Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

magáncélú használat
magánnyugdíjpénztár
magasabb vezető
mankópénz
maradványérték
marhalevél
megbízási díj
megbízási tevékenység
megbízásos jogviszony
megszűnés
megváltozott munkaképességű
mellékszolgáltatások áfája
menetlevél
mentesítés Közigazgatási alapvizsga alóli mentesülés
Közszolgálati kinevezésem előírja, hogy két éven belül közszolgálati alapvizsgát kell tennem. 56 évesen (3 éven belül a 40 éves nyugdíjjogosultságom megszerzem) kaphatok-e méltányosságból mentesítést az alapvizsga megszerzése alól?
Megjelent a Költségvetési Levelek 214. számában (2015. július 14.), 3997. kérdésszám alatt
mentesség Talajterhelési díj alóli mentesség
Talajterhelési díj megfizetése alól adhat-e mentességet az önkormányzat helyi rendeletében?
Megjelent a Költségvetési Levelek 229. számában (2016. június 21.), 4221. kérdésszám alatt
mérleg
mérlegképes könyvelő
mezőgazdasági őstermelő
mezőgazdasági termékek
minimálbér
minőségbiztosítás Minőségbiztosítás elszámolása
2003-ban egy továbbképzésen azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a 2003. évi beszámoló mérlegében az alapítás-átszervezés 1111 főkönyvi számon kell állományba venni a HACCP és a Kockázatértékelés értékelését. Ezzel szemben a könyvvizsgálónk ezt a számviteli törvénnyel ellenkezőnek nyilvánította. Mi erről a véleményük?
Megjelent a Költségvetési Levelek 31. számában (2004. július 20.), 780. kérdésszám alatt
mobiltelefon költségei
mobiltelefon tartozéka Mobiltelefon-akkumulátorok elszámolása
Hogyan kell elszámolni a mobiltelefonokhoz vásárolt akkumulátorokat?
Megjelent a Költségvetési Levelek 1. számában (2002. október 29.), 24. kérdésszám alatt
mobiltelefon-feltöltés Munkavállalónak juttatott mobiltelefon-feltöltőkártya adókötelezettsége
Munkatársunk munkaköre és feladatai megkövetelik az állandó elérhetőséget és esetenként az ügyintézést. Lehetséges-e az intézmény által juttatott mobiltelefon-feltöltőkártya adómentessége, ha a dolgozó nyilatkozik arról, hogy csak a munkájához használja azt?
Megjelent a Költségvetési Levelek 15. számában (2003. augusztus 5.), 401. kérdésszám alatt
mobiltelefon-feltöltőkártya
mobiltelefon-vásárlás
motorbenzin áfája Adóköteles tevékenységhez felhasznált benzin áfája
Adóköteles tevékenységet végzünk. A fűnyírók, kisteherautók által felhasznált benzin áfáját jelenleg nem igényeljük vissza. Megtehetnénk-e?
Megjelent a Költségvetési Levelek 4. számában (2002. december 10.), 119. kérdésszám alatt
mozgáskorlátozottság Gépjárműadó-fizetési kötelezettség
Mikortól mentes a gépjárműadó megfizetése alól az a magánszemély, akinek a súlyos mozgáskorlátozottságról az orvos 2009. évben kiállította a szükséges igazolást, és amelyben az állapot fennállásának kezdetét 2005. év 06. hónapban állapította meg. Ki minősül súlyos mozgáskorlátozottnak? A helyi adóhatóságnak hogyan kell eljárni ebben az esetben?
Megjelent a Költségvetési Levelek 115. számában (2009. június 30.), 2401. kérdésszám alatt
mulasztási bírság
munkaadói járulék
munkába járás
munkabér
munkabérelőleg
munkahelyi étkeztetés
munkaidő
munkaidő-beosztás
munkaidő-kedvezmény
munkaidőkeret
munkajutalom Munkajutalom
Az Szja-tv. 1. sz. melléklete az adómentes bevételekről szól. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó 4.10 alpontban a következő előírás olvasható: Adómentes "az egészségügyi és szociális intézményben a betegek, a gondozottak részére kifizetett munkaterápiás jutalom". Kérem értelmezzék a "munkaterápiás jutalom" fogalmát, és vessék össze a személyi gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. SzCsM rendelet 56. §-ában említett "munkajutalom-kifizetéssel"! Értelmezésük alapján arra kérünk választ, hogy: A munkajutalom - mint munkavégzési célú foglalkoztatásért járó kifizetés - ugyanúgy adómentes-e, mint a munkaterápiás jutalom? Másképpen feltéve a kérdést, mi a magyarázata annak, hogy a munkajutalom nem számít adómentes bevételnek, ugyanakkor a munkaterápiás jutalom igen, hiszen mindkettő a bentlakásos szociális intézmény szervezésében történik és mindkét esetben a gondozottak érdekeit szolgálják? A fentiek alapján vélelmezhető-e, hogy az Szja-tv. és az 1/2000. SzCsM rendelet nincs egymással összhangban?
Megjelent a Költségvetési Levelek 44. számában (2005. április 26.), 1056. kérdésszám alatt
munkakör
munkaköri leírás
munkaközi szünet
munkáltatói adóelszámolás
munkáltatói hitel
munkáltatói jogkör
munkáltatói juttatások
munkáltatói kölcsön
munkáltatói tartozásátvállalás Munkáltatói tartozásátvállalás
A költségvetési szerv átvállalja dolgozójától a hitelintézetnél fennálló lakásvásárlási kölcsön havi részletének törlesztését. Keletkezik-e ebből szja-köteles jövedelme a dolgozónak?
Megjelent a Költségvetési Levelek 2. számában (2002. november 12.), 45. kérdésszám alatt
munkanap Keresőképtelenség munkanap- áthelyezés esetén
A megyei és városi könyvtárban dolgozom kinevezett közalkalmazottként nyolcórás munkakörben hosszú évtizedek óta. 2014. 12. 08-tól 2015. 01. 05-ig folyamatosan táppénzes állományban voltam. A 2015. 01. 02-ai munkanapot 2015. 01. 10-ére helyezték át. Könyvtárunk munkarendje szerint a munkaidőt hétfőtől péntekig napi nyolc órában - esetemben váltott műszakban - dolgozzuk le. Szombaton a könyvtárunk ügyeleti napot tart. Az adott szombaton nem volt ügyelet, hanem teljes munkanap szerepelt a munkarendben. A munkáltatóm szerint attól függetlenül le kell dolgoznom a 2015. január 10-ét is, hogy a munkanap-áthelyezések miatt január 2-án pihenőnap volt, és arra a napra táppénzt kaptam. Szerintem ez jogtalan, mert ugyanazt a napot nem lehet táppénzként és teljes munkanapként is figyelembe venni.
Megjelent a Költségvetési Levelek 208. számában (2015. február 24.), 3907. kérdésszám alatt
munkaruha-juttatás
munkaszerződés
munkaszüneti nap Munkavégzés elrendelése húsvétvasárnapra - munkaszüneti napi munkavégzés
Dolgozóink több műszakos munkarendben, háromhavi munkaidőkeretben dolgoznak. Húsvétvasárnapra elrendelhető-e jogszerűen az Mt. alapján munkavégzés a cég gazdasági érdekeire való hivatkozással?
Megjelent a Költségvetési Levelek 176. számában (2013. február 26.), 3379. kérdésszám alatt
munkaterápiás jutalom Munkaterápiás jutalom
Kell-e a munkarehabilitációs programban részt vevő személy részére kifizetett munkaterápiás jutalom után a kifizetőnek járulékot fizetni? Kell-e erről a magánszemélynek adóbevallást adni?
Megjelent a Költségvetési Levelek 180. számában (2013. május 21.), 3438. kérdésszám alatt
munkaügyi per
munkavállaló Alkoholszonda alkalmazása
Hogyan alkalmazható alkoholszonda, ha feltehető, hogy a munkavállaló ittasan végzi a munkáját? Milyen következménye lehet annak, ha valaki alkoholos befolyás alatt dolgozik, erre tekintettel megszüntethető-e a jogviszony, és ha igen, milyen módon? Adatvédelmi (GDPR) szempontból mikor jogszerű az alkoholszondás vizsgálat?
Megjelent a Költségvetési Levelek 280. számában (2019. augusztus 27.), 5026. kérdésszám alatt
munkavállalói járulék Munkavállalói járulék változása
2003. évre vonatkozóan módosult-e, és mely jogszabály alapján a munkavállalói járulék?
Megjelent a Költségvetési Levelek 7. számában (2003. február 18.), 198. kérdésszám alatt
munkavédelem
munkavégzés
munkaviszony
munkaviszony megszűnése
működési engedély Önkormányzati fenntartású iskola működése
Önkormányzati fenntartású általános és alapfokú művészeti iskolának kell-e működési engedély, vagy csak a nem önkormányzati fenntartásúaknak szükséges? Ha igen, akkor kinek, kitől és mikor kell (kellett volna) ezt kérnie, és mely jogszabály alapján? OKÉV-ellenőrzéssel kapcsolatosan olvastam, hogy az alapító okirat és a telephelyenkénti működési engedély a vizsgálat kiindulópontja.
Megjelent a Költségvetési Levelek 105. számában (2008. december 2.), 2222. kérdésszám alatt
működési támogatás Működési támogatás elszámolása
Cégünk működési támogatást kapott 2018. decemberben, de csak 2019 első negyedévében fogja felhasználni. Passzív időbeni elhatárolásra könyveljük, de 2019-ben hogyan vezetjük össze a tárgyi eszközökkel a könyvelésben?
Megjelent a Költségvetési Levelek 272. számában (2019. február 26.), 4906. kérdésszám alatt
működtetési kiadások Szakfeladat
Hogyan történt az oktatási és nevelési intézmények működtetési kiadásainak szakfeladaton történő elszámolása 2013. december 31-ig, és hogyan történik 2014-ben?
Megjelent a Költségvetési Levelek 194. számában (2014. április 8.), 3667. kérdésszám alatt
műszakpótlék
műtárgy Műtárgyak állományba vétele
Ezúton kérném a szakmai válaszukat, segítségüket, esetleg állásfoglalásukat. Intézményünk egy múzeum, 2014-ben műtárgyat vásárol adásvételi szerződéssel, kiállítási céllal, ezt a költségvetésből fizeti 100 ezer Ft feletti vagy alatti összeggel. Minek kell tekinteni, tárgyi eszköznek vagy szakmai anyagnak? A múzeum külön nyilvántartást vezet a műtárgyakról.
Megjelent a Költségvetési Levelek 205. számában (2014. december 16.), 3857. kérdésszám alatt
művelődési célú bérbeadás Művelődési célú bérbeadás
Művelődési házként működünk, be is jelentkeztünk az áfakörbe. Alaptevékenységünkbe tartozik a színházi tevékenység. Színháztermünk bérbeadása művészi tevékenység céljára tárgyi adómentes vagy adóköteles-e?
Megjelent a Költségvetési Levelek 5. számában (2003. január 14.), 157. kérdésszám alatt