Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

1. Költségvetési Levelek / 2002. október 29.

TARTALOM

1. kérdés Augusztusi táppénz októberi kifizetése és az adójóváírás változása
Munkavállalónk augusztus és szeptember hónapban betegállományban volt. Az október hónapban számfejtett és október elejéig kifizetett 2 havi táppénz esetében az Szja-tv. módosítása következtében milyen mértékű adójóváírást alkalmazhatunk?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. kérdés Reprezentáció és természetbeni juttatás áfája
Hogyan történik a reprezentáció, illetve a természetbeni juttatások áfaelszámolása és bizonylatolása?
3. kérdés Alanyi adómentesség megszűnése
Mi a költségvetési szerv teendője, ha az alanyi adómentességre jogosító összeghatárt túllépi? Mit kell a helyesbítő számlának tartalmaznia? Melyik időpontban kell a számlán szereplő bevételt a 2 000 000 forintos összeghatárba beszámítani? Figyelembe veheti-e a költségvetési szerv az adóbevallásban a kiegyenlítetlen bejövő számláinak áfatartalmát?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. kérdés Költségtérítés és életbiztosítás munkaadói járuléka
A költségtérítés és az szja-köteles életbiztosítás után kell-e a költségvetési szerveknek munkaadói járulékot fizetni?
5. kérdés Utazási költségtérítés áfája
Kell-e áfát fizetni a jogszabály alapján folyósított utazási költségtérítés után? Milyen bizonylatot kell a dolgozó részére kiállítani? Levonhatja-e a munkáltató a bérlet árában foglalt áfát?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. kérdés Beruházási célú állami támogatás áfája
Költségvetési szerv beruházáshoz fejezeti kezelésű előirányzatból pályázaton kap állami támogatást. Kell-e a támogatás után áfát fizetnie? A támogatásból beszerzett eszközök áfáját visszaigényelheti-e?
Kapcsolódó tárgyszavak:
7. kérdés Részletre eladott ingatlan áfája
A költségvetési szerv részletre adja el egyik ingatlanát úgy, hogy foglalót kér. Mikor keletkezik áfakötelezettség? Hogyan kell számlázni, hány bizonylatot kell kiállítani, és mi a számlán a teljesítés időpontja?
8. kérdés Dolgozói étkeztetés áfája
Dolgozóink nyersanyagtérítést fizetnek az étkezésért, a különbözetet a költségvetési támogatásból fedezzük. Kell-e a támogatás összege után áfát fizetnünk? Mekkora összeget lehet az arányosításnál adóköteles bevételként figyelembe venni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. kérdés Ingyenes étkeztetés és üdültetés áfája
Költségvetési szerv jogszabály alapján ingyenesen is étkeztet. Az étkeztetéshez kapcsolódó áfa teljes összegben, vagy csak az arányosítás szabályai szerint vonható le? Kell-e áfát fizetni? Ugyanez a költségvetési szerv saját döntése alapján saját üdülőjében dolgozóit ingyenesen, nyugdíjasait a külső igénybevevők térítési díjának 50%-áért üdülteti. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettség, és mi az alapja? Van-e lehetőség, és milyen arányban adólevonásra?
10. kérdés Kedvezményes étkeztetés térítési díjának áfája
Intézményünk saját melegkonyhával saját diákjait étkezteti. A tanulók az intézménynél a térítési díj 30-50-100%-át fizetik be. A kedvezményes térítési díj miatt kieső árbevételt pénzmozgás nélküli fiktív árbevételként kezeljük, és 100%-ra kiegészítve befizetjük utána a 12%-os áfát. Helyesen járunk-e el?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
11. kérdés Étkezési utalvány kezelése
Milyen bizonylatot kell kiállítani étkezési utalvány átadásakor csekken történő befizetés esetén? Az utalványhoz kapcsolódó kezelési költségnek mi az áfamértéke?
12. kérdés Tárgyi eszközök térítés nélküli átadása
Hogyan számolja el két központi költségvetési szerv a tárgyi eszközök térítés nélküli átadás-átvételét, ha a felügyeleti szervük nem azonos?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
13. kérdés Tárgyi eszköz tartozékainak könyvelése
Hogyan kell könyvelni a tárgyi eszközökhöz utólag beszerzett tartozékok értékét?
14. kérdés Maradványérték képzése
Kell-e maradványértéket képezniük a költségvetési szerveknek az értékcsökkenés elszámolásánál?
15. kérdés Terem bérbeadásának adózása
Egy központi költségvetési szerv egyik termét tanfolyam céljára bérbe adja. Mi az áfa mértéke? Mi az adó mértéke, ha e szerv fenntartásában lévő iskola a tornatermét sportverseny, illetve bál céljára adja bérbe?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
16. kérdés Belső számla áfája
A kapott támogatás, az átvett pénzeszközök, a banki kamatok és hasonló bevételek beérkezésekor, illetve saját kivitelezésben végzett beruházás után ki lehet-e tölteni áfás számlát belső technikai számlaként?
17. kérdés Bekerülési érték - közbeszerzési díj
A közbeszerzési díj része-e a bekerülési értéknek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
18. kérdés Az általános kiadások felosztása módszerének szabályozása a számviteli politikában
A számítógépes adatfeldolgozás dokumentációja részletesen tartalmazza az általános költségek felosztásának eljárását, módját, bizonylatait stb. A számviteli politikában ebben az esetben kell-e szabályozni az általános kiadások megosztásának módszerét?
19. kérdés Belső ellenőri jelentés átadása más ellenőrnek
Köteles-e a költségvetési szerv vezetője a belső ellenőr jelentését az ÁSZ számvevőjének bemutatni?
20. kérdés Önkormányzatokról szóló ÁSZ-jelentések nyilvánossága
Hol lehet megismerni a helyi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentéseket?
21. kérdés Az ÁSZ felkérése ellenőrzésre
Milyen esetekben kérheti fel egy polgármester az Állami Számvevőszéket ellenőrzésre?
22. kérdés Felújítások szabálytalan elszámolásának helyesbítése
A felügyeleti ellenőrzés megállapította, hogy a költségvetési szerv a dologi kiadások között számolt el felújításokat. Hogyan kell helyesbíteni, hogy a felújítás kiadásai a tárgyi eszközök között jelenjenek meg?
23. kérdés Első beszerzésű készletek elszámolása
Hogyan kell elszámolni a főkönyvi könyvelésben a központi beruházási forrás terhére kifizetett első beszerzésű készleteket?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
24. kérdés Mobiltelefon-akkumulátorok elszámolása
Hogyan kell elszámolni a mobiltelefonokhoz vásárolt akkumulátorokat?
25. kérdés Kötelezettségvállalás a "0" Nyilvántartási Számlaosztályban
Hogyan kell könyvelni a kötelezettségvállalásokat a "0" Nyilvántartási Számlaosztályban?
26. kérdés Éves autópályadíj elszámolása
Milyen költségnek minősül az autópálya-használat előre megfizetett éves díja?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
27. kérdés Leltárhiány elszámolása
Kivezetheti-e a költségvetési szerv a főkönyvi könyvelésből a leltárhiány értékét (függetlenül annak nagyságától), ha a leltárkiértékelő jegyzőkönyv szerint a felelősség vizsgálata még nem fejeződött be?
28. kérdés Szigorú számadásos nyomtatványok nyilvántartása
Milyen adatokat kell tartalmaznia a szigorú számadásba vett nyomtatványokról vezetett nyilvántartásnak?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére