Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

egészségbiztosítás
egészségbiztosítási járulék
egészségügyi hozzájárulás
egészségügyi szolgáltatás
egyéb bevétel Vállalkozásnál elszámolt agrártámogatások
Kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó nettó árbevételébe beleszámítanak-e a működésre kapott agrártámogatások, pl. az egységes területalapú támogatás?
Megjelent a Költségvetési Levelek 185. számában (2013. szeptember 17.), 3521. kérdésszám alatt
egyéb jövedelem
egyéb összevonás alá eső jövedelem Munkáltatói tartozásátvállalás
A költségvetési szerv átvállalja dolgozójától a hitelintézetnél fennálló lakásvásárlási kölcsön havi részletének törlesztését. Keletkezik-e ebből szja-köteles jövedelme a dolgozónak?
Megjelent a Költségvetési Levelek 2. számában (2002. november 12.), 45. kérdésszám alatt
egyenes adózás
egyéni vállalkozói tevékenység
egyes munkakörök betöltése
egyház
egyszerűsítés Vevői készletre vonatkozó egyszerűsítés alkalmazhatósága
Egy Spanyolországban székhellyel rendelkező vállalat, amely Magyarországon jelenleg áfaregisztrált adóalany (társaság), a tervezett ügyletei alapján egy magyarországi vevői készletből szolgálja ki vevőjét. A termékek az Európai Unió területéről kerülnek leszállításra a magyarországi raktárba (vevői készletbe). A raktárban a termékek használatára, hasznosítására kitárolás előtt nem kerül sor. A vevő egy magyarországi adóalany társaság, amely áfakötelezettségeit az általános szabályok szerint állapítja meg. A magyarországi készletet a vevő megbízásából egy Magyarországon letelepedett logisztikai szolgáltató kezeli és tárolja. A kitárolásra a vevő utasításai alapján kerül sor. A logisztikai szolgáltató a termékeket más áruktól elkülönítetten tárolja. A termékek tulajdonjoga a tárolás alatt a társaságnál marad mindaddig, amíg a vevő le nem hívja a termékeket, és ki nem tárolja a raktárból. A termékek kezelése keretében a logisztikai szolgáltató végzi a termék betárolását, illetve kitárolását, nyilvántartását és egyéb adminisztrációját. A társaság a készletet az időpont egyeztetését követően megtekintheti a raktárban. A társaság a vevői készletből egyetlen vevőt szolgál ki. A?társaságnak nincs más ügylete, amely magyarországi áfaregisztrációt tenne szükségessé. A fent vázolt ügylettel kapcsolatban az a kérdésünk, hogy a társaság alkalmazhatja-e a vevői készletre vonatkozó egyszerűsítést, amennyiben a magyar áfaregisztrációját megszünteti (deregisztrál)?
Megjelent a Költségvetési Levelek 260. számában (2018. május 29.), 4721. kérdésszám alatt
egyszerűsített bevallás Egyszerűsített bevallás
Tudomásunk szerint ismét változik a személyi jövedelemadó megállapításának rendszere 2009-től, bevezetésre kerül az egyszerűsített bevallás. Mit jelent ez pontosan, ki választhatja, és milyen határidőket kell figyelni?
Megjelent a Költségvetési Levelek 108. számában (2009. február 3.), 2280. kérdésszám alatt
egyszerűsített foglalkoztatás
éjszakai pótlék
ekho Ekhós jövedelem és a különadó
A 98 százalékos különadó vonatkozik-e azokra a jövedelmekre, amelyek után "ekhózott" a munkavállaló?
Megjelent a Költségvetési Levelek 144. számában (2011. március 16.), 2855. kérdésszám alatt
elállási díj
elektromos jármű
elektronikus adóbevallás
elektronikus információs rendszer ASP-rendszer
Önkormányzat által fenntartott önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény vagyunk (szektorazonosító: 1251). Az ASP-rendelet vonatkozik-e ránk, azaz kötelező lesz számunkra az ASP-rendszer használata?
Megjelent a Költségvetési Levelek 236. számában (2016. november 29.), 4348. kérdésszám alatt
elektronikus közzététel Önkormányzati beszámolók elektronikus közzététele
Az önkormányzat egyszerűsített mérlege, pénzforgalmi jelentése, pénzmaradvány-kimutatása, könyvvizsgálói jelentése közzétételét csak elektronikusan tudja teljesíteni 2009. 05. 01-től? Ha igen, kérem tájékoztassanak ennek módjáról, lépéseiről!
Megjelent a Költségvetési Levelek 117. számában (2009. augusztus 18.), 2432. kérdésszám alatt
elektronikus számla
élelmezési norma Diákélelmezési norma
Középiskolás kollégista esetében a napi normafelosztás hogyan oszlik meg akkor, ha napi háromszor étkezik (csak főétkezések vannak), és hogyan oszlik meg akkor, ha ötször étkezik (tízórai + uzsonna)? Hol van szabályozva ez a kérdés, milyen rendeletben találom meg?
Megjelent a Költségvetési Levelek 181. számában (2013. június 11.), 3455. kérdésszám alatt
élelmezésvezető Élelmezésvezetőre vonatkozó képesítési követelmények 2015. szeptember 1-jétől
Milyen előírások vonatkoznak az élelmezésvezetőkre szeptembertől? Mely jogszabályban találhatók meg az erre vonatkozó rendelkezések?
Megjelent a Költségvetési Levelek 215. számában (2015. augusztus 11.), 4009. kérdésszám alatt
élelmiszerlánc-felügyeleti díj
elévülés
elhatárolás
eljárási díj
eljárási szabályok
ellenérték
ellenérték nélküli átadás Alapítvány által épített iskola önkormányzati tulajdonba adásának áfája
Alapítványunk új iskola építésére jött létre. A közérdekű célra tekintettel az adóhatóság engedélyezte részünkre az áfa-visszatérítést. Ha az iskolát az önkormányzat tulajdonába adjuk, kell-e valamilyen áfateherrel számolnunk?
Megjelent a Költségvetési Levelek 5. számában (2003. január 14.), 132. kérdésszám alatt
ellenjegyzés
ellenőrzés
elmulasztott bevallás Elmulasztott bevallás
Pénzforgalmi ellenőrzés során derült fény arra, hogy a 2005. negyedik negyedévi bevallásunkat nem nyújtottuk be, csak a befizetést teljesítettük. Ebben az időszakban váltottunk könyvelőt, valószínűleg ez okozta a mulasztást. Mindenképpen helyre kívánjuk hozni a hibát az adóhivatal ellenőrzése előtt, de nem akarunk semmilyen pótlékot sem fizetni. Alkalmazható-e erre az esetre a 2006. december 31-éig hatályos pótlékmentes önellenőrzés?
Megjelent a Költségvetési Levelek 71. számában (2006. november 28.), 1551. kérdésszám alatt
előfizetés Online folyóirat előfizetése
Hova könyvelendő az online folyóirat elő­fizetése? (Nincs DVD, CD)
Megjelent a Költségvetési Levelek 166. számában (2012. július 3.), 3212. kérdésszám alatt
előirányzat
előleg
előlegbekérő Előlegbekérő
Önkormányzatunk gazdasági tevékenységének végzése során számítógépes számlázási rendszert használ. Előfordul, hogy bizonyos esetekben előlegbekérő levelet küldünk üzleti partnerünknek. A számítógépes számlázási programmal hogyan tudjuk kiállítani az előlegbekérő levelet?
Megjelent a Költségvetési Levelek 131. számában (2010. június 8.), 2659. kérdésszám alatt
előrehozott öregségi nyugdíj
első beszerzés
első értékesítés Önkormányzati tulajdonú lakások tetőtere értékesítésének adókötelezettsége
Önkormányzati tulajdonú lakások tetőterét értékesítjük. Tárgyi adómentes-e ez az értékesítés, mint lakóingatlan másodlagos értékesítése, vagy első értékesítésként adóköteles?
Megjelent a Költségvetési Levelek 6. számában (2003. január 28.), 159. kérdésszám alatt
elszámolás Közüzemi díjak visszatérítése
Önkormányzatunk egyik intézménye részére az MVM visszautalta az éves elszámolószámlákon szereplő túlfizetések összegét. Ezeken a számlákon az elszámolási időszak átnyúlik előző évről a tárgyévre, feltünteti a szolgáltató az elszámolási időszak teljes számlaösszegét, valamint a korábbi, 11 db részszámlában elszámolt összeget, negatív előjellel. Hogyan könyveljük helyesen ezeket a jóváírásokat, különös tekintettel az előző évet érintő, de idén kiegyenlített számlákra? (Az elszámolószámlákon a teljesítés időpontja idei, az megegyezik a számlakészítés időpontjával.)
Megjelent a Költségvetési Levelek 307. számában (2021. május 11.), 5466. kérdésszám alatt
emlékérme Emlékérme mint fizetőeszköz juttatása dolgozók, üzleti partnerek részére
Intézményünk idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Ennek tiszteletére az MNB emlékérmét bocsát ki (10 000 Ft és 2000 Ft-os címletekben). Az érmék fizetőeszközként használhatók. Az intézmény megvásárol ezekből 350, illetve 4800 db-ot. A dolgozók juttatásként kapnak a 10 000 Ft-os érméből, egy részét az ünnepségre meghívott díszvendégek és egyéb támogatók kapják, egy részét forgalomba helyezzük oly módon, hogy a pénztárakban a fizetéskor (visszaadáskor), aki kéri, a 2000 Ft-os bankjegy helyett választhatja a 2000 Ft-os érmét. Milyen rovat(ok)ra és hogyan kell lekönyvelni a megvásárolt emlékérméket?
Megjelent a Költségvetési Levelek 233. számában (2016. szeptember 20.), 4300. kérdésszám alatt
energiaadó Energiaadó főkönyvi elszámolása
2004-ben az energiaszolgáltatási számlák a tényleges fogyasztáson és az alapdíjon kívül energiaadót is tartalmaznak. A szolgáltató által ezen a jogcímen áthárított adónem is a megfelelő szolgáltatás díját növeli, és összegét is ugyanazon a főkönyvi számlán kell-e szerepeltetni, vagy ettől külön az Adók, díjak, egyéb befizetések sorra könyvelendő?
Megjelent a Költségvetési Levelek 29. számában (2004. június 8.), 753. kérdésszám alatt
engedély Behajtási engedély külföldi cég részére
Önkormányzat esetében előfordul, hogy külföldi cég részre számlázunk behajtási engedélyt (áfásan). Ez esetben szükséges-e közösségi adószámot kiváltania az önkormányzatnak? Egy osztrák cég részünkre megadta a közösségi adószámát.
Megjelent a Költségvetési Levelek 314. számában (2021. október 12.), 5587. kérdésszám alatt
engedmény
engedményezés
építési tevékenység
építmény
építményadó
épület és telek értéke Telek és épület értékének szétbontása
Hogyan kell a telek és az épület értékét szétbontani?
Megjelent a Költségvetési Levelek 3. számában (2002. november 26.), 61. kérdésszám alatt
erkölcsi bizonyítvány Büntetlen előélet igazolása, erkölcsi bizonyítvány
Intézményünk egy közalkalmazottjának megszüntette munkaviszonyát (lopás és okirat-hamisítás miatt) fegyelmi eljárás során "elbocsátás fegyelmi büntetéssel". Bűnösségét jogerős bírói végzéssel bizonyítottuk. Rendelkezhet-e erkölcsi bizonyítvánnyal a továbbiakban egy esetleges közalkalmazotti munkaviszony létesítésekor, illetve ha őt a munkaügyi bíróság visszahelyezi eredeti munkakörébe?
Megjelent a Költségvetési Levelek 147. számában (2011. május 17.), 2901. kérdésszám alatt
értékbecslés díjának elszámolása Értékbecslés díjának elszámolása
Hogyan kell elszámolni a tárgyi eszközök értékbecsléséért fizetett összeget?
Megjelent a Költségvetési Levelek 2. számában (2002. november 12.), 40. kérdésszám alatt
értékcsökkenés elszámolása
értékelési eljárás
értékesítés
értékpapírok elszámolása
értékpapírok értékesítése Értékpapírok vásárlása és eladása
2006-ban úgy vásároltam meg egy részvénytársaság részvényeit, hogy azok vételárát kft. üzletrészekkel egyenlítettem ki. A részvények és a kft.-üzletrészek névértéke között jelentős különbség volt, de a részvénytársaság az átadott üzletrészeket a - jóval alacsonyabb névérték ellenére - ellenértékként elfogadta, majd később a részvényeket jóváírta az értékpapírszámlámon. Keletkezik-e adókötelezettségem a részvényvásárlás kapcsán? A részvényeket a tőzsdén értékesítem, természetesen bróker közreműködésével. Ez utóbbi milyen adókötelezettséget von maga után?
Megjelent a Költségvetési Levelek 77. számában (2007. április 10.), 1657. kérdésszám alatt
értékvesztés elszámolása
értesítés Előzetes értesítés az ellenőrzésről
Értesítést kaptunk az adóhatóságtól, hogy a "IV. negyedévben adóellenőrzést tervez" társaságunknál. Az értesítés nem tartalmazza, hogy az adóhatóság milyen időszakot kíván vizsgálni. Az értesítést átvettük, megnyitottuk az ügyfélkapun az elektronikus dokumentumot, mostantól egyáltalán nem adhatunk be önellenőrzést?
Megjelent a Költségvetési Levelek 314. számában (2021. október 12.), 5579. kérdésszám alatt
érvényesítés
érvénytelenség
Erzsébet-utalvány
esedékesség
eseti gondnok 0 kapcsolódó kérdés az archívumban. Megnézem őket.
eszköz állományba vétele Szoftververzió-váltás költségének elszámolása
Hogyan kell elszámolni a szoftververzió-váltás költségét?
Megjelent a Költségvetési Levelek 3. számában (2002. november 26.), 83. kérdésszám alatt
eszközbeszerzés
eszközértékesítés Személygépkocsi értékesítése
Intézményünk központi költségvetési szerv, 2003-ban felügyeleti hozzájárulással ki tudta cserélni több mint 10 éves személyautóját. A régi gépjármű 0-ra amortizálódott, több mint százezer km-t futott, forgalmi értéke 200-300 E forint körül van. Az intézmény vezetősége a gépjármű értékesítését határozta el.1. Megteheti-e a központi költségvetési szerv, hogy a gépkocsit értékbecslés alapján saját dolgozójának adja el?2. Amennyiben a gépkocsit egyik munkatársunk akarja megvenni, az értékesítést saját hatáskörben megszervezhetjük-e, vagy azt csak autókereskedelmi cégen keresztül bonyolíthatjuk le?
Megjelent a Költségvetési Levelek 18. számában (2003. október 7.), 482. kérdésszám alatt
eszközkölcsönzés Oktatáshoz kapcsolódó eszközkölcsönzés áfája
Alapfokú művészeti iskolában a hangszeres oktatáshoz a tanulók - hangszerkölcsönzési díj fizetése ellenében - az intézmény tulajdonában lévő hangszereket az intézménytől kölcsönzik, amelyen tanulnak és otthon gyakorolnak. Mivel ebben az esetben a kölcsönzött hangszer oktatást szolgáló taneszköz, a hangszerkölcsönzés (SZJ 71.40.15.) tárgyi adómentes szolgáltatás, vagy 25 százalékos áfakötelezettség terheli?
Megjelent a Költségvetési Levelek 5. számában (2003. január 14.), 155. kérdésszám alatt
eszközök
étkezési hozzájárulás
étkezési támogatás
étkezési utalvány
étkeztetés
Európai Bizottság Számlázás az Európai Bizottság részére
Intézményünk az Európai Bizottságnak számláz szolgáltatást. Hogyan kell kiállítani a számlát, az áfabevallás melyik sorában kell bevallani, kell-e erről A/60-as bevallást beadni, vagy a belföldi adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesíteni?
Megjelent a Költségvetési Levelek 310. számában (2021. július 20.), 5503. kérdésszám alatt
Európai Unió
evaalany