Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

tagdíj
tagdíj áfája Szakkörök, klubtagsági díjak áfája
Tárgyi adómentesek, vagy 25%-os adófizetési kötelezettség terheli-e az önkormányzat által fenntartott művelődési házban szervezett szakkörök, körök, klubok tagjai által az intézménynek fizetett tagsági díjakat? Minek minősül a jelképes részvételi díj?
Megjelent a Költségvetési Levelek 24. számában (2004. február 24.), 613. kérdésszám alatt
tagi kölcsön Tagi kölcsön után fizetett kamat személyijövedelemadó-kötelezettsége
Egy kft. tagja vagyok már több mint tíz éve. 2005-ben 1 millió forint kölcsönt nyújtottam a kft. részére, amelyre a kölcsönszerződés alapján a társaságnak 12 százalékos kamatot kell fizetnie. A kamat kifizetésére 2007. január hónapban került sor. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2006. évi módosítása szerint a tagi kölcsönre fizetett kamat nem szerepel a kamatjövedelmek felsorolásában. Ezt figyelembe véve mennyi adót kell fizetnem a kamat után?
Megjelent a Költségvetési Levelek 78. számában (2007. május 2.), 1674. kérdésszám alatt
talajterhelési díj Talajterhelési díj alóli mentesség
Talajterhelési díj megfizetése alól adhat-e mentességet az önkormányzat helyi rendeletében?
Megjelent a Költségvetési Levelek 229. számában (2016. június 21.), 4221. kérdésszám alatt
támogatási előleg
támogatási kölcsön Működési célú támogatási kölcsön nyújtása és visszatérülése
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása és visszatérülése finanszírozási pénzügyi műveletnek minősül-e?
Megjelent a Költségvetési Levelek 103. számában (2008. október 21.), 2173. kérdésszám alatt
támogatási program
támogatások
támogatások adózása
támogatások áfája
támogatások elszámolása
tandíj Tandíj egyéni közterhének átvállalása a munkavállalótól
A Költségvetési Levelek 273. számában megjelent 4915. kérdésre adott válasz számunkra nem egyértelmű. A példa alapján 100 000 Ft a tandíj összege, és 144 720 Ft-ot kell munkaviszonyból származó jövedelemként juttatni. Viszont a 144 720 Ft nettó összege 96 239 Ft.
Megjelent a Költségvetési Levelek 276. számában (2019. május 28.), 4973. kérdésszám alatt
tankönyv-értékesítés
tankönyvellátás
tankönyvtámogatás
tanulmányi kirándulás Külföldi tanulmányút elszámolása
Önkormányzatunk képviselő-testülete úgy határozott, hogy a község általános iskolájába járó gyermekek közül azokat, akik a megyei tanulmányi versenyeken jó helyezést értek el, és az őket felkészítő pedagógusokat többnapos külföldi tanulmányútban részesíti. Az önkormányzat nevére 9 db repülőjegy megnevezéssel szóló számlát küldött az utazási iroda. Kérdésem, hogy ezt milyen kiadásnemre kell elsődlegesen könyvelni az önkormányzatnál a tanulók, illetve a pedagógusok tekintetében, annak fényében, hogy az iskola fenntartását január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó látja el? Továbbá kapcsolódik-e a kifizetéshez adó- és járulékfizetési kötelezettség az önkormányzat részéről?
Megjelent a Költségvetési Levelek 185. számában (2013. szeptember 17.), 3525. kérdésszám alatt
tanulmányi szerződés
táppénz
tárgyi adómentesség
tárgyi eszköz
tárgyi eszköz értékesítése
tárgyjutalom
társadalombiztosítás
társadalombiztosítási járulék
társasági adó
társasház
társulás
tartalék Céltartalék
Önkormányzatunk a 2015. évi költségvetésében az általános tartalék és működési céltartalékok mellett felhalmozási céltartalékot is képezett, azonban tartalék csak a K512 Tartalékként (működési kiadásként) szerepel a számlatükörben. Felhalmozási kiadásként a K6-8 rovatoknak nincs tartalék sora. A mérlegben ezért a felhalmozási kiadások és bevételek, valamint a működési kiadások és bevételek egyensúlya felborul. A K512 Tartalékban szereplő felhalmozási céltartalékot hol tudnám elhelyezni a felhalmozási kiadások között?
Megjelent a Költségvetési Levelek 210. számában (2015. április 7.), 3931. kérdésszám alatt
tartozás
tartozásátvállalás Tartozásátvállalás
Egy általános forgalmi adó áthárításával járó ügylet kapcsán szeretnénk, hogy az adóhatóság a visszaigénylésre jogosultnak járó összeget ne utalja ki, hanem azt az adófizetésre kötelezett számlájára vezesse át. Van erre lehetőség? Milyen kérelmet kell az adóhatósághoz benyújtani?
Megjelent a Költségvetési Levelek 317. számában (2021. december 14.), 5637. kérdésszám alatt
tartozékok, tartalék alkatrészek
távértékesítés
távfelügyelet Távfelügyeleti díj elszámolása
Intézményeinkhez kapcsolódó riasztó távfelügyeleti és tűzjelzés-fogadási szolgáltatási díjait mely kiadási rovatra szükséges könyvelnünk?
Megjelent a Költségvetési Levelek 307. számában (2021. május 11.), 5462. kérdésszám alatt
távhőszolgáltatás
távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak elszámolása
Miként kell könyvelni az internet-előfizetést (pl. Axelero, ASDL Otthon szolgáltatás vagy Datatrans Internet): adatátviteli célú távközlési díjként vagy egyéb kommunikációs szolgáltatásként?
Megjelent a Költségvetési Levelek 7. számában (2003. február 18.), 208. kérdésszám alatt
távmunka
távollét
távolléti díj
telefonadó
telefonköltség
telefonszolgáltatás
telefonszolgáltatás közvetítése
teljesítés helye
teljesítés időpontja
teljesítés igazolása
teljesítési biztosíték
teljesítményértékelés Személyi illetmény megállapítása, illetve illetményeltérítés képviselő-testület hivatalánál
1. Képviselő-testület hivatalában határozatlan időre szóló személyi illetmény milyen feltételekkel és mely időpontban állapítható meg jogviszonyban álló köztisztviselő számára? Év közben? Mi a kimagasló teljesítmény? Tárgyévre szólhat (03. 01.-02. 28.)? Határozatlan időre szóló visszavonható-e?
2. Év közben sor kerülhet-e munkakör változása miatt teljesítményértékelésre és illetményeltérítésre (amennyiben a megállapított illetmény nem csökken), illetve új teljesítménycélok kitűzésére?
Megjelent a Költségvetési Levelek 153. számában (2011. szeptember 20.), 2993. kérdésszám alatt
temetési segély
tenyészállat Őrzési célokra beszerzett kutyák nyilvántartása
Az őrzési célokra 10 000 forint értékben beszerzett kutyákat a tenyészállatok vagy a készletek között kell-e nyilvántartani?
Megjelent a Költségvetési Levelek 2. számában (2002. november 12.), 59. kérdésszám alatt
terem bérbeadása Terem bérbeadásának adózása
Egy központi költségvetési szerv egyik termét tanfolyam céljára bérbe adja. Mi az áfa mértéke? Mi az adó mértéke, ha e szerv fenntartásában lévő iskola a tornatermét sportverseny, illetve bál céljára adja bérbe?
Megjelent a Költségvetési Levelek 1. számában (2002. október 29.), 15. kérdésszám alatt
térítési díj
térítésmentes átadás
térítésmentes átadás áfája
térítésmentes átvétel
termékbeszerzés
termékértékesítés
termékexport
termékimport
természetbeni juttatás
tervezési díj Tervezési díj utólagos elszámolása
Költségvetési szerv vagyunk, és 2009-ben 2 épületünkkel pályáztunk EU-s komplex akadálymentesítési pályázatra. Mindkét épület esetében tervezési díjat is kifizettünk. Egyik pályázatunkat sajnos visszautasították, így a kifizetett tervezői díjat az 5-ös számlaosztályban számoltuk el. 2010-ben újra pályáztunk, és valószínű, hogy sikeresen. Nem kellett új tervet készíteni, az előző évi alapján beadhattuk pályázatunkat. Mi a teendőnk az előző évben 5-ös számlaosztályban elszámolt tervezési díjjal, mert egyébként folyamatban lévő beruházáson kellene lennie, és a használatbavételi engedély megérkezésekor aktiválandó tétel lenne. Milyen könyvelési lépéseket kell végrehajtanunk, hogy szabályosan járjunk el?
Megjelent a Költségvetési Levelek 148. számában (2011. június 7.), 2913. kérdésszám alatt
TESZOR TESZOR-számok alkalmazása
Mikor kell a számlára TESZOR-számokat írni?
Megjelent a Költségvetési Levelek 279. számában (2019. augusztus 6.), 5017. kérdésszám alatt
tételes elkülönítés
téves besorolás
téves kifizetés Téves kifizetés
A pénztáros az önkormányzat pénztárából fizette ki a fenntartott intézmény egyik dolgozóját. Hogyan tudjuk helyretenni a dolgokat?
Megjelent a Költségvetési Levelek 299. számában (2020. november 3.), 5322. kérdésszám alatt
téves utalás
tiszteletdíj
tiszteletjegy Tiszteletjegy elszámolása
Hogyan kell könyvelni a tiszteletjegyet?
Megjelent a Költségvetési Levelek 184. számában (2013. augusztus 27.), 3501. kérdésszám alatt
tizenharmadik havi illetmény
továbbértékesítés
továbbképzés
továbbszámlázás
többletbevétel Központi költségvetési szerv többletbevételének felhasználása
Hogyan kell értelmezni a központi költségvetési szervre a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 35. §-át?
Megjelent a Költségvetési Levelek 175. számában (2013. február 5.), 3361. kérdésszám alatt
tőkeváltozások
transzferár
túlfinanszírozás Személyi finanszírozás
NEAK által finanszírozott, önkormányzathoz tartozó költségvetési szerv vagyunk. A MÁK múlt év novemberében közölte velünk, hogy forgótőke-tartozásként utaljunk át nekik közel 4 millió forintot 2015-2017. év vonatkozásában. Tisztáztuk, hogy ez a "követelésük" miből adódik: XY dolgozó pl. október hónapban táppénzre megy, de a táppénzes papírjait november hónapban adja le. A KIRA-ban nem kerül október hónapban rögzítésre a távolléte, emiatt a dolgozó teljes havi munkabért kap. A MÁK részéről megtörténik október 31-ével a számfejtés. A KIRA-ban a távollét rögzítése november hónapban történik meg. A MÁK ennek alapján egy rendező számfejtést csinál, így a dolgozótól levonásra kerül az őt meg nem illető munkabér. (Munka-vállaló részéről rendeződik a táppénz elszámolása, a munkabér túlfizetése.) A?MÁK október hónapra eső - a NAV-hoz történő - befizetéseket átutalja, a táppénzes napokra eső járulékokat is, ezek szerint: "túlfinanszírozott" lettünk. A kérdés, hogy miből fizetjük vissza ezt az ún. túlfinanszírozást, mikor a NEAK-finanszírozással, a felügyeleti szervünk támogatásával, valamint a kifizetett munkabérrel és annak kifizetett munkáltatói közterhével is egyeznünk kell? A MÁK munkatársa azt mondja, hogy a "Foglalkoztatottak munkabérelőlege" számláról utaljuk vissza részükre a "túlfinanszírozást", amire nem könyvelünk semmiféle túlfizetést/túlfinanszí-rozást.
Megjelent a Költségvetési Levelek 260. számában (2018. május 29.), 4729. kérdésszám alatt
túlfizetés
túlmunkadíj
túlóra Túlóra elrendelésének jogszerűsége és a megtagadás lehetőségei
Rendezvény miatt előre tervezett szombati munkavégzést rendelne el a munkáltató, milyen feltételek mellett teheti ezt meg, illetve milyen esetben tagadhatja meg a munkavégzést a közalkalmazott? Mit kell fizetni, ha a munkavállaló bejött dolgozni, de mégsem volt szükség a munkájára, mert a munkáltató nem tudott neki munkát adni?
Megjelent a Költségvetési Levelek 262. számában (2018. július 17.), 4751. kérdésszám alatt
turizmusfejlesztési hozzájárulás