×

1. Költségvetési Levelek / 2002. október 29.
TARTALOM

     
1. kérdés  
Munkavállalónk augusztus és szeptember hónapban betegállományban volt. Az október hónapban számfejtett és október elejéig kifizetett 2 havi táppénz esetében az Szja-tv. módosítása következtében milyen mértékű adójóváírást alkalmazhatunk?
Kapcsolódó címkék:    
2. kérdés  
Hogyan történik a reprezentáció, illetve a természetbeni juttatások áfaelszámolása és bizonylatolása?
3. kérdés  
Mi a költségvetési szerv teendője, ha az alanyi adómentességre jogosító összeghatárt túllépi? Mit kell a helyesbítő számlának tartalmaznia? Melyik időpontban kell a számlán szereplő bevételt a 2 000 000 forintos összeghatárba beszámítani? Figyelembe veheti-e a költségvetési szerv az adóbevallásban a kiegyenlítetlen bejövő számláinak áfatartalmát?
4. kérdés  
A költségtérítés és az szja-köteles életbiztosítás után kell-e a költségvetési szerveknek munkaadói járulékot fizetni?
5. kérdés  
Kell-e áfát fizetni a jogszabály alapján folyósított utazási költségtérítés után? Milyen bizonylatot kell a dolgozó részére kiállítani? Levonhatja-e a munkáltató a bérlet árában foglalt áfát?
Kapcsolódó címkék:  
6. kérdés  
Költségvetési szerv beruházáshoz fejezeti kezelésű előirányzatból pályázaton kap állami támogatást. Kell-e a támogatás után áfát fizetnie? A támogatásból beszerzett eszközök áfáját visszaigényelheti-e?
Kapcsolódó címke:
7. kérdés  
A költségvetési szerv részletre adja el egyik ingatlanát úgy, hogy foglalót kér. Mikor keletkezik áfakötelezettség? Hogyan kell számlázni, hány bizonylatot kell kiállítani, és mi a számlán a teljesítés időpontja?
8. kérdés  
Dolgozóink nyersanyagtérítést fizetnek az étkezésért, a különbözetet a költségvetési támogatásból fedezzük. Kell-e a támogatás összege után áfát fizetnünk? Mekkora összeget lehet az arányosításnál adóköteles bevételként figyelembe venni?
Kapcsolódó címkék:  
9. kérdés  
Költségvetési szerv jogszabály alapján ingyenesen is étkeztet. Az étkeztetéshez kapcsolódó áfa teljes összegben, vagy csak az arányosítás szabályai szerint vonható le? Kell-e áfát fizetni? Ugyanez a költségvetési szerv saját döntése alapján saját üdülőjében dolgozóit ingyenesen, nyugdíjasait a külső igénybevevők térítési díjának 50%-áért üdülteti. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettség, és mi az alapja? Van-e lehetőség, és milyen arányban adólevonásra?
10. kérdés  
Intézményünk saját melegkonyhával saját diákjait étkezteti. A tanulók az intézménynél a térítési díj 30-50-100%-át fizetik be. A kedvezményes térítési díj miatt kieső árbevételt pénzmozgás nélküli fiktív árbevételként kezeljük, és 100%-ra kiegészítve befizetjük utána a 12%-os áfát. Helyesen járunk-e el?
11. kérdés  
Milyen bizonylatot kell kiállítani étkezési utalvány átadásakor csekken történő befizetés esetén? Az utalványhoz kapcsolódó kezelési költségnek mi az áfamértéke?
12. kérdés  
Hogyan számolja el két központi költségvetési szerv a tárgyi eszközök térítés nélküli átadás-átvételét, ha a felügyeleti szervük nem azonos?
Kapcsolódó címkék:  
13. kérdés  
Hogyan kell könyvelni a tárgyi eszközökhöz utólag beszerzett tartozékok értékét?
14. kérdés  
Kell-e maradványértéket képezniük a költségvetési szerveknek az értékcsökkenés elszámolásánál?
15. kérdés  
Egy központi költségvetési szerv egyik termét tanfolyam céljára bérbe adja. Mi az áfa mértéke? Mi az adó mértéke, ha e szerv fenntartásában lévő iskola a tornatermét sportverseny, illetve bál céljára adja bérbe?
Kapcsolódó címkék:  
16. kérdés  
A kapott támogatás, az átvett pénzeszközök, a banki kamatok és hasonló bevételek beérkezésekor, illetve saját kivitelezésben végzett beruházás után ki lehet-e tölteni áfás számlát belső technikai számlaként?
17. kérdés  
A közbeszerzési díj része-e a bekerülési értéknek?
Kapcsolódó címkék:  
18. kérdés  
A számítógépes adatfeldolgozás dokumentációja részletesen tartalmazza az általános költségek felosztásának eljárását, módját, bizonylatait stb. A számviteli politikában ebben az esetben kell-e szabályozni az általános kiadások megosztásának módszerét?
19. kérdés  
Köteles-e a költségvetési szerv vezetője a belső ellenőr jelentését az ÁSZ számvevőjének bemutatni?
20. kérdés  
Hol lehet megismerni a helyi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentéseket?
21. kérdés  
Milyen esetekben kérheti fel egy polgármester az Állami Számvevőszéket ellenőrzésre?
22. kérdés  
A felügyeleti ellenőrzés megállapította, hogy a költségvetési szerv a dologi kiadások között számolt el felújításokat. Hogyan kell helyesbíteni, hogy a felújítás kiadásai a tárgyi eszközök között jelenjenek meg?
23. kérdés  
Hogyan kell elszámolni a főkönyvi könyvelésben a központi beruházási forrás terhére kifizetett első beszerzésű készleteket?
Kapcsolódó címkék:    
24. kérdés  
Hogyan kell elszámolni a mobiltelefonokhoz vásárolt akkumulátorokat?
25. kérdés  
Hogyan kell könyvelni a kötelezettségvállalásokat a "0" Nyilvántartási Számlaosztályban?
26. kérdés  
Milyen költségnek minősül az autópálya-használat előre megfizetett éves díja?
27. kérdés  
Kivezetheti-e a költségvetési szerv a főkönyvi könyvelésből a leltárhiány értékét (függetlenül annak nagyságától), ha a leltárkiértékelő jegyzőkönyv szerint a felelősség vizsgálata még nem fejeződött be?
28. kérdés  
Milyen adatokat kell tartalmaznia a szigorú számadásba vett nyomtatványokról vezetett nyilvántartásnak?