyilván. Hogyan kell a felhasználást és a forrást könyvelni abban az esetben, ha a bevétel csak külföldi konferencián való részvételre használható fel?
Kapcsolódó címke:
86. kérdés  
A köztisztviselő a méltányolható lakásigény mértékét meg nem haladó nagyságú és értékű lakása vásárlásához hitelintézettől kölcsönt vett fel. Mivel a kölcsön kamata magas, ezért a munkáltatója a hitelintézetnél fennálló tartozása törlesztésére kamatmentes lakáscélú hitelt kíván folyósítani. Ebben az esetben kell-e fizetnie a munkáltatónak a kamatkülönbözet után 44 százalékos személyi jövedelemadót? A munkáltató által folyósított hitelből törlesztett pénzintézeti hitel után a 40 százalékos, legfeljebb 240 ezer forintig terjedő adókedvezmény megilleti-e a munkavállalót?
Kapcsolódó címkék:  
87. kérdés  
Kutatóintézetünk támogatást kap egy meghatározott kutatási feladathoz, annak eredményéből a támogató nem kíván részesedni, de jelentést kell írni a pénz felhasználásáról. Jár-e áfakötelezettséggel a támogatás, illetve az abból beszerzett műszerek áfája levonható-e? Hogyan alakul a helyzet, ha konzorciumot alakítanak, és a vezető a tagoknak továbbutalja a támogatást?
Kapcsolódó címkék:  
88. kérdés  
A nyáron egyéni vállalkozó végezte a polgármesteri hivatalban az irodák festését. Tevékenységének az ellenértékét számla alapján fizettük ki. A kifizetéskor nem vontunk adóelőleget. Helyesen jártunk-e el?
89. kérdés  
Hogyan kell elszámolni a dolgozók részére kifizetett pénzbeli kártérítés összegét?
Kapcsolódó címke:
90. kérdés  
Másoddiplomaként szeretném megszerezni az okleveles pénzügyi revizori oklevelet. Ezzel a képesítéssel végezhetek-e majd könyvvizsgálatot?
91. kérdés  
Egy megyei munkaügyi központban, pénzügyi területen dolgozom. Ismereteim szerint a Munkaerőpiaci Alap gazdálkodását a minisztériumi felügyeleti ellenőrzés, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék és magánkönyvvizsgáló is ellenőrzi. Előfordult, hogy egyidejűleg több ellenőrző szerv rendelkezésére kellett állnom. Ki koordinálja ezek tevékenységét?
92. kérdés  
Kihez kell tartoznia a helyi önkormányzat polgármesteri hivatalának belső ellenőrének?
Kapcsolódó címkék:  
93. kérdés  
Hogyan kell elszámolni a Széchenyi Professzori Ösztöndíj összegét?
Kapcsolódó címkék: