Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

saját előállítású készletek
saját konyha
saját rezsis beruházás
saját tőke Tőkevisszapótlás
Önkormányzatunk alapító tagja egy részvénytársaságnak. 2012-ben tőkevisszapótlás jogcímen egy bizonyos pénzösszeget fizettünk, mellyel a részesedésünk könyv szerinti értéke meg lett növelve. Helyes-e így a részvényünk könyv szerinti értéke? Továbbá egy hulladékgazdálkodási társulásban (önállóan gazdálkodó költségvetési szervben) részesedéssel rendelkezünk, melynek könyv szerinti értéke az alapításkori vagyoni hozzájárulásból és a társulási megállapodásban foglalt, minden évben befizetett vagyoni hozzájárulással növelt összegből áll. Helyes-e a könyv szerinti érték?
Megjelent a Költségvetési Levelek 299. számában (2020. november 3.), 5309. kérdésszám alatt
selejtezés
sportszolgáltatás
Sulinet
szabadság
szabályzatok
szakértői tevékenység
szakfeladat
szakfeladatrend
szakképesítés
szakképzés
szakképzési hozzájárulás
szakképzési juttatás Szakmai gyakorlat
A tanév befejezése után több fiatalt várunk nyári szakmai gyakorlatra. Nem világos az Szja-tv. 3. § 72. e) pontja. A szakmai gyakorlatra tekintettel egyetemistának is fizethetünk ki bizonyos összeget, adóterhet nem viselő járandóságként?
Megjelent a Költségvetési Levelek 14. számában (2003. július 15.), 368. kérdésszám alatt
szakképzési támogatás Szakképzési támogatás elkülönítése
Szakképzési hozzájárulást kap a szakközépiskola. Alszámlán vagy külön bankszámlán kell-e kezelni az összeget, illetve elegendő analitikus nyilvántartást vezetni a felhasználásról?
Megjelent a Költségvetési Levelek 21. számában (2003. december 9.), 553. kérdésszám alatt
szakkönyv Szakkönyvtári könyvek
Hogyan kell könyvelni a szakkönyvtárba beszerzésre kerülő szakkönyveket és folyóiratokat?
Megjelent a Költségvetési Levelek 175. számában (2013. február 5.), 3363. kérdésszám alatt
szakkönyvtámogatás
szakleltár Szakleltár
Szakleltárak vagy szakmai leltárak készítésének kötelezettségéről, az érintettek köréről, használandó nyomtatványokról szeretnénk tájékoztatót kapni.
Megjelent a Költségvetési Levelek 157. számában (2011. december 13.), 3059. kérdésszám alatt
szakmai gyakorlat
szakmai gyakorlat díjazása
szakmai szolgáltatás Szakmai szolgáltatás
Milyen kiadásokat kell elszámolni a szakmai szolgáltatások kiadásai soron?
Megjelent a Költségvetési Levelek 170. számában (2012. október 9.), 3283. kérdésszám alatt
szakvizsga Közigazgatási szakvizsga
Milyen kedvezmények - tanulmányi szabadság - illetik meg a köztisztviselőt a köztisztviselői szakvizsga letételével összefüggésben?
Megjelent a Költségvetési Levelek 21. számában (2003. december 9.), 549. kérdésszám alatt
szálláshely-szolgáltatás
szálláshely-szolgáltatás
szállásköltség
szállásközvetítés Online szállásközvetítés
Egy magyar társaság fő tevékenysége online (azaz interneten keresztül történő) szállásközvetítés. A társaság ügyfelei különböző szálláshelyeket (pl. szállodákat, apartmanokat, vendégházakat) üzemeltető és azokat kiadó vállalkozások, illetve magánszemélyek (szálláshely). A?társaság egy általa fejlesztett és üzemeltetett rendszer segítségével biztosítja, hogy a szálláshely megjelenjen és foglalható legyen a társaság internetes szállásfoglalási rendszerében. A társaság biztosítja, hogy a rendszerébe beérkező szállásfoglalások és ajánlatkérések a szálláshely részére továbbításra kerüljenek. A társaság a szálláshely részére alapszolgáltatásként a rendszer használatát biztosítja, beleértve a használathoz szükséges adminisztrációs felületet is. A rendszerben a szálláshelyre vonatkozó információk jelennek meg, és biztosítja annak foglalhatóságát. A szálláshely saját maga adja meg és tölti fel a rendszerbe a rá vonatkozó információkat, adatokat és fotókat. A vendégek a rendszerben regisztrálva kiválaszthatják a számukra megfelelő szálláshelyet és időpontot, illetve le is foglalhatják azt, vagy ajánlatot kérhetnek. A szálláshely valós idejű foglalási rendszert alkalmaz. A vendég a szálláshely által alkalmazott és vezetett valós idejű foglalási rendszerében feltüntetett szabad helyre vonatkozóan küld foglalást, amely esetben a foglalás automatikusan elfogadásra kerül egy válaszüzenet formájában. A válaszüzenettel a vendég és a szálláshely között létrejön a szerződés. A társaság a vendég és a szálláshely közötti jogviszonynak nem alanya. A társaság a vele szerződéses kapcsolatban álló szálláshelyektől jutalékot kap a szolgáltatásaiért a ténylegesen kifizetett vendégéjszakák után. A KSH besorolása szerint a társaság tevékenysége a 79.11.21 Szállásközvetítés.
Kérdéseim a fent vázolt tényállással kapcsolatban:
- A társaság tevékenysége áfa szempontjából elektronikus úton nyújtott szolgáltatásnak minősül-e, és az arra vonatkozó, speciális áfaszabályok vonatkoznak rá?
- A társaság tevékenységének KSH általi besorolása nem befolyásolja-e az áfamegítélést, illetve a társaság tevékenysége a KSH-besorolástól függetlenül elektronikus úton nyújtott szolgáltatásnak minősül-e?
Megjelent a Költségvetési Levelek 273. számában (2019. március 26.), 4922. kérdésszám alatt
szállítás
szállítási költség
szállítási szolgáltatások
szállítói kötelezettség
szállítók Szállítói állomány
A kormányrendelet előírásai szerint a mérlegkészítés időpontja február 25. A pénzügyi számvitelben a december havi vevők és szállítók rögzítésénél problémát jelent, hogy nem érkezik be a számla a mérlegkészítés időpontjáig, nem állítják ki, különösen ha a fenntartó korábbi mérlegkészítési időpontot határoz meg. Még érdekesebb a helyzet a készletek könyvelésénél, itt ugyanis könnyen előfordulhat az év végi beszerzéseknél, hogy a bevételezése az anyagnak megtörténik, a számla viszont nem érkezik meg, vagy nem kerül feldolgozásra a mérlegkészítés határidejére, emiatt a technikai számlának egyenlege marad. Ha jól tudom, a pénzügyi számvitelben nem értelmezhető a nem számlázott szállító szállítóként történő könyvelése. Amennyiben így van, hova kell könyvelni év végén a technikai számlán maradt egyenleget? Az egyéb, nem készletet érintő, de le nem könyvelt szállítókkal van-e teendő? Hibának minősül-e a költségvetési beszámoló szempontjából, ha nincs lekönyvelve az összes december havi számla a be nem érkezés/feldolgozás miatt? Ha igen, és ez jelentős, akkor a következő évben 3 oszlopos mérleget kell készítenie a költségvetési szervnek?
Megjelent a Költségvetési Levelek 229. számában (2016. június 21.), 4227. kérdésszám alatt
számítógép-használat
számítógép-vásárlás
számla
számla javítása
számla pótlása
számlát helyettesítő okmány
számlázás szabályai
számlázóprogram Integrált pénzügyi-számviteli program
Önkormányzatunknak integrált pénzügyi-számviteli programja van. Az államháztartási jogszabályok alapján kötelező-e az integrált pénzügyi-számviteli szoftver auditálása független szakértővel, vagy az államháztartási jogszabályok alapján a könyvvizsgálat szerepét betöltő Magyar Államkincstár által? A felhasználó-megbízó fél kezdeményezheti-e az integrált pénzügyi-számviteli program szakmai auditálását?
Megjelent a Költségvetési Levelek 212. számában (2015. május 19.), 3956. kérdésszám alatt
számvevőszéki ellenőrzés
számviteli alapelv
számviteli bizonylat
számviteli fogalmak
számviteli nyilvántartások
számviteli politika
székhelyszolgáltatás Székhelyszolgáltatás igénybevétele kapcsán keletkező bejelentési kötelezettség
2017. január 1-jétől székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén az Art. bejelentési kötelezettséget ír elő az ilyen szolgáltatást igénybe vevő adózók számára. Helyes-e az az értelmezés, mely szerint átmeneti rendelkezés hiányában, az újonnan - a jogszabályváltozás 2017. január 1-jei hatálybalépésétől - megkötött székhelyszolgáltatási megállapodás esetében kell ezt a bejelentést megtenni az adózónak?
Megjelent a Költségvetési Levelek 241. számában (2017. március 21.), 4426. kérdésszám alatt
szellemi termék
szellemi tevékenység
személygépkocsi
személygépkocsi áfája
személygépkocsi minősítése
személygépkocsi-átalánynorma Személygépkocsi hivatali célú használata
Központi költségvetési intézmény vagyunk, tudomásunk szerint az Szja-tv. értelmében hivatalos célú használatra saját vagy házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi vehető igénybe. Kiterjeszthető-e a közvetlen rokoni ágon, szülő/gyermek vagy házastárs tulajdonában lévő gépkocsira is a hivatalos célú használat? Valamint olyan esetben, amikor a kutató alkalmazásunkban áll, de érdekelt kft.-ben, bt.-ben, az autó a vállalkozás tulajdonában van, de a személygépkocsit magáncélra is használhatja?
Megjelent a Költségvetési Levelek 20. számában (2003. november 18.), 528. kérdésszám alatt
személygépkocsi-bérbeadás
személyi illetmény
személyi jellegű kifizetés Beruházás tervezési díjának elszámolása
Beruházáshoz tervezési díjat megbízási szerződés alapján fizettünk. Hogyan lehet átvezetni, aktiválni a felmerült személyi jellegű kifizetéseket (megbízási díj, vagyoni jog felhasználásának ellenértéke, valamint azok járulékai)?
Megjelent a Költségvetési Levelek 3. számában (2002. november 26.), 72. kérdésszám alatt
személyi juttatások
szemétszállítási díj
SZÉP Kártya
szervezeti és működési szabályzat Költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának elkészítése
Kinek a feladata egy helyi önkormányzat által fenntartott kórház-rendelőintézet (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv) SZMSZ-ének az elkészítése? Ennek hiánya miatt kit és milyen felelősség terhel?
Megjelent a Költségvetési Levelek 147. számában (2011. május 17.), 2911. kérdésszám alatt
szerződés
szerzői jogdíj
szigorú számadású nyomtatványok
szja
szja 1%
szja-köteles életbiztosítás
szmsz Költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának elkészítése
Kinek a feladata egy helyi önkormányzat által fenntartott kórház-rendelőintézet (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv) SZMSZ-ének az elkészítése? Ennek hiánya miatt kit és milyen felelősség terhel?
Megjelent a Költségvetési Levelek 147. számában (2011. május 17.), 2911. kérdésszám alatt
szociális ellátás
szociális gondozói díj
szociális hozzájárulási adó
szociális jellegű juttatások
szociális segély
szokásos piaci érték
szolgálati idő
szolgálati járandóság
szolgáltatás besorolása
szolgáltatási szerződés
sztornózás
születési támogatás Önkormányzat által nyújtott születési támogatás adójogi vonzata
Önkormányzatunk 2015. évi szociális rendeletében születési támogatást ad a községben állandó lakóhellyel rendelkező (életvitelszerűen itt tartózkodó) anyának, akinek gyermeke születik. A támogatásnak van-e járulékvonzata, valamint ha ez rászorultsági alapon (jövedelem vizsgálata mellett) történik, akkor is fennáll-e közteher megfizetése az önkormányzatnál?
Megjelent a Költségvetési Levelek 214. számában (2015. július 14.), 3990. kérdésszám alatt
szünetelés